Nošenje crvene boje kod muškaraca

Intresuje me da li mogu nositi odjeću crvene boje, jer je prenešeno u Buharijinoj zbirci hadisa da je Allahov Poslanik s.a.v.s. klanjao u crvenoj odjeći, zatim nalazim u islamskoj literaturi da je za muškarca crvena i žuta boja haram. Da li se radi o derogaciji ili je nešto drugo u pitanju?
 

stina je da postoje odreðeni hadisi koji spominju odreðene boje koje treba izbjegavati u odjevanju, a ta forma izbjegavanja je nekada strožija a nekada blaža, zavisno od namjere osobe zbog koje se odlučuje za odreðenu boju.
Razlog zabrane odreðenih boja leži u njima samima, to jest u njihovoj izazovnosti, odnosno skretanju pažnje.
Islam ne želi posebno isticanje čovjeka i izazovnost u boji odjeće koja skreće pažnju na njega i koja ga čini centrom pažnje na javnim mjestima, jer je to uzrok oholosti.
Tako da čovjek, koji na javnim mjestima oblači odjeću izrazito žute ili narandžaste boje sa namjerom da ga ona učini primjećenim, da privuče pažnju i poglede prisutnih, ponaša se u suprotnosti sa propisima islama o odijevanju.
Ukoliko čovjek oblači odjeću pomenute boje ili drugih boja koje su izazovne, ali to nije na javnom mjestu, onda ne postoji motiv isticanja i skretanja pažnje na sebe, tako da u tim situacijama ne postoji razlog za zabranu.
Dakle, prilike u kojima se čovjek nalazi i njegova namjera su faktori koji odreðuju da li je nešto dozvoljeno ili zabranjeno u odijevanju i koji je stepen zabrane.