Da li je muslimanka dužna pitati muža kada se želi pokriti

PITANJE: Pokrila sam se prije četiri godine, a moj muž je bio protiv
toga. Želio je da, prije svega, pitam njega, pa Vas molim da mi
odgovorite  da li je on bio u pravu?

ODGOVOR: Jedno od pitanja koje se vrlo često može javiti izmeðu supružnika i dilema jeste u kojoj mjeri supruga mora biti pokorna svome mužu u toku njihovog bračnog života? Pitanje koje je postavila naša sestra tiče se pokrivanja, odnosno usklaðivanja svog odijevanja sa propisima islama, koje Uzvišeni Allah dž.š. propisuje svakoj pametnoj i punoljetnoj muslimanki. Ono što je svaki musliman, svaki pripadnik islama dužan jeste da se pokorava Uzvišenom Allahu dž.š. i da kada doðe u pitanje pokornost Uzvišenom Alahu dž.š. i pokornost čovjeku, onda je pokornost Uzvišenom Alahu dž.š. nešto čemu se daje prednost.
Savjetovao bih svakome, posebno bračnim drugovima, da prije bilo kakvih krupnih koraka, na koje se pojedinačno svako od njih odluči, postignu saglasnost, kako se eventualno neslaganje i razilaženje po odreðenim pitanjima ne bi odrazilo na bračni život, odnosno kvalitet bračnog života, jer negativna energija koja se može unijeti u odnose meðu supružnicima može rezultirati i razvodom braka. Sestri koja je postavila pitanje rekao bih da je u pravu što je poslušala zapovijed Uzvišenog Gospodara Allaha dž.š., ali je malo bila nesmotrena i o tome nije na vrijeme obavijestila svoga muža, čime je povrijedila njegovu sujetu, koji se sada ponaša kako je navedeno. Savjetovao bih njenog muža da ne traži od svoje supruge da se otkriva samo zbog toga što njega nije pitala, već da svoju suprugu podrži u namjeri da bude pokorna Uzvišenom Allahu dž.š., a da ono što se desilo smatra njenim nesmotrenim gestom, koji je spreman oprostiti.