Klanje kurbana zbog propusta na hadžu

PITANJE: Da li osoba koja je
obavila hadž, a bila je dužna zaklati kurban zbog odreðenog propusta na
hadžu, isti može zaklati u svom mjestu boravka ili je obaveza da taj
kurban bude zaklan unutar Meke?

 

ODGOVOR: Klanje kurbana, koje je
obavezno zbog ispuštanja jednog od vadžiba hadža ili činjenja nečega što
je zabranjeno u periodu dok je osoba u ihramima, zašta slijedi klanje
kurbana kao sankcija ili način upotpunjenja ispuštenog, na osnovu
sunneta Poslanika a.s. jeste obavezno da se izvrši unutar granica Meke.

To znači da nije dozvoljeno da osoba
sa takvom obavezom istu izvrši u svom mjestu boravka, jer se u tom
slučaju dovodi u pitanje ispravnost ovoga propisa.

Istina, možda nekome izgleda
logičnije i svrsishodnije da se takva obaveza može izvršiti u mjestu
boravka osobe koja je dužna zaklati kurban, jer se u Meki zakolje veliki
broj kurbana, a nekada se može vidjeti da se sa tim mesom i ne postupa
na pravi način, to jest da ono ne dospije do onih kojima je zaista
potrebno, što bi se moglo ispoštovati klanjem i podjelom kurbana u
mjestu boravka obveznika.

Meðutim, ipak je većina islamske
uleme još uvijek jednoglasna u zabrani izvršavanja ovog propisa
drugačije u odnosu na ono kako je bila praksa Božijeg Poslanika a.s., to
jest jednoglasna je u obaveznosti klanja ove vrste kurbana u Meki.

Zato oni koji su dužni izvršiti ovaj
propis moraju voditi računa da ga izvrše na prethodno pomenut način, a
ukoliko su postupili drugačije, ili su došli u svoje mjesto boravka sa
namjerom da ispune neizvršenu obavezu, moraju znati da na taj način
njihova obaveza nije izvršena, niti je propis upotpunjen, sve dok se
klanje kurbana ne izvrši na predviðenom prostoru za to, makar i proteklo
odreðeno vrijeme nakon izvršenja hadža.

Izvršavajući ovaj propis unutar
Meke, ljudi su dužni voditi računa o tome kome uplaćuju svoj kurban, to
jest, koga opunomoćuju da u njihovo ime izvrši obavezu i ostalo što je
povezano sa njom, da bi se izbjegle neželjene posljedice, kao što je
neadekvatno postupanje sa kurbanskim mesom i sl.  

I u Meki, kao i kod nas, u vrijeme
izvršenja ove obaveze pojave se razni pojedinci i organizacije koje na
ulici ljudima nude usluge klanja kurbana posredstvom njihovim, po
različitim cijenama, od 50 do 100 eura, pa i više, ali je vjernik, kako
ovdje tako i tamo, dužan otvoriti oči i ne dozvoliti da bude prevaren,
to jest dužan je obratiti pažnju prilikom izbora posrednika u klanju
kurbana, a ako sam nije u stanju izabrati, dužan je pitati one koji su
upućeni, to jest rukovodstvo hadža, kako bi se taj posao povjerio onima
koji su od povjerenja i kako bi propis bio na pravi način izvršen.