Internacionalni univerzitet prekretnica u istoriji Bošnjaka

ImageOno što je, takoðer, velika radost jeste osnivanje i djelovanje našeg FIS-a, koji je ovdje odškrinuo vrata visokom školstvu. Naš narod duguje zahvalnost Islamskoj zajednici u cjelini za udaranje temelja visokom školstvu, jer nakon osnivanja FIS-a je osnovan Univerzitet, prvi na prostoru Sandžaka

Biografija:

Profesor dr. Mevlud-ef. Dudić je od nedavno (na posljednjoj sjednici Senata Internacionalnog univerziteta) preuzeo vrlo važnu odgovornost i emanet rukovoðenja prvom visokoobrazovnom institucijom u Sandžaku, Internacionalnim univerzitetom u Novom Pazaru. Njegovo ime prepoznatljivo je po ostvarivanju najznačajnijih i najvrjednijih ciljeva koje jedan narod može imati. Od samog osnivanja bio je na čelu obrazovnih i  odgojno-obrazovnih ustanova u Islamske zajednice, rukovodeći njima uz njemu svojstvenu dinamiku i energičnost. Formirati temelj iz jednog potpuno zamrlog (u proteklih sto godina) odgojno-obrazovnog sistema, a potom ga razviti do elitnog nivoa, za samo nešto više od 14 godina, nije bio nimalo jednostavan i lak zadatak. Možda je najbolji odgovor na pitanje o uspješnosti u ovom slučaju taj da je njegovo postizanje plod iskrenog nijeta, ogromne želje za ostvarenjem trajnog dobra i odanosti uzvišenim islamskim principima solidarnosti, zajedništva i altruizma. Jedino tako mogle su se utemeljiti i izgraditi stabilne institucije koje predstavljaju damar nacionalnog i duhovnog bića. Upravo to je, sa ostalima na čelu Islamske zajednice, postigao prof. dr. Mevlud-ef. Dudić.
U osvrtu na minuli petnaestogodišnji period, dr. Dudić se rado i sa velikim zadovoljstvom prisjeća i početaka Glasa islama, čijim čitateljima šalje najtoplije selame: „Na samom početku koristim priliku da poselamim sve čitaoce Glasa islama. Ponosim se da sam bio sudionik u osnivanju ove islamske novine, do danas jedinog islamskog štampanog glasila na području ove države i, ujedno,  jedinog muslimanskog bošnjačkog glasila, evo sada 15-dnevnog, a nekada mjesečnog. I zaista, želim da izrazim svoje zadovoljstvo što sam dao svoj skromni doprinos, zajedno sa svima ostalima, da i Glas islama, kao i svi ostali projekti koji su produkt Islamske zajednice, budu prepoznatljivi po kvalitetu“, kaže on.
U predstavljanju profesionalnog lika i djela sadašnjeg rektora Univerziteta u Novom Pazaru, neizostavna je priča o Novopazarskoj ili Medresi „Gazi Isa-beg“. Dr. Dudić je već 16 godina  aktivan sudionik u obrazovanju mladih naraštaja, tačnije od 1992. godine pa sve do današnjih dana. „U početku sam samo držao nastavu, a od 1994. godine sam, Božijom voljom, i na rukovodećim mjestima. Punih 12 godina bio sam na čelu srednje škole koja sa pravom nosi epitet najelitnije u tom rangu – Medrese „Gazi Isa-beg“. Moj skromni doprinos je bio, zajedno sa svima ostalima, kako osnivača, odnosno Mešihata, tako i onih koji su radili u Medresi, da ona bude prepoznatljiva po kvalitetu. Dvanaest godina sam bio na čelu te škole i aktivno učestvovao u izgradnji, kako Muške tako i Ženske medrese (odjeljenja u Novom Pazaru i Rožajama). Predavao sam nekada tri, nekada dva predmeta, nešto kasnije zbog obimnosti obaveza držao sam nastavu iz jednog predmeta. Godine 2006., kada su se stekli uslovi i ujedno zbog potreba u Islamskoj zajednici, premješten sam na funkciju dekana Fakulteta za islamske studije, ustanove koja je odškrinula vrata visokom obrazovanju, kako Novog Pazara tako i Sandžaka. Ovo govorim jer treba imati u vidu da je Islamska zajednica udarila temelje visokom školstvu u Sandžaku 2001. godine, osnivajući tadašnju Islamsku pedagošku akademiju, današnji FIS. Meni je pripala čast da budem prvi direktor Medrese i nakon toga drugi dekan na FIS-u. Proveo sam dvije godine na toj funkciji. Sada, nakon isteka tog mandata od dvije godine, mi smo na posljednjoj redovnoj sjednici Mešihata izabrali novog dekana FIS-a, čovjeka koji je bio, moram se pohvaliti, i moj učenik, učenik Medrese „Gazi Isa-beg“. Nakon toga završio je sa izuzetnim uspjehom Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, kao student generacije i vrsni hafiz, a zatim magistrirao i doktorirao na Internacionalnom univerzitetu. Razlog više da se radujem tome je što sam bio predsjednik Komisije za odbranu njegove doktorske disertacije. Kolegu, hfz. doc. dr. Almir-ef. Pramenkovića postavili smo za novog dekana FIS-a i koristim i ovu priliku da mu čestitam i poželim puno uspjeha na tom mjestu. Dalji slijed dogaðaja je bio takav da sam ja posljednjoj sjednici Senata Univerziteta predložen i biran za rektora Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru.“

