U Srbiji postoji samo jedna Islamska zajednica

ImageReisu-l-ulema
Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić poručio je, uoči
sutrašnje posjete Sandžaku, da u Srbiji nema sukoba meðu muslimanima, da
postoji samo jedna tradicionalna Islamska zajednica i da Bošnjaci koji tu žive
treba da poštuju zakone države Srbije."Obilazim
Sandžak u okviru svoje redovne aktivnosti. Riječ je o rutinskoj posjeti od koje
ne treba praviti nikakav dogaðaj jer to ništa neće promjeniti u dosadašjim odnosima
Novog Pazara, Sandžaka i Sarajeva", rekao je Cerić u ekskluzivnom
intervjuu Tanjugu pred posjetu koja je iznova podigla tenzije izmeðu dvije
rivalske muslimanske zajednice u Sandžaku.

Reis Cerić, koji
će obići sva veća mjesta u toj oblasti, kaže da ima razumijevanja za one koji
se, iz nekog razloga, ne slažu sa instituicioalnim i duhovnim ustrojstvom
Islamske zajednice, ali dodaje da je to njihovo demokratsko pravo, kao i da
takve grupe ljudi postoje u svim državama i sistemima, pa i u BiH.

On ne isključuje
mogućnost da bi tokom njegove posjete moglo doći do incidentnih situacija s
obzirom na to da, kako kaže, postoji grupa ljudi koja se protivi postojećim
odnosima unutar Islamske zajednice u Srbiji i njegovom dolasku.

Ipak, ističe, on
je optimista jer mu je poznato da je većina muslimana u Sandžaku opredjeljena
za "dobre odnose sa BiH".

Cerić je ocijenio
da bi ti dobri odnosi trebalo da budu vrlo važni za Srbiju jer su garancija
saradnje, mira i stabilnosti ne samo u Sandžaku i Srbiji, već i u čitavom
regionu.

"Ako iko
može da bude faktor te stabilnosti u regionu, posebno Sandžaku, onda je to
Sarajevo", tvrdi reis.

"Mi,
Bošnjaci iz BiH, želimo da kažemo Bošnjacima u Srbiji, posebno u Sandžaku, da
smo s njima i uz njih, da nisu ostavljeni, da smo jedan narod koji živi u dvije
države, mi u Bosni oni u Srbiji.

Želim da im kažem
da poštuju zakone države Srbije, da rade koliko znaju i umiju da svoj položaj u
Srbiji utemelje na principima ljudskih prava i demokratije i da u ostvarivanju
svojih prava budu solidarni i jedinstveni", poručio je Cerić.

Osvrnuvši se na
reorganizaciju Islamske zajednice nakon raspada nekadašnje SFRJ, Cerić je rekao
da se podrazumijevalo da Bošnjaci u Srbiji budu sastavni dio BiH u smislu
etničkog, nacionalnog i vjerskog identiteta.

"To se
podrazumijevalo, kao što se podrazumijeva da je pravoslavna crkva u BiH
sastavni dio Srpske pravoslavne crkve na Balkanu, posebno u Srbiji, i nama u
Sarajevu nikada nije padalo na pamet da sugerišemo kako bi ona trebalo da se
odredi prema Svetom Sinodu u Beogradu", naveo je reis.

On je kao primjer
naveo institucionalnu organizovanost Bošnjaka u Sloveniji i Hrvatskoj i kaže
da, prema istom principu, i Bošnjaci u Srbiji imaju pravo da budu dio
jedinstvene zajednice u BiH.

"To je
njihovo pravo, a ne obaveza i mi nemamo pravo da im to pravo uskratimo",
kazao je reis.

On je negirao
postojanje sukoba muslimana u Sandžaku, uz ocjenu da je tu riječ o "jednoj
neprincipijelnoj intervenciji kojom je data podrška registraciji još jedne
zajednice, pored postojeće".

Takva pojava
postoji još samo u Grčkoj, naveo je vjerski poglavar.

Cerić smatra da
je za tu intervenciju odgovorna vlast u Beogradu i da "ne razume zašto je
bilo potrebno da se problem pravi tamo gdje ga nema".

On je podsjetio
da je, uoči održavanja Objediniteljskog sabora Islamske zajednice u Srbiji,
marta 2007. godine, bio primljen kod predsjednika Srbije Borisa Tadića i da je
tada postignuta saglasnost oko načina na koji će ona biti definisana, gde će
joj biti sjedište i ko će njome rukovoditi.

Islamskom
zajednicom u Srbiji rukovodi glavni muftija Muamer Zukorlić koji je, cijeni
Cerić, veoma mnogo učinio za tu zajednicu i "podjednako dobro služi
muslimanima u Srbiji i Srbima".

"Zukorlićevu
energiju i ugled koji uživa u muslimanskom svijetu, Srbija bi trebalo da
koristi za popravljanje svog imidža u islamskim zemljama, a ne da muftiju
osporava", naveo je Cerić.

On tvrdi da
nikada nije čuo da je Zukorlić dovodio u pitanje suverenitet Srbije i Islamske
zajednice u okvirima zakona i ustava Srbije.

Zukorlić se,
dodao je, nikada nije zalagao za nekakvu autonomnost Sandžaka na način kako su
to činili "pojedinci početkom 90-tih godina prošlog veka".

Zato, navodi, on
u muftiji vidi nekog ko bi mogao da bude "most saradnje izmeðu Srbije i
BiH u mnogim sferama".

Ovaj vjerski
poglavar kaže da je sa predsjednikom Tadićem tada potvrðena i potreba
otpočinjanja bošnjačko-srpskog dijaloga, ali da se, "nažalost, po tom
pitanju dalje od toga nije odmaklo".

Reis nije
propustio da ukaže na pitanje postojanja samo jedne džamije u Beogradu, gdje za
posljednjih 100 godina, veli, ništa nije uraðeno i gdje "Islamsku
zajednicu predstavlja samo porodica Jusufspahić", koja, kako navodi,
"njeguje svoju privatnu islamsku zajednicu koja nije ni
institucionalizovana".

Reis je uvjeren
da Srbi i Bošnjaci mogu biti prijatelji, dobre komšije i sunarodnici i da je to
evidentno na terenu koji on svakodnevno obilazi.

On tvrdi da su
Bošnjaci jedini koji mole da se Srbi ne iseljavaju, da ostanu na svojim
ognjijštima i žive zajedno sa muslimanima.

"Naša dva
naroda spajaju mnoge sličnosti koje su se vjekovima prožimale na ovim
prostorima.

Teško je utvrditi
ko je na koga tu više uticao. Uvjeren sam da nije moguće činiti humana
preseljenja, posebno ne na Balkanu koji je najgušće naseljeno područje
različitih religija, kultura, jezika i običaja", kazao je reis.

On, meðutim,
tvrdi da, kao narod nad kojim je izvršen genocid, Bošnjaci nisu što su nekada
bili, da su se promijenili i da je uvjeren da "Srbi u Beogradu teško mogu
da shvate bol i nepravdu koja im je učinjena".

Hoće li se to
ikada dogoditi, zapitao se i dodao da ne zna i da ostavlja Srbima da sami
prosuðuju, rekao je Cerić.


 

SARAJEVO, 17. maj (Tanjug)