Mudra i poučna kazivanja o pobožnosti(14.dio)

Isa a.s. veli: “Niko od vas neće postići istinsko vjerovanje sve dok ne odustane od želje da bude hvaljen za svoju pobožnost kroz vršenje ibadeta i ne prestane da brine o tome kome pripada dunjaluk.”

 

TRI ZNAKA POBOŽNOSTI

Davud a.s. je rekao sinu Sulejmanu a.s.: “Kod čovjeka su tri znaka pobožnosti:

– da se oslanja na Allaha dž.š. u onome što sam ne može postići,

– da bude zadovoljan onim što ima,

– da bude strpljiv kada doživi neki gubitak.”

 

SRETNICI

Isa a.s. je rekao: “Sretnici su skrušeni i ponizni. Njima će na Sudnjem danu biti prikriveni učinjeni grijesi. Sretni su oni koji mire zavađene ljude. Oni će biti uvedeni u Džennet Firdevs. Sretni su oni koji su na dunjaluku očistili svoja srca. Takvi će na Sudnjem danu gledati u Lice Uzvišenog Allaha.”

 

POSTIZANJE ISTINSKOG IMANA

Isa a.s. veli: “Niko od vas neće postići istinsko vjerovanje sve dok ne odustane od želje da bude hvaljen za svoju pobožnost kroz vršenje ibadeta i ne prestane da brine o tome kome pripada dunjaluk.”

 

PODJEDNAK OSJEĆAJ NADE I STRAHA

Mudri Lukman reče: “Sinko, boj se Allaha tako da ti taj strah ne uništi nadu u Njegovu milost, a nadaj se u Njegovu  milost na taj način da nemaš sigurnost od iskušenja i kazne.”

 

DUNJALUK JE UZBURKANO MORE

Lukman-i hakim je savjetujući sina rekao: “Sine moj, dunjaluk je duboko more u kojem će se većina ljudi utopiti. U tom dubokom moru neka tvoj brod bude takavaluk, poputnina iskreno vjerovanje u Allaha dž.š., a jedra budu tevekkul. Tako ćeš se, možda, spasiti. Ja ne vidim drugog načina.”

 

MUDROSTI HAZRETI OMERA R.A.

Jedne prilike Omer ibn el-Hattab r.a. je rekao: “Ako kod mene primijetite da sam zastranio, spriječite me!” Jedan mu reče: “Tako mi Allaha, ako primijetimo da si zastranio, spriječit ćemo te sabljama!” Omer na to kaza: “Hvala Allahu što vas ima koji će ispraviti Omerove greške.”

Drugom prilikom je rekao: “Govoriti malo je mudrost, jesti malo je zdravlje, a miješati sa malo ljudima je sigurnost i mir!”

I kazao je Omer: “Čudim se onima koji su na pravom putu i njihovoj lijenosti, te onima koji su na pogrešnom putu i njihovom entuzijazmu.”

 

STANJA ONIH KOJI NE UZIMAJU POUKU

El-Fekih Ebu Lejs es-Semerkandi kaže: “Osoba koja ne razmišlja o mudrim riječima, savjetima i životopisima dobrih ljudi neminovno će zapasti u jedno od dva  stanja:

– ili će se ograničiti na nedovoljno prakticiranje i provođenje vjerskih propisa i misliti o sebi da je dobra osoba i među onima koji su uspjeli,

– ili će se truditi samo u jednom dijelu svoga života, pa će mu se to učiniti toliko velikim da će u svojim očima biti veći i bolji od svih drugih ljudi i time uništiti sav svoj trud i upropastiti sva dobra djela.

