Udruživanje u klanju kurbana

PITANJE: Šta je važno znati prilikom udruživanja u klanju kurbana?

ODGOVOR: Prilikom izvršavanja propisa kurbana dozvoljeno je da se više osoba udruži u kupovini krupnog hajvana koji će biti zaklan na ime kurbana.
Kada je riječ o broju udruženih osoba većina islamskih pravnika smatra da je to sedam, to jest da nemože biti više od sedam osoba koje se udružuju, a može biti manje od sedam, npr. pet i sl.
Životinja koja se kupuje mora biti starija od dvije godine, ni u kom slučaju nesmije biti mlaða, bez obzira što ona možda po svojoj veličini ne zaostaje za onima koje su starije od dvije godine.
Bitno je napomenuti da sve osobe koje se udružuju prilikom kupovine životinje imaju istu namjeru-nijet, to jest žele da im to bude kurban.
Ukoliko neko, od udruženih osoba, želi da svoj dio namijeni u svrhu kurbana, a neko drugi da meso zadrži za svoje potrebe, radi korišćenja u svojoj ishrani ili ishrani porodice, udruživanje neće biti ispravno i njime se dovodi u pitanje ispravnost kurbana, tako da je potrebno da svi koji se udružuju jasno izraze svoju namjeru, kako bi se znalo može li doći do udruživanja ili ne.