HADŽDŽ – Peti stub islama / hutba 2.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحيِمِ
 

Braćo i sestre u islamu! Danas 20. zu-l-ka'de
1428. h., što dogovara 30. novembru 2007. godine, u drugoj hutbi zaredom uz
Allahovu, dž.š., pomoć govorim na temu «Hadždž – peti stub islama».

 

Ka'ba
je postavljena na temeljima tewhida (vjerovanja u Jednog i Jedinog Gospodara) i
Allah, dž.š., je naredio Ibrahimu, a.s., da je očisti za one koji će činiti
tavaf, koji će stajati na kijamu i koji će činiti ruk'u i sedždu, kao što stoji
u 26. ajetu Sure El-Hadždž:

"وَإِذْ
بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا
وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ"
(سورة الحج:26)

"I kada smo kao pribježište Ibrahimu
pokazali mjesto gdje je Ka'ba, rekli smo: "Ne smatraj Nama nikoga ravnim i
očisti Moju Ka'bu za one koji će tavafiti, koji će tu stajati na kijamu i koji
će činiti ruk'u i sedždu!"
(Suretu El-Hadždž: 26)

Po citiranom ajetu, Ka'ba je od vremena
Ibrahima, a.s., našeg praoca očišćena od širka (mnogoboštva) bilo koje vrste.
Ona je potom oslobaðanjem Meke od strane Poslanika, s.a.v.s., i njegovih
ashaba, osme godine po hidžri ponovo očišćena od kipova i u njoj se do
današnjeg dana robuje samo Allahu, dž.š.,.

 Hadžije suAllahovi, dž.š., gosti, kao što stojiu slijedećedvije predaje:

 عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"وَفْدُ اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: الْغَازِي وَ الْحَاجُّ وَ الْمُعْتَمِرُ."
(النسائي)

Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik,
s.a.v.s., rekao: "Tri su Allahova gosta: borac na Allahovu putu,
hadžija i mu'temir (onaj koji obavlja umru)!"
(Nesaija)

U citiranom hadisu, Poslanik, s.a.v.s.,
spominje tri Allahova, dž.š., gosta, a na drugom i trećem mjestu su hadžije i
mu'temiri. Ipak na prvom mjestu su borci na Allahovu, dž.š., putu, jer da nije
njih, ne bi se ni hadždž i umra mogli obaviti. Da nije Allahovom, dž.š., voljom
bilo hrabrih Bošnjaka, naše braće iz islamskog svijeta i rijetkih pojedinaca iz
druga dva naroda, da stanu u odbranu BiH od agresora, u periodu 1992.-1995.
godina, danas iz Bosne i Hercegovine na hadždžu i umri ne bi bilo Allahovih, dž.š.,
gostiju… Zbog toga podsjećam sve one koji će inša-Allah za nekoliko dana biti
Allahovi, dž.š., gosti, kao hadžije i mu'temiri, da imaju na umu ovu činjenicu,
te da svi borci u ime Allaha, dž.š., u hadždžu hadžija, bez toga da se umanji
vrijednost njihova hadždža, imaju nagradu, a velika je to blagodat!

U hadisu koji prenosi Ebu Hurejre, r.a., stoji:

 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ
وَفْدُ اللَّهِ، إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ
لَهُمْ."
(إبن ماجه)

Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik,
s.a.v.s., rekao: "Hadžije i mu'temiri su Allahovi gosti, koji ako Mu se
obrate, On im prima dovu, a ako zatraže oprost, On im oprosti!"
(Ibn
Madždže)

Dani hadždža su dani telbije, koja izbija iz
dubina srca mu'mina, koji su iz dalekih krajeva došli da veličajući Svoga
Gospodara obave još jedan farz. To su dani u kojima se sa usana hadžija čuju
riječi:

"لَبَّيْكَ
اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَريِكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَ
النِّعْمَةَ لَكَ وَ المُلْكَ، لاَ شَريِكَ لَكَ!"

 "Odazivam Ti se
Stvoritelju i Uzdržavatelju moj, odazivam Ti se! Odazivam Ti se, Ti nemaš
druga, odazivam Ti se! Zaista, svaka zahvalnost i blagodat i vlast pripadaju
Tebi! Ti nemaš sudruga!"

Telbija uistinu ima snažnu poruku u kojoj
hadžija jezikom potvrðuje da se odazvao pozivu Stvoritelja svega. Zbog toga
telbija treba da odzvanja u dušama hadžija sve do njihove smrti i da ih
spriječava od grijeha kojima bi mogli biti iskušani u svakodnevnom životu.