 

***

 

GLAS ISLAMA: U vršenju svake od ovih dužnosti prepoznaje se Vaša ogromna pozitivna energija i izuzetna sposobnost da djelovanje svake od ovih institucija i ustanova učinite stabilnijim i još efikasnijim. Da im svojim zalaganjem date nov polet, novu razvojnu snagu, da formirate nov stručni i razvojni potencijal koji će biti trajna osnova jedne od bilo kojih već spomenutih ustanova. Tako je i sada, kada je riječ o Univerzitetu u Novom Pazaru, koji je pred još jednom kvalitativno novom razvojnom fazom. Dakle, dali ste izuzetan doprinos izgradnji i učvršćivanju odgojno-obrazovnih temelja u Islamskoj zajednici i svojim angažmanom doprinijeli postizanju posebnih kvaliteta (profesionalnih, stručnih i razvojnih), kako Medrese „Gazi Isa-beg“, koja je sada nakon više od 15 godina rada elitna srednja škola na našim prostorima, tako i FIS-a, čijim je osnivanjem započeta potpuno nova faza obrazovanja u Sandžaku – visokog obrazovanja. Šta, u osvrtu na ono što je postignuto, možete da izdvojite kao nešto čime se najviše ponosite u svom dosadašnjem radu?

DUDIÆ: Da, učestvovao sam u razvoju, kako Medrese, tako i svih ostalih obrazovnih ustanova koje djeluju u okviru Islamske zajednice i bio sam dio tima. Naravno da mi ne pada na pamet da spominjem svoje zasluge i mogu samo da kažem da je sve što je postignuto plod Allahove dž.š. milosti i pomoći. Ja sam se ponašao kao vojnik i kao dio tima i samo sam želio dati svoj skromni doprinos kako bismo bili ponosni na sve ovo što danas imamo. Ljudi se trude i daju sve od sebe, a Allah dž.š. daje rezultate. Ja sam tako odgajan, tako sam učio u školi i na fakultetu i tako sam mislio da se svi trebamo ponašati – da smo mi pioni na šahovskoj tabli i da trebamo dati sve od sebe, da je naša uloga na svijetu da se zalažemo i trudimo, a da rezultati dolaze od Onoga Koji nas je stvorio. I zaista, čini me sretnim i ponosnim da u svojoj biografiji imam to da sam bio direktor Novopazarske medrese, jer je ona bila i jeste i danas najelitinija škola na ovim prostorima i šire. Pa, ako hoćete, i u odnosu na medrese koje djeluju u okviru Rijaseta IZ-e u BiH, naša Medresa se rangira od prvog do trećeg mjesta. Čitaoci Glasa islama su imali prilike u više navrata da se upoznaju sa aktivnostima i rezultatima rada naše Medrese. Mogli su da se mnogo puta do sada uvjere u to da naši medresanti, bilo na takmičenjima učača Kur’ana, bilo na nekim drugim iz oblasti stranih jezika, retoričkih sposobnosti, sportskih znanja i vještina, nerijetko zauzimaju prvo, drugo ili treće mjesto.To je ono što nas čini zaista posebno radosnim i ponosnim.
