Da li je ženi dozvoljeno da bude ljubomorna na svog muža

PITANJE: Da li je ženi dozvoljeno da bude ljubomorna na svog muža i da li joj je to mahana?

ODGOVOR: Jedno od svojstava koje se vrlo često može uočiti kod žene jeste ljubomora, našta ukazuje i sam Poslanik a.s.
Poslanik a.s. govori da je ljubomora jedna od osobina koja se može naći
u srcu žene, ali ukazuje takoðe da „žena koja bude strpljiva u
podnošenju ljubomore, nadajaći se nagradi od Uzvišenog Allaha dž.š.,
imat će kod Uzvišenog Gospodara nagradu šehida“. Dakle, Poslanik a.s.
ukazuje da je moguće ljubomoru naći kod žene, ali podstiče ženu da ne
dozvoli ljubomori da izaðe iz njenog srca, odnosno da ne dopusti da ona
bude uzrok netrpeljivosti i negativne energije koja se može unijeti u
bračnu zajednicu, što može uzrokovati neslaganje i nesporazume izmeðu
supružnika, koji mogu rezultirati razvodom.
Ukoliko je riječ o ljubomori koja se javi kod osobe, a koja se ne
ispolji i ne uzrokuje negativne posljedice, onda možemo odgovoriti da
od nje nema nikakvih štetnih posljedica. Naprotiv, ona može biti,
ukoliko se osoba u njoj strpi, izvor nagrade za ženu na Sudnjem danu,
kako je spomenuto u prethodno citiranom hadisu.
Dakle, ljubomora nije svojstvo niti mahana koja ženu čini manjkavom,
već je ona prirodno svojstvo žene sa kojim se ona raða i živi, ali
naravno kojem ne smije podleći i dozvoliti da uzrokuje negativne
posljedice i očaj kod nje, već ga mora kontrolisati.
Kontrolom ljubomore i nedozvoljavanjem da uzrokuje negativne
posljedice, žena pokazuje vjersku svijest, strpljenje i snagu, koji
povlače kao posljedicu nagradu od Uzvišenog Gospodara, koji je njen
Stvoritelj i koji je ljubomoru učinio jednim od životnih iskušenja
žene, koje se treba podnijeti na način sa kojim je Uzvišeni Allah
zadovoljan.