Govoreći o telbiji, Muhammed, s.a.v.s., kaže:

 عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّي
إِلَّا لَبَّى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ
أَوْ عَنْ
شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ
هَاهُنَا وَهَاهُنَا."
(ترمذي)

Prenosi Sehl bin Sad, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Niti jedan muslimanne izgovori telbiju, a da mu ne doðe odgovor sa desnu i lijevu stranu, od kamena, drveta ili zemlje, dok se ne počne umanjivatiZemlja, odavde i otud. " (Tirmizija)

Jedan od ruknova (stubova- farzova) hadždža je
stajanje na Arefatu, 09. zu-l-hidždže (dan uoči
Bajrama),
kada se na hadžije i ummet Poslanika, s.a.v.s., prosipa Allahova, dž.š., milost
i kada On, s.w.t., prašta grijehe iskrenih mu'mina.

O tome govori i slijedeća predaja, koju
bilježi imam Muslim:

 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ
أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ
وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ: "مَا
أَرَادَ هَؤُلَاءِ."
(مسلم)

Prenosi Aiša, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s.,
rekao: "Nema niti jednog dana da Allah, dž.š., u njemu više oslobodi
Svojih robova od vatre, od dana Arefata. On se približi melecima i pita ih:
"Šta žele ovi robovi?"
(Muslim)

Hadždž braćo i sestre ima mnogobrojne poruke i
pouke, od kojih ću neke nabrojati:

a) On izjednačava ljude i donosi poruke mira,
jer su na hadždžu, po vanjskom izgledu isti: predsjednici država i obični
ljudi, ministri i njihovi potčinjeni, vlasnici stada i čobani, imami i
džematlije, pismeni i nepismeni… Svi ljudi u danima hadždža imaju istu odjeću
(ihrame), koja se sastoji od dva bijela čaršafa i u njima nema obilježja
siromaštva ili bogatstva, niti položaja. 

b) Hadždž privikava ljude na podnošenje
teškoća, jer je hadždž fizički napor i on zahtijeva i fizičku i psihičku snagu
i kondiciju. Strpljivost u podnošenju teškoća na putu obavljanja hadždža je
jedna od odlika onih koji žele u ime Allaha, dž.š., da kako treba izvrše ovu
dužnost.

c) Hadždž podsjeća ljude na Sudnji dan, gdje
se prilikom obavljanja tavafa, sa'ja i pogotovo boravka na Arefatu dočarava Dan
polaganja računa. Hadžije dok su u ihramima pojačano razmišljaju o Sudnjem
danu, kada će svaka osoba položiti račun za svoja djela.

d) Hadždž uči ljude preciznosti i čuvanju
vremena kao Allahove, dž.š., blagodati, jer su svi propisi hadždža vezani za
odreðeno vrijeme i mjesto i oni koji to ne učine na propisan način, ne spadaju
u one koji su izvršili ovaj farz. Hadždž bi trebao da uči ummet na tačnost i
odgovornost u poslu i životu. Allah, dž.š., se u Suri El-Asr zaklinje vremenom,
a vrijeme je faktor o kojem muslimani već stoljećima ne vode dovoljno računa.

e) Hadždž je godišnji kongres muslimana
cijeloga svijeta i sa hadždža bi trebale da se pošalju poruke koje bi bile
obavezujuće za svakog pripadnika ummeta, ma gdje bio!

Braćo i sestre! Izvršimo obavezu hadždža čim
za to steknemo uslove i ne odgaðajmo ga za starost, jer samo Allah, dž.š., zna
kada će koga zadesiti smrt! Kada obavljamo hadždž, trudimo se da ga izvršimo na
najbolji način, kako bi to bio  «hadždž
mebrur» (bez grijeha obavljen hadždž)!

Gospodaru, učvrsti nas na putu islama, učini
nas od onih koji obavljaju hadždž-mebrur, uputi i učvrsti naše supruge i djecu,
učini naše potomke istinskim nosiocima islama, pomozi nam da sačuvamo našu
Bosnu i Hercegovinu, pomozi nam da sačuvamo vakufe naših dobrih predaka, a
cijela Bosna i Hercegovina je veliki vakuf, budi nam milostiv na Sudnjem danu i
uvedi nas u džennete u društvu sa: poslanicima, šehidima i sa dobrim ljudima!

Sarajevo: 20. zu-l-ka'de 1428.h.                                 Hutba: Džamija "Kralj Fahd"

                            30. novembar 2007.god.                                Nezim
Halilović Muderris

وَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ
رَحْمَةُ اللهِ!