Obaveza hadža bolesne osobe

Da li se osoba koja je iznemogla zbog starosti ili bolesna, a ima imetka, smatra obveznikom za obavljanje hadža?

ODGOVOR: Za obaveznost hadža islamska ulema uslovljava nekoliko uvjeta, a jedan od njih jeste “da osoba bude u mogućnosti”, a mogućnost obuhvata: materijalnu i fizičku (zdravstvenu) sposobnost te bezbjednost na putu, tako da onaj ko ne ispunjava pomenute uslove ne smatra se obveznikom. Meðutim, ukoliko je osoba posjedovala novac i bila zdrava, a nije tada obavila hadž kada je bila u mogućnosti, već ga je odložila, pa se kasnije razboljela, ona je odgovorna zbog odlaganja hadža i ona je u tom slučaju obavezna obaviti hadž. Meðutim, pošto nije u stanju lično to učiniti dužna je poslati bedela koji će u njeno ime obaviti hadž. Iz tog razloga ulema hanefijskog mezheba smatra da onaj ko ispuni sve potrebne uvjete za obaveznost hadža dužan ga je odmah izvršiti, ne smije ga odlagati za iduću godinu, osim ukoliko za to postoji opravdani razlog.

Prilikom izbora i slanja bedela treba voditi računa da to bude osoba koja je stručna i sposobna da lično izvrši sve obrede hadža, da ne bude bedel neko kome je potrebna pomoć ili zamjena u obavljanju pojedinih obreda hadža, jer se u tom slučaju dovodi u pitanje ispravnost hadža obavljenog sa takvom zamjenom i na takav način.