Hadži Jakub ef. Selimovski bivši reisu-l-ulema

ImageJakub ef. Selimoski je roðen 1946. godine u Kičevu, Makedonija. Gazi
Husrevbegovu medresu završio je u Sarajevu 1966., a odsjek
"civilizacije i kulture" na Univerzitetu Al-Azhar u Kairu 1972. Po
povratku u Islamsku zajednicu Makedonije bio je prvo postavljen za
vjersko-prosvjetnog referenta a malo kasnije za sekretara Starješinstva
Islamske zajednice u Makedoniji.Nakon smrti hadži Bedri ef. Hamida,
dotadašnjeg predsjednika Starješinstva Islamske zajednice u Makedoniji,
Jakub ef. Selimoski je prvo postavljen za vršioca dužnosti
predsjednika, a zatim od strane Vrhovnog sabora Islamske zajednice
Jugoslavije 1981. godine imenovan za predsjednika Starješinstva
Islamske zajednice u Makedoniji.

Njegova spremnost i organizacione sposobnosti rezultirale su i
izgradnjom i otvaranjem Isabegove medrese u Skoplju, izgradnjom i
obnovom brojnih džamija, pokretanjem izdavačke djelatnosti i prvog
vjerskog informativnog lista nakon osloboðenja u Makedoniji "El-Hilal",
unapreðenju vjerske pouke i dr.

Početkom 1990. godine hadži Jakub
ef. Selimovski imenovan je vršiocem dužnosti reisu-l-uleme, u kom
periodu su obavljeni izbori na svim nivoima u islamskoj zajednici te
privedene kraju i promjene Ustava Islamske zajednice, a godinu dana
kasnje, 9. marta 1991. godine tajnim glasanjem na sjednici Izbornog
tjela za izbor reisu-l-uleme u Sarajevu, pobjedio je izmeðu četiri
kandidata. Njegov izbor se uzima kao prvo slobodno, demokratsko biranje
reisu-l-uleme nakon Drugog svjetskog rata. Funkciju reisu-l-uleme
obavljao je u teškom periodu agresije na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu
do raspada Islamske zajednice odnosno formiranja Obnoviteljskog sabora
za Islamsku zajednicu BiH.

Razgovarao: Damir Kaletović

FTV – Politički magazin 60 minuta
realmedia video: