Učenje u WC-u

Čitalac E.D. pita o učenju bismile i abdeskih dova prilikom uzimanja abdesta u kupatilima u kojima se nalaze WC šolje. 

Učenje Kur'ana ili dova, spominjanje Božijeg imena na nečistim mjestima nije dozvoljeno, a to znači da se u kupatilima u kojima postoje wc šolje ne smiju učiti ni Kur'an ni dove, već će osoba koja želi uzeti abdest u takvom kupatilu prije ulaska proučiti bismilu, a unutar njega neće učiti ništa, sve dok ne izaðe, a nakon izlaska može proučiti nešto od Kur'ana, npr. suru El-Kadr i sl.