Prispijevanje na dženaze-namazu

PITANJE: Kako će postupiti osoba koja prispije na dženazu namaz, a imam je već otpočeo sa klanjanjem dženaze?

ODGOVOR: Ukoliko se dogodi da osoba prispije na dženazu namaz nakon što
je imam sa džematom otpočeo sa klanjanjem dženaze, donijet će u sebi
nijet i izgovoriti početni tekbir sa kojim će stupiti u namaz. Nakon
toga će slijediti imama u donošenju tekbira i učiti ono što je potrebno
od dova sve do predaje selama. Sa slijeðenjem imama u donošenju tekbira
i predajom selama će se ustanoviti koliko je od četiri obavezna tekbira
propušteno, tako da će se oni nadoknaditi nakon što imam preda selam.
Prilikom nadoknade propuštenog u dženazi namazu vodit će se računa da
svojim namazom ne ometamo dalji postupak sa mejitom, to jest njegovo
nošenje, tako da ukoliko se odmah nakon selama krene sa nošenjem mejita
osoba će izgovoriti potreban broj tekbira bez učenja onoga što je
izmeðu njih. Meðutim, ukoliko ima dovoljno vremena da pored donošenja
propuštenih tekbira prouči dove koje su izmeðu njih, tako će i
postupiti. Dakle, mjerilo kako da osoba postupi prilikom nadoknade
propuštenog u dženazi jeste vrijeme koje ima na raspolaganju za tu
svrhu. Onaj ko ne stigne proučiti sve potrebne dove, a donese četiri
tekbira, učinio je dovoljno da mu dženaza namaz bude ispravna, jer je
izgovaranje tekbira farz, dok učenje dova nije na tom stepenu.
Osoba koja prispije nakon što imam u džanaza namazu preda selam,
propustila je namaz i ne može ga tom prilikom klanjati, već će
slijediti ostali tok dženaze.