Nošenje svilenih kravata

PITANJE: Da li je nošenje svilenih kravata haram za muškarce?

ODGOVOR: Veoma je dobro poznat stav islama u pogledu nošenja svilene
odjeće i korišćenja zlatnog nakita od strane muškaraca. Brojni su
hadisi Poslanika a.s. u kojima se upozoravaju vjenici i ističu
negativne posljedice u slučaju nepoštivanja preporuke Poslanika a.s..
Muhamed a.s. u hadisu, kojeg bilježe Buhari i Muslim, kaže: “Ne
oblačite svilu, uistinu ko bude oblačio svilu na dunjaluku neće je
obući na Ahiretu.“ U drugom hadisu, kojeg od Poslanika a.s. prenosi
Alija r.a., stoji da je Poslanik a.s. uzeo komad svile u desnu ruku, a
zlata u lijevu i rekao: „Muškarcima mog ummeta ovo dvoje je
zabranjeno.“ Takoðe se prenosi da je Poslanik a.s. vidio zlatni prsten
na ruci jednog čovjeka, skinuo mu ga, bacio, a potom rekao: „Želi li
neko od vas žišku vatre, pa neka je uzme u ruku.“ Onda je neko od
prisutnih rekao čovjeku, nakon što je Poslanik a.s. otišao: „Uzmi svoj
prsten i koristi se njime“, a on je odgovorio: „Ne, tako mi Allaha,
neću ga nikada uzeti, Allahov Poslanik ga je bacio!“
Iz prethodno navedenih hadisa Poslanika a.s. jasno se zaključuje da su
zlato i svila zabranjeni muškarcima da ih koriste kao nakit ili kao
odjeću, ali nisu zabranjeni kao imetak koji se posjeduje. Dozvoljeni su
ženama, u čijoj je prirodi da se uljepšavaju i dotjeruju, ali u
granicama propisanim Šerijatom.
Što se tiče uzroka njihove zabrane muškarcima, ne nailazi se na
konkretne razloge u hadisima, tako da je o njima nemoguće govoriti.
Moguće je samo pretpostavljati i nagaðati. Meðutim, to nije jedina
zabrana koja je ostavljena bez obrazloženja, jer je vjerniku, shodno
kur’anskom ajetu, sasvim dovoljno da zna da je nešto od Allaha ili
Njegovog Poslanika i da to prihvati i izvršava propis, ponašajući se po
principu „čujemo i pokoravamo se“.
Pomenuti hadisi jasno spominju svilenu odjeću, ne spominjući dijelove
odjeće, tako da nije jasno da li su pojedini dijelovi odjeće, kojima je
cilj ukrašavanje, obuhvaćeni ovom zabranom.
Nošenje kravate je adet ili običaj kojeg su muslimani prihvatili od
drugih, iako ima onih koji mu se suprostavljaju, smatrajući ga
neislamskim.
Krajni cilj i svrha kravate jeste uljepšavanje, te odavanje utiska
ozbiljnosti, a zabrana svile i zlata muškarcima jeste baš u slučaju
njihovog korišćenja u svrhu uljepšavanja i kićenja, tako da se može
napraviti odreðena veza i, analogno zabrani svilene odjeće, zabraniti i
dijelovi odjeće, kao što su kravate i slično. Obzirom da je na svim
odjevnim predmetima i kravatama napisan sirovinski sastav materijala,
te da je svilena odijela moguće zamijeniti drugim, a samim tim i
svilene kravate drugim kravatama, preporuka svima koji koriste kravate
u svom odijevanju jeste da izbjegavaju svilene, a ako su ih koristili
ranije, neka ih u budućnosti zamijene onima koje u svom sastavu nemaju
svile, jer će jedino u tom slučaju nestati svaka sumnja učešća u
zabrani i tek tada mogu u potpunosti umiriti svoju savjest.