Naročito treba istaći odgojnu dimenziju koja je prepoznatljiva kod naših učenika, kako Muške, tako i Ženske medrese. Upravo zbog toga je nemoguće govoriti o kvalitetu srednjeg obrazovanja na ovim prostorima bez osvrta na medresantsko obrazovanje.
Ono što je, takoðer, velika radost jeste osnivanje i djelovanje našeg FIS-a, koji je ovdje odškrinuo vrata visokom školstvu. Naš narod duguje zahvalnost Islamskoj zajednici u cjelini za udaranje temelja visokom školstvu, jer nakon osnivanja FIS-a je osnovan Univerzitet, prvi na prostoru Sandžaka, pa je uslijedilo otvaranje njegovih departmana u Beogradu, Nišu, Pančevu i Subotici i, nakon toga, država je osnovala (2006. godine) još jedan univerzitet. I eto, danas smo pored Beograda jedini grad u Srbiji koji ima dva univerziteta. Što se samog prostornog pozicioniranja tiče, a posebno imajući u vidu da je teologija kraljica znanosti, sasvim je normalno da se i Fakultet za islamske studije nalazi u samom centru Novog Pazara, u zgradi Islamskih ustanova, tako da se pogledi ljudi, koji sa bilo koje strane ulaze u Novi Pazar, zaustavljaju baš na ovom mjestu i na natpisima: Islamske ustanove i Fakultet za islamske studije. Pored toga što me čini naročito ponosnim što sam bio dio ekipe koja je rukovodila kako Medresom tako i FIS-om, na svemu ovome što sam postigao imam zahvaliti upravo Islamskoj zajednici, Medresi i Fakultetu.

GLAS ISLAMA: Bili ste jedan od inicijatora i aktivnih učesnika formiranja Univerziteta u Novom Pazaru. Još jedna veoma značajna razvojna faza obrazovanja promicala je kroz jedno, zbog neizvjesnosti, maglovito i potpuno nepoznato polje. Vodili ste, sa grupom vrhunskih intelektualaca, entuzijasta i kulturnih pregalaca, intelektualnu borbu za ostvarivanje prava na obrazovanje. Naročito je vrijedan pažnje zajednički napor svih vas ka daljoj kulturnoj i intelektualnoj emancipaciji bošnjačkog muslimanskog naroda Sandžaka. Sasvim ste dobro i u tim momentima znali, uprkos tome što se radilo o apsolutnom početku, kako izgleda i koliko je pozitivna razvojna skala Univerziteta. Danas Univerzitet u Novom Pazaru ulazi, u sedmoj godini postojanja i sa prijemom sedme generacije studenata, u novu razvojnu fazu. Kako Vi kao novi rektor Univerziteta vidite ovu etapu?

