Propisi o spajanju namaza

II – Vijeće za fetve Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na svojoj 8. redovnoj sjednici održanoj u Sarajevu 3. decembra 2007. godine, odnosno 23. zu-1-ka’de 1428. h. godine, na osnovu izloženog referata tuzlanskog muftije Huseina-ef. Kavazovića na temu «Propisi o spajanju namaza» i provedene diskusije, donijelo je slijedeću

 

FETVU

1. Dozvoljeno je putniku (musafiru) koristiti olakšicu spajanja podne i
ikindije-namaza te akšama i jacije, na osnovu hadisa i prakse Božijeg
Poslanika a.s., radi olakšanja izvršenja ovih ibadeta.
2. Dozvoljeno je radnicima u firmama i tvornicama spajanje podne i
ikindije-namaza u naročito opravdanim okolnostima (kao što su kratkoća
dana, nemogućnost napuštanja radnog mjesta radi obavljanja namaza u
njegovom vremenu i sl.).
Ovim se nastoji otkloniti poteškoća (refu-l-haredž) koja je od ummeta
otklonjena izričitim tekstom Kur’ana. Takoðer, potvrðeno je u hadisu
Ibn Abbasa, a koji se navodi u Muslimovom Sahihu, da je Vjerovjesnik
s.a.v.s. spojio podne i ikindiju, te akšam i jaciju «ne zbog straha ili
kiše» (nevremena). Ibn Abbas je upitan: «Šta je htio time?» «Želio je
olakšati svome ummetu», odgovorio je on.