O Aršu (Allahovom prijestolju)

PITANJE: Mene već duže vrijeme muči misao o Aršu (Allahovom
prijestolju). Muči me misao da li je materijalan i da li je Allah (neka
je Uzvišen od svake mahane) na prijestolju? Znam da moj Gospodar nije
materijalan i zato me muči kada negdje pročitam da se Allah Uzvišeni
smjestio na prijestolju. Možete li mi, molim Vas, pojasniti onoliko
koliko ste u mogućnosti što više o Aršu. Neka je hvaljen i slavljen
Allah, Gospodar svih svjetova i neka Vas nagradi za trud.

ODGOVOR: Što se tiče ovog pitanja, prve generacije muslimana nisu se mnogo opterećivale njime, jer pitanje Arša – Allahovog prijestolja, njegovog izgleda, načina na koji ga Uzvišeni održava i slično, pitanja su koja nije u stanju razumjeti naš um. Uzvišni u suri Ihlas kaže: “Reci: On je Allah – Jedan, Allah je utočište svakome, nije rodio i roðen nije, i niko Mu ravan nije!” Jedna od poznatih izreka o kakvoći Allahovog uspinjanja na Arš je sljedeća: „Uspinjanje je poznato, način njegov nepoznat, iman (vjerovanje) u njega je vadžib (obavezno), a pitanje o njegovom načinu je novotarija u vjeri. Od Allaha je Objava, a na Poslaniku je da to dostavi ljudima, a na nama je da to potvrdimo i da se Allahu predamo.“ Uzvišeni Allah nam je dao malo znanja o pomenutom pitanju i mi na osnovu njega nismo u stanju da dokučimo nešto apstraktno što naš razum neće moći razumjeti, a time ni prihvatiti. Zato smo dužni da shvatimo to kao mudrost i milost nama od našeg Stvoritelja, jer nam ne traži da razumijemo ono što nije u našem domenu. Imajući u vidu pomenute činjenice čovjek ne treba sebe zamarati pitanjima da li Allah dž.š. sjedi na prijestolju, kako sjedi, jer naš um ne može odgovoriti na njih, ona su van njegovog domašaja. Ne može se zamisliti izgled Allahovog prijestolja, jer nam nije poznat izgled Allaha dž.š. Kao muslimani dužni smo vjerovati u ono što nam je Poslanik a.s. od našeg Gospodara prenio, ne smije biti sumnje u pojedine stvari samo zato što naš um nije u stanju da ih shvati. Dan kada će mnoge dileme i nedoumice nestati i kada će se potvrditi istine u koje mnogi sumnjaju jeste Dan polaganja računa, kada će se Allah smilovati iskrenim vjernicima i omogućiti im da osjete radost viðenja Uzvišenog Gospodara. Zapravo je u tome i razlika iskrenih vjernika od drugih ljudi, jer su oni spremni vjerovati i prihvatiti mnoge stvari bez potrebe da ih njihov um razumije u potpunosti, jer su ubijeðeni u postojanje Uzvišenog Gospodara i u svom odnosu prema Njemu funkcionišu po Kur’anskom principu: “Čujemo i pokoravamo se.” je naš savjet svakome koga muče ova pitanja i razmišljanja da ih zamijeni onim zašta će biti pitan i odgovoran na Sudnjem danu, te da sve dužnosti prema Allahu izvrši na najbolji mogući način, da razmišljanje o Allahovom dž.š. izgledu zamijeni razmišljanjem o Allahovim stvorenjima, koja su pred njegovim očima, koja može vidjeti i analizirati, a samim tim i doći do jasnih dokaza Allahovog postojanja, kojima će umiriti svoje srce. A Allah najbolje zna.