Kontraceptivna sredstva

PITANJE:Kakav je
stav islamske uleme po pitanju primjene kontraceptivnih sredstava koja
sprječavaju začeće?

ODGOVOR: Što se tiče
kontraceptivnih sredstava i stava uleme po pitanju njihove dozvole ili
zabrane, moramo napraviti razliku meðu samim sredstvima za
kontracepciju, da bi na osnovu toga zauzeli stav o dozvoli ili zabrani.

Postoje abortivna sredstva, to jest sredstva koja
ne sprječavaju začeće, već ubijaju začeto i sprječavaju njegov život i
razvoj, a takva sredstva su sa stanovišta islama haram – zabranjena.

Druga vrsta su kontraceptivna sredstva, to jest
ona koja sprječavaju začeće u osnovi, ne ubijaju zametak kao u prvom
slučaju, tako da su ona dozvoljena.

Meðutim, vrlo često u našoj terminologiji pod
kontraceptivnim sredstvima podrazumijeva se i jedno i drugo, što vidimo
da nije ispravno, tako da je dužnost svake osobe, prije nego što
primijeni neko od sredstava sprječavanja začeća, da prethodno sazna od
ljekara, ili iz stručne literature, o kojoj se vrsti sredstva radi, pa
ukoliko je iz prve vrste, dužna ga je izbjeći, a ako je iz druge, onda
ga može primijeniti.

Po mišljenju relevantne islamske uleme, islam nije
protiv voðenja brige o porodici, ili drugačije rečeno, nije protiv
planiranja porodice, ali islam se suprotstavlja raznim zabranjenim
metodama i oblicima koje se u tu svrhu koriste.

Dakle, islam dozvoljava planiranje, ali da ono
isključivo bude na dozvoljenim sredstvima, a ne na zabranjenim.