Namaz za osobom koja se avi prljavim poslom

PITANJE:  Da li je ispravan namaz za osobom koja, prilikom odsutnosti imama, stane u mihrab sa namjerom da predvodi džemat, a poznato je da se dotična osoba bavila prljavim poslovima ili se možda još njima bavi?
 

ODGOVOR: Pitanje imameta jeste veoma važno i povezano je sa ispravnošću namaza, tako da je potrebno obratiti pažnju ko staje u mihrab i ko želi predvoditi džemat u namazu.
Kada se govori o ispravnosti namaza, potrebno je istaći, kako kaže dio islamske uleme, da onaj kome je lično ispravan namaz može biti imam i drugima, to jest bit će ispravan i onima koje predvodi. Meðutim, bez obzira na ovu konstataciju potrebno je obratiti pažnju ko predvodi džemat kada je imam odsutan, jer ne obraćanje pažnje na to povlači neminovno posljedicu da će pojedini džematlije negodovati zbog imameta pojedinaca koji su se bavili ili se još uvijek bave raznim poslovima u kojima ima i zabranjenog.
Zato je dužnost svakog imama, ukoliko nema u džematu ljudi koji su spremni stati u mihrab i zamijeniti imama, da u svom radu sa džematom osposobi nekoliko njih, koji bi, u slučaju njegovog odsustva, bili u mogućnosti zamijeniti ga i to bi trebali bili ljudi koji su najučeniji i najomiljeniji u džematu, kako ne bi bilo prigovora na njihove postupke.
Ukoliko budemo u prilici klanjati namaz za osobom čije ponašanje nije u potpunosti usklaðeno sa propisima vjere, već nekada učini i ono što je zabranjeno, ili se ranije time bavila, ali namaz obavi po propisima koji se tiču namaza, naš namaz će, inšallah, biti ispravan i nije ga potrebno obnavljati. Ovom prilikom savjetujem one koji olako, bez razmišljanja ulaze u mihrab, a nisu rado viðeni u njemu od strane džemata, prije svega zbog njihove svakakve prošlosti ili sadašnjosti, da to ne čine, da se uzdrže, makar bili u stanju izvršiti sve namaske radnje po propisu, već da mihrab prepuste onima koji su radije viðeni u njemu, odnosno da u mihrab ne ulaze sve dok od njih to džemat ne zatraži.