DUDIÆ: Bio sam član Inicijativnog odbora za osnivanje Univerziteta. Ova inicijativa je pokrenuta 2001. godine. Formiranjem Inicijativnog odbora konačno se krenulo u realizaciju jednog ovako dragocjenog obrazovnog projekta o kojem se razmišljalo i diskutovalo mnogo godina prije toga. Velika je čast biti aktivni sudionik ovakvog jednog dešavanja koje predstavlja istorijsku prekretnicu za narod na ovim prostorima. Meðutim, mogu slobodno reći da svega ovoga ne bi bilo da nije bilo „glavnog arhitekte“ ovog projekta nemjerljive vrijednosti, glavnog muftije Muamer-ef. Zukorlića, koji je jako dobro isprojektovao ono što danas predstavlja Univerzitet u Novom Pazaru. Kao članove ekipe koji su bili okupljeni oko sadašnjeg predsjednika Univerziteta, glavnog muftije Zukorlića, želim spomenuti sadašnjeg prorektora za nauku i bolonjski proces prof. dr. Saita Kačapora, prof. dr. Hasana Hanića, prof. dr. Ferida Muhića, prof. dr. Čedomira Čupića, prof. dr. Æamila Dolićanina, prof. dr. Džemaludina Latića i mnoge druge značajne ličnosti naučne misli i djela, kako sa naših, tako i sa prostora BiH, Crne Gore, Makedonije itd. Dakle, kao članovi Incijativnog odbora, odlučili smo, predvoðeni muftijom Zukorlićem kao prvim rektorom, naročito ohrabreni njegovom vizijom i idejnim projektom Univerziteta, da bez ikakve dileme krenemo u realizaciju ovog uzvišenog i plemenitog cilja. Naravno, tada smo imali sreću da smo dobili bezrezervnu podršku pokojnog premijera Zorana Ðinðića koji je prepoznao potrebu da otvori vrata i dozvoli osnivanje prvog univerziteta u Novom Pazaru. Tada je dao veliki doprinos, kao i tadašnji ministar prosvjete Gašo Knežević. Tako je dobijena dozvola za rad prvog univerziteta u Novom Pazaru i na ovim prostorima u cjelini.
Što se tiče prostornih kapaciteta, oni su tada bili znatno skromniji nego danas. Vrlo brzo nakon početka rada Univerziteta, sačinjeni su prvi elaborati o opravdanosti razvojnog koncepta ove visokoobrazovne institucije, obezbjeðen je stručni nastavni kadar i sve ono što je neophodno za rad jedne ovakve institucije.
Ali, ono što je posebno fascinantno u svemu ovome jeste upravo ta prva generacija studenata, hrabrost i odvažnost tih mladih ljudi koji su imali povjerenja u nas, u Univerzitet koji smo tek osnovali. Ova prva generacija zaslužuje sve pohvale i čestitke na srčanosti i oštroumnosti. Ujedno, njihovo bezrezervno povjerenje i apsolutna podrška pokazatelji su koliko povjerenje, uprkos nebrojenim insinuacijama i dezinformacijama kojima je pokušavano ometanje rada Univerziteta, muftija Zukorlić ima u narodu za sve ove godine, i tada kao i sada. Čvrstina njegove odlučnosti, njegova sigurnost u uspjeh, bili se jedan od presudnih momenata za takvu opredijeljenost ove naše mlade intelektualne elite.
Danas je iza nas sedam godina, sedam generacija studenata, blizu četiri stotine diplomiranih i preko četrdeset magistara i doktora nauka. Iza nas je veliko iskustvo i nešto što nas čini zaista sretnim i ponosnim te nam daje mogućnost da kvalitetnije radimo u narednom periodu. Slobodno možemo reći, naročito imajući u vidu da je ovaj Univerzitet vakuf, odnosno zadužbina, da je sve ono što je obećano u prethodnom periodu i ispunjeno. Pravo na studije ima svaki mladi čovjek koji svojim znanjem na prijemnom ispitu obezbijedi sebi mjesto na nekom od fakulteta, odsjeka i smjerova. Fakultete na našem Univerzitetu završit će svi oni koji pokažu solidan stepen znanja. Dakle, drugih i drugačijih principa sigurno se nećemo pridržavati na ovom Univerzitetu.

