Da li sam dužan promijeniti svoje ime

PITANJE: Zovem se Elvis, klanjam, postim i iskreno vjerujem. Meðutim,
strah me je mog imena. Da li sam dužan promijeniti svoje ime? 

ODGOVOR: Jedna od dužnosti roditelja prema svojoj djeci, odnosno novoroðenčadima, jeste da im odaberu lijepo islamsko ime, po kojem će ga prozvati i po kojem će to dijete biti prozivano na Sudnjem danu. Vrlo često se dogodi da roditelji zbog svog nepoznavanja propisa vjere ili zbog svoje trenutne zablude, svojoj djeci daju imena koja nisu islamska, odnosno, daju imena po uzorima i idolima svog vremena, što vrlo često mogu biti: pjevači, glumci, fudbaleri itd., ne vodeći računa da li je pritom ispoštovan propis vjere. Kada se govori o djeci koja nose takva imena, ona neće biti odgovorna pred Uzvišenim Allahom i neće imati negativnih posljedica od imena kojeg su im njihovi roditelji dodijelili, tako da ime koje nosi osoba koja je uputila ovo pitanje ni u kojem slučaju nije izvor negativne energije, odnosno negativnih posljedica i kazne. Uzrok nagrade, odnosno kazne, na Sudnjem danu, a i na ovome svijetu, jesu djela koja čovjek čini, tako da osoba koja obavlja namaz, posti, čini dobročinstvo svojim roditeljima, koja čini ostala dobra djela, zaslužuje nagradu od Uzvišenog Gospodara, koja će joj pripasti u potpunosti, bez obzira kako bilo njegovo ime.
Ovo potvrðujemo i činjenicom da kada osoba, koja nije musliman, prihvati islam ne mora mijenjati svoje ime, već ga može zadržati, posebno ukoliko će to uzrokovati negativne posljedice u njenom životu i radu. Ukoliko ne postoji bojazan od negativnih posljedica promjene imena, onda ga je bolje promijeniti i odabrati lijepo islamsko ime.
Dakle, dužnost roditelja jeste da djeci daju lijepo islamsko ime. Ukoliko oni tu svoju dužnost ne ispune, onda je dijete, kada dostigne punoljetstvo, slobodno da odabere hoće li zadržati svoje ime, ili će ga zamijeniti nekim drugim imenom. Ukoliko ga promijeni neće biti kažnjeno za to, ukoliko ga zadrži neće biti kažnjavano zbog njega, zato što je, kako smo rekli na početku, izvor nagrade ili kazne djelo koje čovjek čini.