Naklanjavanje namaza

PITANJE: Kako postupiti prilikom naklanjavanja namaza, posebno kada je riječ o većem broju propuštenih namaza?
 

ODGOVOR: Uzvišeni Allah dž.š. je namaz učinio strogom obavezom svakog pametnog i punoljetnog pripadnika islama, koju mora izvršiti u propisanom vremenu.
Ovom prilikom nećemo govoriti o posljedicama neobavljanja namaza, obzirom da pitanje to ne obuhvata, već ćemo se ograničiti na postupanje prilikom nadoknade propuštenih namaza.
Može se dogoditi da osoba, zbog nekog opravdanog razloga, propusti namaz, kao što je zaborav, san, zauzetost neodložnim poslom i slično. Poslanik a.s. kaže: “Ko ispusti namaz zbog sna ili zaborava, neka ga obavi kada ga se sjeti, jer to je njegovo vrijeme.“ Takoðe se prenosi da Poslanik a.s. na dan bitke na Handeku, zbog zauzetosti, nije stigao obaviti četiri namaza, pa ih je nakon toga nadoknadio po redosljedu i rekao: „Klanjajte onako kako vidite da ja klanjam.“
Iz citiranog se može zaključiti da je potrebno nadoknaditi propuštene namaze, koji nisu obavljeni zbog nekog opravdanog razloga, a takoðe i da je prilikom naklanjavanja potrebno voditi računa o redosljedu, tako da će se prije namaza u čijem se vremenu nalazimo naklanjati ono što je propušteno, pa tek onda će se klanjati namaz čije je vrijeme nastupilo. Tako će se postupiti sve dok ne postoji opasnost da istekne vrijeme namaza u čijem se vremenu nalazimo. U tom slučaju će se dati prednost tom namazu kako ne bi isteklo i njegovo vrijeme. Voditi računa o redosljedu potrebno je sve dok broj propuštenih namaza nije veći od pet. U slučaju da broj bude veći, onda je dozvoljeno naklanjavati namaze ne vodeći računa o redosljedu.
Ukoliko je osoba propustila veliki broj namaza, kao npr. da nije klanjala godinama, pa je počela klanjati, npr. u svojoj 30., 40. ili kasnijoj godini života, neće nadoknaðivati sve propuštene namaze od dana njenog punoljetstva, već će moliti Allaha da joj oprosti i obavljat će što više nafila. Uzvišenom Allahu nisu bitne brojke namaza, već iskreno i čvrsto prihvatanje i slijeðenje vjere, kada, ukoliko se dogodi, čovjek može očekivati milost i oprost Gospodara za ono što je učinjeno prije.