GLAS ISLAMA: Sada je Univerzitet na pragu jednog novog razdoblja, razdoblja koje je produkt onoga što predstavlja implementaciju Bolonjskog sistema visokog obrazovanja i što čini dio bolonjskog procesa. I u ovom smislu je Univerzitet u Novom Pazaru bio predvodnica mnogim drugim visokoobrazovnim institucijama u cijeloj zemlji. Sada, precizirajući osobenosti ovog razdoblja, neizostavno moramo govoriti o akreditaciji, o procesu u koji su uključeni svi univerziteti u zemlji, bez obzira na karakter svojine. Iz jednog analitičkog ugla posmatranja, akreditacija je prava prilika za pokazivanje i dokazivanje svih proklamovanih i stvarnih kvaliteta svakog univerziteta ponaosob. Kada je u pitanju Univerzitet na čijem ste čelu, mnogo je razloga za zadovoljstvo i imate čime da se podičite.

DUDIÆ: Baš tako. Bolonjski sistem obrazovanja je cilj kojem stremimo od samog osnivanja Univerziteta i posljednjih godina u cjelini implementiramo i primjenjujemo Bolonjski sistem obrazovanja studenata. Smatram da je, u ovom smislu, Univerzitet u Novom Pazaru zaista preteča svim drugim univerzitetima. Od oktobra ove godine, dakle sa početkom nove akademske 2008/09. obradovani smo Odlukom o akreditaciji našeg Univerziteta od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj. U odluci stoji: „Univerzitet u čijem sastavu su Fakultet za informatiku i informacione tehnologije, Fakultet za poslovnu ekonomiju i menadžment, Pravni fakultet i Fakultet humanističkih nauka, u oblastima: prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških, društvenih u humanističkih nauka, računarskih nauka, nauke o životnoj sredini, informaciono-komunikacione tehnologije, industrijsko inžinjerstvo i inžinjerski menadžement, pedagoške i andragoške nauke, prava, ekonomije, menadžmenta i biznisa, filologije, primjenjenje umjetnosti i dizajna, likovnih, dramskih i audio-vizuelnih umjetnosti, za obavljanje naučno-istraživačke djelatnosti, ispunjava uslove po članovima 5. i 10. Pravilnika o vrednovanju naučno-istraživačkog rada i postupku akreditacije naučno-istraživačkih organizacija, Službeni glasnik Republike Srbije.“
Dakle, ovo je radosna vijest, iako ni u jednom momentu nismo imali dileme da li ćemo dobiti akreditaciju ili ne. Ono što nam predstoji jeste i akreditacija Ministarstva prosvjete. Želim ovdje podsjetiti da su svi univerziteti u Srbiji, ukupno njih trinaest, akreditovani do 2009. godine, tako da su sve diplome stečene na bilo kojem od njih u prethodnom periodu jednako pravno tretirane. Da budem još jasniji, svi oni koji su do sada upisali neki od fakulteta našeg Univerziteta, računajući i nove studente u akademskoj 2008/09. godini, rade i studiraju po akreditovanim planovima i programima. Dakle, Bolonja je prisutna na našem Univerzitetu, po njoj se radi i studira i tu nema ničega spornog, a ni u pogledu samog kvaliteta nastavnih planova i programa.
Mogu još reći da Bolonjski proces zahtijeva „dobre igrače“, profesore i predavače visokog ranga i kvaliteta i u vezi sa tim ćemo se potruditi da naši predavači i asistenti zaista budu tog kvalitativnog nivoa kako bismo mogli što uspješnije primjenjivati bolonjski koncept i sistem studiranja. Sa druge strane, problematika kojom se bave odreðeni intelektualni krugovi – kako će se na kvalitet obrazovanja u zemlji odraziti Bolonjski proces, nije nešto našta se može odgovoriti bez prakse. Dakle, na ovo pitanje će vrijeme pred nama dati odgovor i ono će najbolje pokazati kakvi su rezultati ovog procesa. Zato sada ne bih želio da govorim o tome.
Ono što svakako želim istaći jeste da Univerzitet u Novom Pazaru, nakon sedam godina, broji nekoliko hiljada studenata i da je ove godine, uprkos bespoštednoj kampanji koja je voðena protiv nas, nama povjerenje poklonilo čak 30% više studenata nego do sada. To je podatak koji ohrabruje i uliva dodatnu energiju za nove uspjehe. Takoðer, podaci o do sada upisanima pokazuju koliko povjerenje naš Univerzitet uživa ne samo kod muslimana, već i kod svih ostalih naroda na svakom mjestu i području gdje djelujemo, kako u Novom  Pazaru, tako i departmanima širom Srbije.

