Kur'an zabranjuje odnos prije braka

Čitala sam Kur'an i nigdje nisam naišla na zabranu odnosa prije braka sa osobom koju voliš i sa kojom ćeš stupiti u brak!?

ODGOVOR: Sve što je inače zabranjeno na relaciji muškarac – žena, koji su jedno drugom strani, to jest nisu vezani bračnim ugovorom, zabranjeno je i izmeðu onih koji namjeravaju sklopiti brak sve dok ga zvanično ne sklope pred nadležnim organom (vjersko lice ili matičar).

Namjera sklapanja braka, ili vjeridba, ne povlače nikakve olakšice po ovom pitanju i ne daju pravo ni jednoj ni drugoj strani da čine nešto što je vjerom zabranjeno, kao npr: osamljivanje, bilo kakvi kontakti, putovanje bez pratioca (bliski roðak djevojke sa kojim ne može sklopiti brak), šetnja i sl..
Što se tiče pitanja, to jest kur'anske zabrane odnosa prije braka, nije istina da ona ne postoji. Naprotiv, postoji jasna zabrana u tom pogledu, jer Allah dž.š. ne samo da zabranjuje odnos prije braka, već zabranjuje i sve drugo što prethodi i dovodi do toga, zabranjuje samo približavanje, jer Uzvišeni kaže: “Ve la takrebu-zzina”, “…i ne približavajte se bludu!”, a zaključak je jasan svakome. Ako je strogo zabranjeno približavanje bludu, šta drugo reći za blud nego da je strogo zabranjen.