Fakultet za islamske studije počeo da izdaje svoj naučni časopis

Image Islamska misao

Nekako smo u zadnjih
sto godina navikli da nam neko drugi, a ne mi Bošnjaci, „servira“ naučne istine
o nama. Naučnih publikacija kod nas skoro da i nema. Ako postoji kakav naučni
časopis, on je prije služio da nam sakrije pravu istinu ili, u najmanju ruku,
da je prikaže jednostrano kako mi Bošnjaci od toga ne bismo imali koristi.
Danas grčevito tražimo
publikacije koje su izlazile na ovom području u proteklom periodu, a koje bi
nam kazale nešto objektivno o nama. Publikacije bilo koje vrste toliko su
rijetke da bi se mogle prebrojati na prstima jedne ruke. U Novom Pazaru već
deset godina postoji samo jedan štampani medij, i to mjesečni (Glas islama).
Bilo je više pokušaja da se pokrene još neki list, ali su se oni gasili nakon
što bi se pojavilo par brojeva. Što se naučnih publikacija tiče, u Novom Pazaru
izlazi Novopazarski zbornik – naučni časopis koji je nekad morao da poštuje
zahtjeve Saveza komunista i koji kao da se još nije uspio izdići iznad te i
takve reputacije.

Na ovom prostoru skoro
da ne postoji oblast koja je valjano istražena, bilo da je u pitanju historija,
kultura, etnografija, geografija, jezik ili bilo šta drugo.
Kada se u jednoj
takvoj sredini pojavi jedna naučna publikacija, onda bi to trebao biti dogaðaj
vrijedan pažnje svih nas. Tim prije ako se tome doda činjenica da se radi o
časopisu koji će pokušati da pruži odgovore na pitanja vezana za Bošnjake u
Sandžaku u skladu sa naučno-metodološkim standardima.
Ovom prilikom želimo
da vam predstavimo prvi broj zbornika naučnih radova Fakulteta za islamske
studije Islamska misao, koji se pojavio iz štampe početkom
decembra mjeseca.
Od samog početka smo
sebi postavili izuzetno visoke ciljeve tako da smo u jednom  trenutku pomislili da ćemo teško uspjeti da
odradimo sve što smo isplanirali. Ta činjenica jeste za jedan odreðeni period
odložila izlazak iz štampe prvog broja časopisa, ali nismo željeli da
odustanemo. Cilj nam je bio da na samom početku postavimo dobre temelje za
jedan ozbiljan naučni časopis. Svako ko bude došao do ovog časopisa imat će
prilike da se uvjeri da Islamska misao
zadovoljava sve naučne standarde koje treba da ispuni jedan naučni časopis.
Naučni radovi sadrže
sve komponente u skladu sa metodologijom naučnog istraživanja i svaki tekst je
prošao klasifikaciju kod Narodne biblioteke Srbije, tj. ima svoj UDK broj, a
zbornik takoðer ima svoj ISSN klasifikacioni broj. To znači da se svaki autor
čiji je rad objavljen u ovom časopisu nalazi evidentiran kod Narodne biblioteke
Srbije u registru onih koji imaju objavljenih naučnih radova, što je jako bitno
za dalje napredovanje i stručno usavršavanje.
Bez obzira na to što
nosi naziv Islamska misao, u ovoj publikaciji se nalaze i naučno-istraživački
radovi iz drugih naučnih oblasti. U zborniku se nalazi jedanaest naučno-istraživačkih
radova:

 1. Dr. Mehmed Mešić – Osvrt Kur'ana i nauke
  na nastanak svijeta (tefsir),
 2. Dr. Šefik Kurdić – Najveći prenosioci
  hadisa meðu ashabima (tefsir),
 3. Dr. Sulejman Topoljak – Ustavno-pravni
  status graðana nemuslimana u islamskom društvu (fikh),
 4. Hfz. dr. Metin Izeti – Hasan el Basri i
  njegovo akaidsko razmišljanje (akaid),
 5. Hfz. mr. Almir Pramenković – Isa/Isus kroz
  prizmu Kur'ana i Biblije (historija),
 6. Dr. Admir Muratović – Društveni kontekst
  nastanka Ahdname Sultana Mehmeda el Fatiha (sociologija),
 7. Mr. Fahrudin Smailović – Paradigma
  islamskog novinarstva (komunikologija),
 8.  Mr.
  Sead Ibrić – Osnovno obrazovanje u Novopazarskom sandžaku u 19. vijeku
  (historija / pedagogija),
 9. Dr. Mejra Softić – O elidiranju nunacije u
  savremenom književnom arapskom jeziku (lingvistika),
 10. Mr. Refik Sadiković – Subjekat kao
  parcelisana rečenica (lingvistika),
 11. Dr. Sait Kačapor – Prilozi za islamsku
  pedagogiju (pedagogija).

U drugom dijelu ove
publikacije nalazi se dodatak koji se odnosi na ceremoniju na kojoj je Islamska
pedagoška akademija preimenovana u Fakultet
za islamske studije
i sadrži govore: dekana dr. Mevluda Dudića, tada
aktuelnog ministra vjera dr. Milana Radulovića i glavnog muftije Muamer-ef.
Zukorlića.
Zbornik je zamišljen
kao publikacija u kojoj će naučne radove objavljivati profesori i nastavnici
Fakulteta za islamske studije. Islamska
misao
će, ako Bog da, izlaziti jednom godišnje kao redovni izdavački
poduhvat ove obrazovne ustanove.
Značaj ovog časopisa
nije ograničen samo na Fakultet, on bi trebao biti naučna potpora daljem
civilizacijskom napretku Bošnjaka u Sandžaku. Osim toga, ovaj zbornik će,
nadamo se, pokrenuti sve one na ovom području koji su u mogućnosti da iniciraju
i pomognu naučna istraživanja iz različitih oblasti – projekte koji bi mogli
unaprijediti privredu i društvo ovoga kraja.
U Islamskoj zajednici
u Srbiji već postoje planovi za pokretanje jednog naučnog časopisa  koji bi, za razliku od Islamske misli, bio otvorenog tipa,
tj. gdje bi mogao da konkuriše ko god ima dobar naučni rad. Islamska zajednica
u Srbiji bila bi pokrovitelj tog izdavačkog projekta.
Štampanje prvog broja
časopisa Islamska misao finansijski je pomoglo Ministarstvo vjera
Republike Srbije.
Pored stručnih kadrova
koji se ovdje školuju, Islamska misao
se slobodno može smatrati jednim od prvih naučnih produkata ove obrazovne
ustanove. Vjerujemo da je ovo jedan dobar početak.

Refik Sadiković, zamjenik
urednika časopisa Islamska misao