Konjsko meso

Da li je muslimanu dozvoljeno u ishrani koristiti konjsko meso, meso magarca ili mazge?
 

Uzvišeni Allah dž.š. je vjernicima dozvolio da u ishrani koriste meso domaćih i divljih životinja koje ne spadaju u kategoriju mesoždera, ptica koje nisu lešinari, morskih životinja, te pojedinih insekata. Meðutim, u svim kategorijama postoje izuzeci po pitanju dozvole konzumiranja njihovog mesa.
Što se tiče mesa magarca i mazge, ono je po mišljenju imama Ebu Hanife zabranjeno – haram da se koristi u ljudskoj ishrani, a dokaz za ovaj stav jeste zabrana od strane Poslanika a.s. koju je izrekao u toku bitke na Hajberu, a koju prenosi Džabir r.a., dok je korišćenje konjskog mesa mekruh -pokuðeno, jer se po ovom pitanju prenose različite predaje od Poslanika a.s. od kojih jedne dozvoljavaju, a druge zabranjuju. Imajući u vidu pomenuto, te činjenicu da se oni koriste za borbu, vuču, te druge korisne svrhe čovjeku, hanefije su iz predostrožnosti mišljenja da je konjsko meso mekruh i da ga treba izbjegavati u ljudskoj ishrani, sve dok ima drugog mesa ili načina da se čovjek prehrani. Ulema malikijskog mezheba, veći dio, smatra zabranjenim – haram korišćenje konjskog mesa u ljudskoj ishrani.