Cijepanje Islamske zajednice

Poznato je da je jedan broj imama sa prostora Sandžaka, “nezadovoljan” radom organa i čelnika Islamske zajednice, svojim potpisima dao podršku nelegalnom djelovanju jedne grupe, cijepanju Islamske zajednice i razbijanju džemata na one koji hoće Islamsku zajednici koja će biti bliski saradnik jedne političke partije i one koji žele da Islamska zajednica zadrži svoj dosadašnji kurs, to jest autonomnost u njenom funkcionisanju i nedozvoljavanje političkim partijama da je imaju kao svoj servis.
Sabor Islamske zajednice je donio odluku da se dotičnima daje mogućnost da se do Bajrama pokaju i vrate, što su neki i učinili, meðutim, neki još uvijek nisu. Interesuje me kao džematliju, da li za takvim imamom mogu klanjati namaze i da li takav negativni stav imama utiče na džemat koji u nijetu pristaje za njim?
 

Ono što se desilo u Sandžaku u zadnjim danima mjeseca ramazana jeste dogaðaj koji je, prije svega, iznenadio i povrijedio sve iskrene vjernike, ali i uzburkao širu javnost. Islamska zajednica, kao i svaka druga ureðena zajednica, ima svoj način i sistem funkcionisanja, te normativna akta u okviru kojih se mogu rješavati sva pitanja koja se tiču rada pojedinih organa islamske zajednice ili njenih čelnika. Vrhovni organi Islamske zajednice donose odluke o smjeni i imenovanju funkcionera Islamske zajednice. Na njima se mogu slobodno izraziti mišljenja o načinu funkcionisanja odreðenih organa ili zamjerke na nečiji rad, tako da je svaki drugi oblik djelovanja pojedinaca ili grupa, poziv na haos i legalizacija kršenja normativnih akata, neprihvatljiv.
Pojavili su se pojedinci koji su sebi dali pravo da govore u ime većine imama i njihovih interesa, koji bi da se preko noći domognu pozicija u Islamskoj zajednici i ostvare dugogodišnji san onima koji bi da Islamsku zajednicu  potčine i zgaze.
Naravno da je takav prljav pokušaj koji se trebao realizovati u najčistijem i najvrjednijem dijelu godine, a to su zadnji dani ramazana, bio osuðen na neuspijeh i propast. Čudno je kako su samo pojedine osobe, imami, koji nose ahmediju po nekoliko decenija, prihvatili da budu dio tog “šejtanskog kola” koje je trebalo da odigra ključnu ulogu u razbijanju i rušenju kuće u kojoj su živjeli i radili toliki vremenski period, koja je njihova sopstvena kuća koja im je pružala svaki oblik zaštite i dostojanstva, čije su blagodati uživali, u njoj bili nagraðivani, besplatno slati na hadž, od nje pomagani kroz razne kredite i pozajmice i sl. Meðutim, desilo se šta se desilo, Islamsku zajednicu, koja djeluje na prostoru Sandžaka, koja je stara koliko i muslimani u Sandžaku, htjeli su preko noći zamijeniti nekom drugom, a sve pod izgovorom njenog “unapreðenja”, nesaglasnosti i “nezadovoljstva sa radom Glavnog muftije”, što je obična glupost u koju može povjerovati samo osoba koja zbog mržnje nije pri punoj svijesti ili je umno ograničena. Vrijeme je učinilo da istina izaðe na vidjelo i da se pokaže šta su stvarne želje i ambicije te grupe i njenih raznovrsnih pomagača, tako da je danas mnogo mali broj onih kojima još uvijek nije jasno šta se dogaða. Istina da ima i onih kojima je jasno šta se dogaða, ali da bez obzira na to, zbog upletenosti u “šejtansko kolo”,  ne smiju nazad. Nadam se da će mržnja, koja je nekima zatvorila oči, nestati, te da će i oni dozvoliti razumu da prevlada i kaže svoju riječ.
Što se tiče imama koji su svojim potpisima dali podršku nelegalnom djelovanju i bezakonju, to jest puču, oni su, prije svega, odgovorni pred Uzvišenim Allahom za posljedice koje će izazvati njihovi postupci unutar džemata i šire, jer su oni bili direktan uzrok svim podjelama i tenzijama koje su nastale. Obavljanje namaza za njima, to jest prihvatanje njih kao imama ne znači saglasnost sa njihovim postupcima i ne povlači sudjelovanje u grijehu kojeg su počinili, tako da ga ne treba izbjegavati. Naprotiv, treba se koristiti svaka prilika da im se ukaže na pogubnost koraka koje su preduzeli, kojih su trebali biti svjesni kao imami i od kojih su trebali druge odvraćati, kako bi im se pomoglo da otvore oči i budu svjesni hala u kojem se nalaze, te kako bi spasili sebe ovosvjetske i ahiretske kazne. Islamska zajednica do sada nije donijela odluku o udaljavanju nekoga od pomenute vrste imama sa mjesta imama, što znači da vrijeme i mogućnost povratka još uvijek traje. Onog momenta kada organi Islamske zajednice donesu odluku o smjeni nekoga od pomenute vrste imama, tek tada će se dovesti u pitanje ispravnost namaza za takvim imamom.