Dali je sunet da se pusti brada?

PITANJE: Dali je sunet da se pusti brada?

ODGOVOR: Puštanje brade jeste jedan od suneta Poslanika s.a.v.s., odnosno njegova praksa, koju je on potvrdio i oporučio svojim ashabima, a preko njih svojim sljedbenicima. Poslanik s.a.v.s. u jednom hadisu kaže, obraćajući se svojim ashabima: „Puštajte brade i skraćujte vaše brkove, da biste se razlikovali od mnogobožaca.“ Dakle, Poslanik a.s. je ovim svojim hadisom ukazao na nekoliko važnih stvari kako bi se ovaj sunnet u potpunosti ispunio, a to je da puštanje brade nije samo jedan od propisa koji je van konteksta, već on mora imati i svoj efekat, kao što je u hadisu naglašeno, a to je da se puštanjem brade, odnosno prakticiranjem ovog sunneta i oživljavanjem prakse Poslanika s.a.v.s. postigne efekat, a to je razlikovanje od onih koji nisu pripadnici islama. Dakle, svrha brade, odnosno oživljavanje ovoga sunneta, jeste da pripadnik islama potvrdi slijeðenje Poslanika s.a.v.s., sa jedne strane, a sa druge strane svojim likom, svojom bradom, odnosno puštanjem iste, a skraćivanjem, odnosno ureðivanjem brkova, pokaže da je zaista pripadnik vjere koja vodi računa o higijeni, čistoći i lijepom izgledu čovjeka, tako da niko ne može reći da je puštanje brade propis koji nema sa sobom odreðena ograničenja, pa da pristupi ovom sunnetu bukvalno i pusti bradu ne vodeći računa o njenom lijepom izgledu, jer poznato da je Poslanik s.a.v.s. pojedine svoje ashabe podsticao da svoje brade urede i skrate, odnosno, da liče na ljude. Dakle, usudio bih se reći da sunnet puštanja brade u našem današnjem vremenu mnogi pogrešno razumiju, jer puštajući brade ne postižu pravi efekat ovoga sunneta.
Zato imamo mnoge muslimane koji puste svoje brade, a sa njima liče na one koji nisu muslimani, što je zapravo suprotno ovom sunnetu Poslanika s.a.v.s. Dakle, brada, odnosno njeno puštanje jeste sunnet, ali je takoðer sunnet da se ona uredi i da se njome postigne efekat razlikovanja pripadnika islama od nemuslimana.