Hadždž – klanje kurbana

Da li osoba koja je obavila hadž, a bila je dužna zaklati kurban zbog odreðenog propusta na hadžu, isti može zaklati u svom mjestu boravka ili je obaveza da taj kurban bude zaklan unutar Meke?
 

Klanje kurbana, koje je obavezno zbog ispuštanja jednog od vadžiba hadža ili činjenja nečega što je zabranjeno u periodu dok je osoba u ihramima, zašta slijedi klanje kurbana kao sankcija ili način upotpunjenja ispuštenog, na osnovu sunneta Poslanika a.s. jeste obavezno da se izvrši unutar granica Meke.
To znači da nije dozvoljeno da osoba sa takvom obavezom istu izvrši u svom mjestu boravka, jer se u tom slučaju dovodi u pitanje ispravnost ovoga propisa.
Istina, možda nekome izgleda logičnije i svrsishodnije da se takva obaveza može izvršiti u mjestu boravka osobe koja je dužna zaklati kurban, jer se u Meki zakolje veliki broj kurbana, a nekada se može vidjeti da se sa tim mesom i ne postupa na pravi način, to jest da ono ne dospije do onih kojima je zaista potrebno, što bi se moglo ispoštovati klanjem i podjelom kurbana u mjestu boravka obveznika.
Meðutim, ipak je većina islamske uleme još uvijek jednoglasna u zabrani izvršavanja ovog propisa drugačije u odnosu na ono kako je bila praksa Božijeg Poslanika a.s., to jest jednoglasna je u obaveznosti klanja ove vrste kurbana u Meki.
Zato oni koji su dužni izvršiti ovaj propis moraju voditi računa da ga izvrše na prethodno pomenut način, a ukoliko su postupili drugačije, ili su došli u svoje mjesto boravka sa namjerom da ispune neizvršenu obavezu, moraju znati da na taj način njihova obaveza nije izvršena, niti je propis upotpunjen, sve dok se klanje kurbana ne izvrši na predviðenom prostoru za to, makar i proteklo odreðeno vrijeme nakon izvršenja hadža.
Izvršavajući ovaj propis unutar Meke, ljudi su dužni voditi računa o tome kome uplaćuju svoj kurban, to jest, koga opunomoćuju da u njihovo ime izvrši obavezu i ostalo što je povezano sa njom, da bi se izbjegle neželjene posljedice, kao što je neadekvatno postupanje sa kurbanskim mesom i sl. 
I u Meki, kao i kod nas, u vrijeme izvršenja ove obaveze pojave se razni pojedinci i organizacije koje na ulici ljudima nude usluge klanja kurbana posredstvom njihovim, po različitim cijenama, od 50 do 100 eura, pa i više, ali je vjernik, kako ovdje tako i tamo, dužan otvoriti oči i ne dozvoliti da bude prevaren, to jest dužan je obratiti pažnju prilikom izbora posrednika u klanju kurbana, a ako sam nije u stanju izabrati, dužan je pitati one koji su upućeni, to jest rukovodstvo hadža, kako bi se taj posao povjerio onima koji su od povjerenja i kako bi propis bio na pravi način izvršen.