Ako razmišlja o tome, želja će mu biti da stigne one o kojima je čitao ili slušao da su govorili mudro te će mu pouka postati veća i približiti im se kroz ibadet i pobožnost. Na taj način će biti svjestan svoje manjkavosti i pokušati biti kao oni.” (Tenbihul-gafilin, 2)

 

DJELA KAO ZEMBILJ/CEGER S KAMENJEM

Jedan mudrac je rekao: “Primjer čovjeka koji nešto čini s ciljem postizanja popularnosti jeste kao primjer onoga koji je otišao na pijacu i napunio svoj  zembilj (ceger) kamenjem. Svi koji bi ga vidjeli da se vraća sa pijace govorili bi: ‘Koliko je ovaj čovjek nakupovao namirnica.’ On sam od tog svog tereta nema nikakve koristi, osim onoga što ljudi govore. Kada bi to htio prodati ne bi našao nijednog kupca. Tako je s onim koji radi nešto da bi stekao popularnost: nikakve koristi nema od njegovih djela, osim onog što će ljudi pričati, a nikakve mu nagrade neće  biti na Ahiretu.” (Tenbihul-gafilin, 10)

Uzvišeni kaže: I Mi ćemo pristupiti djelima njihovim, koja su učinili, i u prah i pepeo ih pretvoriti. (El-Furkan, 23)

 

JEDNOSTAVNA POBOŽNOST U DŽAMIJI

“Pa baš ta jednostavnost u džamijama i onda taj tihi mir za vrijeme molitve pobuđuju u duši čovječijoj neki strah, tu uviđaš svoju ništavnost pred Veličanstvom Božijim. Na mene ne može ništa tako djelovati, ništa me ne može tako na pobožnost poticati kao taj mir za vrijeme molitve. Tu tek opažam koliko smo mi kršćani u pobožnosti za muslimanima zaostali, mi, koji u crkvi, u kući Božijoj, tako rado razgovaramo, šalimo se, smijemo i okrećemo.” (Antun Hangi)

 

ZANEMARI MIŠLJENJE LJUDI O SEBI

Kazao je El-Fudajl ibn ‘Ijad: “Ako možeš da ostaneš nepoznat onda ostani. Zar bi ti šta falilo ako ostaneš anoniman? Zar bi ti šta nedostajalo ako te ne budu hvalili? Zar bi ti štetilo ako bi u očima ljudi bio nebitan i bezvrijedan, a kod Uzvišenog Allaha cijenjen i hvaljen?” (El-Bejheki, Zuhdul-kebir, 148)

I još je rekao El-Fudajl: “Budite zahvalni na blagodatima koje su vam darovane, zato što su rijetkima bile vraćene nakon što su im bile oduzete!”

 

SNAGOM TRUDA UNIŠTITI DUNJALUČKE ŽELJE

Sufija Bajazid el-Bistami kaže: “Istinski pobožnjak (abid) i iskren čovjek je onaj koji sabljom truda odrubi glavu svojim željama, tako da mu svi prohtjevi nestanu u ljubavi naspram Allaha. Takav voli samo ono što je Allahovo htijenje i zadovoljstvo.”

Neki mudrac je rekao: “Onaj ko se ne oslobodi svojih želja ne može biti istinski tragalac za znanjem (učenik).”

 

NEKA SU RADOSNE VIJESTI…

Ebu Idris Havlani ashabu Mu'azu ibn Džebelu r.a. reče: “Volim te zarad Uzvišenog Allaha.” Mu'az r.a. mu na to veli: ”Veseo budi! Muštuluk zbog toga! Čuo sam Allahovog Poslanika a.s. da je rekao: Na Sudnjem danu oko Arša će biti postavljeni balkoni za neke osobe. Lica će im sijati poput punog Mjeseca. Drugi tog dana bit će zabrinuti, a oni se neće brinuti. Dok drugi budu u strahu, oni se ničega neće bojati. To su prijatelji koje će Uzvišeni Allah poštedjeti svakog straha i tuge. Nakon tih riječi Allahov Poslanik a.s. bio je upitan ko su oni, pa je rekao: To su oni koji su se međusobno voljeli u ime Allaha dž.š.

 

VELIČANSTVENI SAVJETI

Čuveni horosanski mudrac i pobožnjak Hatim el-Esam je rekao: “Ako želiš prijatelja – Allah ti je dovoljan; ako želiš društvo na putu – meleki su ti dovoljni; ako želiš opomenu – dovoljno ti je da se osvrneš na dunjaluk; ako želiš pravi savjet – smrt ti je dovoljan savjetnik! Ako ti ovo nije dosta, onda će ti Džehennem biti dovoljan!” (Attar, Spomenica)

Glas islama 344, R: Islamske teme, A: Mr. Muharem-ef. Omerdić