Održana 43. redovna sjednica Mešihata Islamske zajednice Sandžaka


U znaku objedinjavanja

 

Sjednici, održanoj 13. februara u Novom Pazaru, bili su prisutni svi članovi Mešihata, kao i predsjednik Sabora Hajro-ef. Tutić te zamjenik predsjednika Mešihata mr. Mevlud-ef. Dudić. Na dnevnom redu bilo je pet tačaka


1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice,
2. Izvještaj o akciji prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra,
3. Izvještaj o organizaciji hadža, kurbanskoj akciji i prikupljanju kurbanskih koža,
4. Izvještaj predsjednika Odbora za objedinjavanje Islamske zajednice u Srbiji i
5. Razno.
Sekretar Mešihata, Samir Škrijelj, pročitao je zaključke sa prethodne
sjednice, nakon čega su članovi Mešihata pristupili analizi realizacija
odluka. Uz odreðene dopune zapisnik je jednoglasno usvojen, te donijeta
odluka da se narednog mjeseca održi vanredna sjednica Mešihata kojoj će
prisustvovati svi rukovodioci ustanova i službi Mešihata gdje će
podnijeti izvještaje o svom radu. Druga tačka dnevnog reda ticala se akcije prikupljanja zekata i
sadekatu-l-fitra u toku proteklog ramazana. Nakon što su prezentirani
podaci o visini prikupljenih iznosa po medžlisima, u blagajni Mešihata
i u dijaspori, konstatovano je da je, i pored napada na Islamsku
zajednicu i medijske hajke voðene protiv nje prije i u toku ramazana,
akcija prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra i ove godine uspješna i
da je čak prebacila prošlogodišnji nivo.
Glavni vodič sandžačkih hadžija, Bekir-ef. Makić, upoznao je članove
Mešihata sa problemima koji su pratili ovogodišnju organizaciju hadža,
a najizraženiji je bio pojavljivanje pred saudijskim Ministarstvom
hadža delegacija mimo Mešihata koje su pokušavale sklopiti protokol o
organizaciji hadža, a u kojima su bile izvjesne osobe iz Beograda i
Preševa. Takoðe je i ove godine bio prisutan problem kašnjenja leta iz
Sarajeva, kao i avionskog prtljaga u povratku zbog nepridržavanja
limita težine od strane hadžija.
Pozitivni pomaci u organizaciji su: olakšana procedura dobijanja viza u
Sarajevu zbog kompjuterske pripreme od strane službenika Mešihata;
obavljanje temetu hadža imajući u vidu starosnu dob hadžija; slijetanje
na Prištinski aerodrom u povratku uz olakšanu carinsku i sanitarnu
kontrolu hadžija na granici. Bekir-efendija je predložio da se ubuduće
angažuje još jedan ljekar koji će pratiti avionske hadžije, te da se
avio-prijevoz organizuje u svojoj režiji sa bližih aerodroma.
Nakon rasprave, donijete su slijedeće odluke o hadžu: da se što prije
pristupi formiranju Ureda za hadž; da se razmotri mogućnost
organizacije avio-prijevoza u sopstvenoj režiji; da se izradi Pravilnik
o organizaciji hadža; da se oda priznanje cijelom timu na čelu sa
Bekir-ef. Makićem; da se postojeći izvještaj dopuni informacijama o
susretima koje je Bekir-efendija obavio sa eminentnim ličnostima u
Saudijskoj Arabiji.
Što se tiče kurbanske akcije, u Izvještaju se navodi da je ona jedna od
najuspješnijih za 14 godina njenog organizovanja i pored paralelno
voðene nelegalne akcije od strane tzv. Muslimanskog dobrotvornog
društva „Merhamet – Sandžak“, uprkos fetvi Vijeća za fetve Rijaseta
IZ-e u BiH. Naime, od 1.519 kurbana dobijeno je preko 52 tone
kvalitetnog mesa, čemu je najzaslužniji dugogodišnji dobavljač Ifet
Maljanović, koji je i javno pohvaljen. Takoðe, i akcija prikupljanja
kurbanskih koža je rekordna jer je prikupljeno 5.480 komada ovčijih i
6.520 kg goveðe kože, što je dobrim dijelom i rezultat angažmana
ovogodišnjeg otkupljivača Muriza Turkovića, vlasnika klanice „Lav“ u
Sjenici, gdje se inače obavlja kurbanska akcija. I on je ovom prilikom
javno pohvaljen.
ačka posvećena je Izvještaju predsjednika Odbora za objedinjavanje
Islamske zajednice u Srbiji. Predsjednik pomenutog Odbora mr.
Mevlud-ef. Dudić upoznao je članove Mešihata o koracima koji su do sada
poduzeti po tom pitanju, o čemu će Glas islama pisati u posebnom tekstu.
U tački „Razno“ razmatrani su zahtjevi za prijem u radni odnos imama u
pojedinim sandžačkim džematima, te reonizaciju (novonastalih) džemata u
Medžlisu IZ-e Novi Pazar. U tom smislu, Mešihat je imenovao komisiju
koja će obići teren i predložiti model reonizacije ovih džemata.
Razmatrena je i loša finansijska situacija u džematima Pribojskog
medžlisa, gdje mještani nisu u mogućnosti finansirati imama, a Medžlis
nije u situaciji da značajno pomogne. Na inicijativu Enes-ef. Svrake,
glavnog imama u Priboju, osnovan je Fond za pomoć ugroženim džematima,
kojim će, u prvo vrijeme, upravljati direktor Medrese Nedžad-ef.
Hasanović, koji će predložiti nacrt pravilnika za nerednu sjednicu
Mešihata.
Sjednica je okončana kur'anskim ajetima, kako je i otpočela.

F.S