Smještaj hadžija

PITANJE: Obavio sam hadž posredstvom Mešihata i jedina zamjerka koja se može čuti od nekih hadžija tiče se smještaja, odnosno većeg broja ljudi koji se smještaju u jednu sobu, kojima je na raspolaganju jedna kuhinja, jedan toalet i sl. Interesuje me da li je moguće poboljšati uslove smještaja hadžija i da li je moguće izbjeći veću brojnost hadžija u sobama?

ODGOVOR: Istina je da je naš čitalac jedan od onih koji su zapazili
neke od problema sa kojima se suočava Islamska zajednica u organizaciji
hadža i nije jedini koji nam se obratio interesujući se da li je moguće
poboljšati uslove smještaja.
Da nisam imao priliku, lično, nekoliko puta biti u rukovodstvu hadža i
uvjeriti se u ono što se dešava u vrijeme obavljanja hadža, možda bih
bio drugačijeg mišljenja, možda bih se pridružio onima koji zamjeraju
rukovodstvu hadža. Meðutim, stvari su potpuno drugačije. Svako ko
putuje radi obavljanja hadža mora znati sa čime će se suočiti prilikom
obavljanja njegovih obreda. Mora znati da grad Meka, u danima hadža, u
sebe primi najmanje pet puta više stanovnika nego što ukupno živi u
njoj, tako da je jasno otkuda tolike gužve u saobraćaju, u tavafu, na
džemretima, u hotelima i sl.. Svako mora znati da su vlasnici hotela
oni koji planiraju broj kreveta ili ležajeva u prostoru kojeg izdaju, a
obzirom da je to posebna, godišnja prilika da zarade, logično je
razumjeti veći broj kreveta u sobama, jer oni koji traže smještaj
najčešće nisu u mogućnosti mnogo birati, jer se svi hoteli veoma brzo
izdaju, iznajmljuju se i po nekoliko godina unaprijed, tako da ste u
prilici da birate po sistemu „uzmi ili ostavi“, bez mogućnosti bilo
kakvog uslovljavanja vlasniku, kojeg jedino zanima novac i ništa drugo.

Neko će reći da postoje veliki hoteli u kojima se smješta samo po dvoje
ili troje u sobama. Naravno da postoje, ali neka se svi oni koji se
zanimaju za njih raspitaju za cijene smještaja u njima, pa će im biti
jasnija situacija.
Ono sa čime se Islamska zajednica, kao organizator ovog vjerskog
putovanja, suočava jeste stalni rast cijena smještaja i drugih dažbina
koje propisuju nadležni organi Saudijske Arabije, tako da je prinuðena
skoro svake godine korigovati cijene hadža, odnosno povećavati ih, što
vrlo često ljudi ne razumiju ili pogrešno razumiju, pa komentarišu na
različite načine, ali je suština potpuno drugačija.
Lično sam se uvjerio da Islamska zajednica čini sve što je u njenoj
moći kako bi cijene bile što pristupačnije hadžijama, da se za uslove
smještaja može reći da su prilično dobri, što se može zaključiti samo
ukoliko ih uporedite sa ostalim, što obični hadžija vrlo često nije u
prilici učiniti, ali sam lično bio u prilici uvjeriti se u to.
Ono što bih ovom prilikom želio istaći jeste poruka hadža, koju vrlo
često ljudi nedovoljno razumiju. Nemoguće je izbjeći šatore na Arefatu,
prašinu, sjedenje na pijesku, kamenju ili zemlji; nemoguće je izbjeći
ihrame, moraju se ostaviti dunjalučki ukrasi i raskoš u kojima ljudi
uživaju, jer je, izmeðu ostalog, poruka hadža da nas podsjeti da smo
pred Allahom svi isti, da On ne gleda u naša odijela i ostale ukrase
koje imamo, da su znak te jednakosti bijeli ihrami koje oblače
muškarci, koji podsjećaju na ćefine koje ćemo obući odlaskom sa ovoga
svijeta, da nas stajanje na Arefatu podsjeća na stajanje na Sudnjem
danu pred Allahom radi polaganja računa. Ovo su poruke kojih hadžija
mora biti svjestan u svakom momentu, tako da ukoliko održi sjećanje na
pomenuto, neće naići na teškoću ili smetnju koju neće moći prevazići.
Oni koji nisu svjesni pomenutog, koji u hadžu traže priliku da se
odmore ili zadovolje svoju znatiželju šta to ima u Meki i Medini, ili
usput,  sigurno griješe i propuštaju ono glavno zbog čega su i krenuli
na ovaj put, a to je da iskažu pokornost Gospodaru i spremnost da radi
Allaha dž.š. žrtvuju mnogo od svog ili dunjalučkog komfora i uživanja.
Poslanik a.s. poredi hadž i umru sa borbom na Božijem putu i ističe da
je nagrada za ispravno obavljeni hadž oprost grijeha, pa neka se svako
zapita ima li borbe na Božijem putu i da li je moguće zaslužiti oprost
grijeha od Uzvišenog Allaha bez velikog truda i muke.