Da li je ispravno dovodi dijete na džumu , koje pritom uznemirava džemat

PITANJE: Da li je ispravno i dozvoljeno da roditelj, otac, u želji da
svoje maloljetno dijete navikne na namaz, dovodi dijete na džumu, koje
pritom sa drugom djecom razgovara u toku namaza, okreće se i uznemirava
džemat u njegovoj neposrednoj blizini?

ODGOVOR: Razumljiva je briga i želja roditelja, koji dolaze u džamiju radi obavljanja namaza u džematu ili radi džume, da svoju djecu, dovodeći ih sa sobom, naviknu na džamiju i obavljanje namaza.
Ono što se nekada može desiti, kada se više maloljetne djece naðe zajedno u safu, jeste okretanje, priča, zadirkivanje i sl., što uznemirava džemat koji je pored ili iza njih, ali ipak ne daje za pravo pojedinim džematlijama da oštro i grubo reaguju na djecu ili njihove roditelje.
Ono što bi svaki roditelj trebao znati i o tome voditi računa jeste da svoju maloljetnu djecu prije dolaska u džamiju lično pouči propisima namaza, da ih šalje u mekteb, ili vrtiće Islamske zajednice, kakva postoje u Novom Pazaru i Tutinu, kako bi stekla potrebna znanja o vjeri i njenim propisima. Zatim bi svaki roditelj trebao otpočeti sa primjenom stečenog znanja djeteta u kući, tako da prilikom obavljanja nafila ili drugih namaza u kući uzme svoje dijete pored sebe kako bi mu objasnio način obavljanja namaza.
Džamijski džemat, a posebno džumanski, trebao bi doći na kraju, tek onda kada dijete bude dovoljno svjesno i u stanju da se kontroliše i održi koncentraciju u toku obavljanja namaza, kako se ne bi dešavale neprijatnosti koje ono može uzrokovati, a koje pojedine džematlije mogu uznemiriti do te mjere da reagujući učine nešto čime će dovesti u pitanje svoj namaz.
Savjetovao bih svim roditeljima, kada je u pitanju odnos prema njihovoj djeci, da budu razumni, da od maloljetne djece ne traže ono što ona nisu u stanju učiniti i svojim razumom shvatiti njegovu važnost, da u džamiju u džemat, a posebno radi obavljanja džume, sa sobom dovode onu djecu koja su iznad 6-7 godina, koja shvataju važnost onoga što čine i razumiju ono što čuju, što je u skladu sa hadisom Poslanika a.s. koji preporučuje da se djeca od 7 godina navikavaju na obavljanje namaza, a kada im bude 10 da se u tu svrhu može upotrijebiti i sila.
Djecu od 3-5 godina ne bi trebalo dovoditi u džamijski i džumanski džemat, jer je njima mjesto u kući ili obdaništu, zato što je za njihov uzrast primjerena igra i zabava i učenje kroz njih. Prilikom dovoðenja djece u džamiju roditelji bi trebali voditi računa da djecu razdvoje, kako ne bi jedno drugo zasmijavalo i zadirkivalo, a time uznemiravali džemat. Preporučio bih svim džematlijama da budu strpljivi sa djecom u džamiji, da ih ne ruže ili grde jer su to stvari koje mogu kod djece uzrokovati dugoročne negativne posljedice.