GLAS ISLAMA:  Izbor za rektora je za Vas velika počast i veliko zadovoljstvo, pogotovu obzirom na Vaš dosadašnji angažman. Ovaj izbor je i velika odgovornost. U čemu vidite najvažnije segmente te odgovornosti?

DUDIÆ: Prije svega želim da spomenem da je dugačak spisak ljudi koji su svojim radom doprinijeli postizanju ovog novoa kvaliteta kakav jeste danas na Univerzitetu u Novom Pazaru. Spomenuti bilo koga od njih posebno prosto je nemoguće, jer je doprinos svih njih zajedno nemjerljiv. Naravno, postoji neko koga izdvajam po tome što je učinio i po zaslugama za ono što je Univerziret danas, glavnog arhitektu ovog zdanja nauke i znanja, muftiju Muamer-ef. Zukorlića, koji je i prvi rektor Univerziteta, a sadašnji predsjednik Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru i prisutan je uvijek kada je neophodno da pronaðemo maksimum pozitivne energije i elana za nove uspjehe, uspone i pobjede. Upravo zbog svega ovoga čast koja mi je pripala da od jednog takvog čovjeka preuzmem dužnost rektora, jeste ujedno i velika odgovornost. Zapravo, u životu je neprikosnoveno pravilo da svaka velika čast predstavlja i veliku odgovornost. Ipak, pored moje velike radosti ne mogu a da ne izrazim svoju zabrinutost koja proističe iz dva razloga: na svakom drugom univerzitetu je lakše biti rektor nego na ovom iz prostog razloga jer ovaj Univerzitet ima svojstvo vakufa, zadužbine i zato se na njemu ne možete ponašati kako biste se mogli ponašati ili kako se ponašaju rektori na drugim univerzitetima. Upravo zato nisam siguran  da li ću dovoljno dobro i onako kako ja to želim odgovoriti na sve potrebe i zahtjeve ovakvog Univerziteta. To je jedan razlog, a drugi je što je doskora na čelu ovog Univerziteta bio Muamer-efendija i, bez imalo pretjerivanja, nije lako biti rektor nakon njega. Vjerovatno bi mi bilo lakše da je neko drugi moj prethodnik. Ali, pripala mi je ta čast na kojoj sam zahvalan Bogu dž.š. i onima koji su me izabrali za rektora Univerziteta u narednom trogodišnjem mandatu. Nadam se da ću sa dekanima fakulteta, prorektorima, generalnim menadžerom, generalnim sekretarom, sa ostalim službama, predavačima i asistentima, sa svima koji rade na Univerzitetu, uspjeti postići planirane ciljeve i obezbijediti da u budućnosti ovaj Univerzitet bude sinonim kvaliteta. Upravo to je moto kojim se rukovodimo – kvalitet na prvom, na drugom i na trećem mjestu. Nadam se da ćemo svi zajedno, od predsjednika Univerziteta pa do ljudi koji budno motre univerzitetsku kapiju, učiniti sve da jednog dana Univerzitet u Novom Pazaru bude ponos svih nas.
Razgovarala: Senada Leković