Grijesi nakon hadža

PITANJE: Da li osoba koja obavi hadž može
isti pokvariti neizvršavanjem onoga što je Uzvišeni Allah dž.š. propisao,
ili činjenjem nekog od velikih grijeha kojeg je Allah dž.š. strogo
zabranio?

ODGOVOR: Vrlo često se može u narodu čuti od
pojedinaca kako na hadž ne trebaju ići mlade osobe, jer one "neće moći
da izdrže da ne pokvare hadž", već da na hadž treba ići tek kad osoba
ostari, jer je tada manja mogućnost da se kasnije hadž "pokvari", a veća
da se hadž "održi".

Naravno, svakome je jasno da ovo mišljenje nema
nikakve utemeljenosti u vjerskim izvorima, već se radi o ličnim
mišljenjima osoba koje nedovoljno poznaju vjeru islam, jer Uzvišeni
Allah je za obaveznost hadža odredio uvjete po kojima, ukoliko se svi
ispune, osoba je dužna obaviti hadž, a ti uvjeti su: da je osoba
musliman, da je pametna i punoljetna, slobodna i da je u mogućnosti, a
to znači: da ima dovoljno materijalnih sredstava za putovanje, da je
fizički u mogućnosti da izdrži putovanje i izvršavanje obreda hadža (to
jest da je zdrava) i da je bezbjedna na putovanju, to jest da joj na
putovanju ne prijeti opasnost po njen život ili imetak.

Ukoliko se ispune pomenuti uvjeti, a nema neke druge
opravdane smetnje ili razloga za odlaganje hadža, osoba je grješna
ukoliko hadž odloži za sljedeću godinu ili za kasnije, bez obzira da li
imala 25 ili 70 godina.

Stoga je neosnovano prethodno spomenuto mišljenje o
obavljanju hadža u poznim godinama, a neopravdana je i bojaznost da se
hadž može pokvariti kasnije, jer se hadž ne može pokvariti. On, ukoliko
se ispravno obavi, ostaje takav, ali, naravno, ukoliko osoba nakon hadža
nastavi sa griješenjem može učiniti da njeni grijesi i njena loša djela
budu veći u odnosu na dobro koje je učinila, pa tako umjesto nagrade za
dobro, zbog veličine grijeha i prevladavanja njih u odnosu na dobro,
bude kažnjena. Naprotiv, lično mislim da je bolje da osobe u svojoj
mladosti obavljaju hadž, jer to ima mnogo pozitivnih strana: lakše i
potpunije će obaviti propise hadža, neće nailaziti na brojne poteškoće
na putovanju na koje nailaze osobe koje su stare i iznemogle, obavljeni
hadž će im biti podsticaj da svoje postupke nakon hadža prilagode
Allahovim dž.š. imperativima, da manje griješe, jer onaj kome se Allah
dž.š. smiluje, pa vidi Kabu – Bejtullah, nakon toga se drugačije ponaša,
sve mu je bliže i jasnije kada je u pitanju polaganje računa pred
Allahom dž.š, to jest, nagrada i kazna na budućem svijetu. Allah dž.š.
nas obavještava da "dobra djela brišu loša", stoga se trebamo netjecati
u činjenju dobrih djela, a jedno od djela koje posebno briše loša djela
jeste i hadž, jer Poslanik a.s. kaže: "Ko obavi hadž, a pritom ne
bude griješio, vratit će se svojoj kući oprošten kao onog dana kada ga
je majka rodila."

Činjenje dobrih djela u mladosti ima posebnu cijenu
i vrijednost u odnosu na starost, stoga treba iskoristiti mladost za
poslušnost Uzvišenom Allahu dž.š. i činjenje dobra, a izbjegavanje djela
koja su zabranjena, a čije činjenje označava neposlušnost Uzvišenom
Gospodaru.