Nema kompromisa oko suštinskih pitanja

Image

Samir-ef. Tandir – portparol Mešihata IZ-e u Srbiji i predsjednik Medžlisa IZ-e Prijepolje

Islamska zajednica, kao krovna institucija muslimana u Srbiji i kao jedina institucija koja je ostala bošnjačkom narodu, veliki je magnet za medije. Posebno poslije neuspjelog pokušaja rušenja legalnih i legitimnih inistitucija Islamske zajednice interesovanje za rad i planove Islamske zajednice je izuzetno veliko. 

Samir Tandir roðen je u Prijepolju gdje je završio osnovnu školu.
Medresu „Gazi Isa-beg“ završio je u Novom Pazaru. Apsolvent je
Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Trenutno obavlja funkciju
predsjednika Medžlisa IZ-e Prijepolje i portparola Mešihata Islamske
zajednice u Srbiji.

Glas islama: U okviru Islamske zajednice u Srbiji rasporeðeni ste na funkciju PR-a. Koju vrstu obaveze i odgovornosti donosi ta funkcija?

Tandir: Obavljati bilo koju funkciju u Islamskoj zajednici je izuzetno velika čast, ali i odgovornost. Naravno da što je funkcija veća to je i odgovornost i obaveza veća. U ovim turbulentnim vremenima u kojima je stepen diskriminacije i obespravljenosti nad muslimanima u Srbiji, a samim tim i nad Bošnjacima veliki, izuzetno velika odgovornost je na svima nama u Islamskoj zajednici, a posebno dijelu zaduženom za medije, jer je neophodno konstantno obavještavanje javnosti o trenutnom teškom stanju u kome se naš narod nalazi, a što je opet posljedica nebrige aktuelne vlasti, kao i bošnjačkih političara, za sudbinu muslimana, Bošnjaka Sandžaka i Islamske zajednice. U obaveze PR službe spada i blagovremeno informisanje javnosti, a posebno vjernika o svim dešavanjima, akcijama i pitanjima koje Islamska zajednica pokreće.

Glas islama: Islamska zajednica je jedna od rijetkih vjerskih zajednica u Srbiji koja ima sektor za odnose sa medijima. Koje su Vaše ideje i planovi za što bolje predstavljanje Islamske zajednice?

Tandir: Nijedna ozbiljnija organizacija se ne može zamisliti bez službe za odnose sa medijima. Činjenica da Islamska zajednica dugi niz godina ima ovu službu dokaz je ozbiljnosti, ali i pokazatelj da Islamska zajednica postavlja standarde u visokom nivou profesionalizma. Naravno da nas postojeći uspjesi neće uspavati i da mi nastojimo u svakom pogledu svoj rad učiniti boljim i efikasnijim. Mi trenutno imamo saradnju sa medijima u Srbiji i okruženju i taj trend treba proširiti na evropske i svjetske medije.

Glas islama: Interesuju li se mediji za rad Islamske zajednice i kakva je saradnja?

Tandir: Islamska zajednica, kao krovna institucija muslimana u Srbiji i kao jedina institucija koja je ostala bošnjačkom narodu, veliki je magnet za medije. Posebno poslije neuspjelog pokušaja rušenja legalnih i legitimnih inistitucija Islamske zajednice interesovanje za rad i planove Islamske zajednice je izuzetno veliko. Nažalost, moram istaći da su pojedini mediji aktivno učestvovali u pravljenju medijske pozadine za rušenje Islamske zajednice i da su u tim trenucima vrlo često izvještavali tendecionzno i netačno, a što je imalo za cilj da se svjesnim zamagljivanjem istine i zamjenom teza dezavuišu i obmanu muslimani u Srbiji.

Glas islama: Jesu li tekstovi i prilozi u medijima tendenciozni ili se o Islamskoj zajednici piše na afirmativan način?

Tandir: Kada govorimo na ovu temu opet moramo da se podsjetimo pokušaja rušenja legalnih i legitimnih ustanova Islamske zajednice. Tadašnje tendenciozno, netačno, neprofesionalno i zlonamjerno izvještavanje pojedinih medija školski je primjer novinarske pristrasnosti i neprofesionalnosti koja u Srbiji nije viðena od vremena pada Miloševića. Naravno da nam je apsolutno jasno da su u tim trenucima pojedini mediji bili svjesno instrumentalizovani od strane tadašnje vlasti, tajne policije i otuðenih centara moći sa jakim backgraund-om sa ciljem stvaranja haosa i preuzimanja, a zatim i totalnog uništenja ustanova Islamske zajednice. Posebno karakterističan primjer neprofesionalnosti i zlonamjernosti pojedinih medija  jeste izvještavanje povodom posjete reisuleme dr. Mustafe-ef Cerića, kada se nizom zlonamjernih tekstova, po nalogu tajne policija, pokušala stvoriti atmosfera straha, histerije i linča. Namjerno navodim pojednih medija jer ne možemo stavljati u isti koš ozbiljne medije sa ozbiljnim tiražom, koji se uprkos pritiscima trude da održe objektivnost i fašistička niskotiražna glasila koja objavljuju naručene tekstove. Posebno želim da naglasim neprofesionalan odnos javnog servisa RTS kojeg finansiraju graðani, tj. i mi muslimani, a koji ni na koji način nije izvještavao o diskriminaciji koja se dešava nad muslimanima u Srbiji.

Glas islama: Obzirom da živite i radite u Prijepolju, a da je sjedište Islamske zajednice u Novom Pazaru, postoje li problemi u komunikaciji sa centralom u smislu da ne reagujete pravovremeno i da zakasnite sa slanjem informacije medijima, i kako rješavate te probleme?

Tandir: Pitanje je pomalo čudno imajući u vidu opštepoznatu činjenicu da živimo u vremenu visokih tehnoločkih dostignuća. Zahvaljujući tome prepreke u vidu geografske udaljenosti su prevaziðene, pa tako i u ovom slučaju. Naravno da nema nikakvih problema u komunikaciji.

Glas islama: Vi ste član redakcije „Glasa islama“ i dopisnik iz Prijepolja. Kako komentarišete ukidanje dotacija od strane Ministarstva vjera našem listu i kako komentarišete presudu po kojoj je bivši novinar „Glasa islama“ osuðen zbog svog pisanja?

Tandir: Ukidanje dotacija „Glasu islama“ i pokušaj ukidanja stipendija studentima FIS-a treba isključivo gledati kao nastavak agresije na Islamsku zajednicu od strane Ministarstva vjera i ministra Bogoljuba Šijakovića, koji svojim ponašanjem svjesno širi islamofobiju sličnu antisemitizmu koji se širio u Evropi 20-tih i 30-tih godina 20-og stoljeća. Sve ovo treba posmatrati i kroz prizmu manjka demokratskog kapaciteta aktuelne vlasti, a što se očituje kroz objašnjenje koje je na ovu temu dala savjetnik za medije u Ministarstvu vjera g-ða Mirjana Kuburović. Poražavajuće je da niko od bošnjačkih političara na ovaj očigledan akt diskriminacije i pokušaj gušenja jedinog ozbiljnog medija na bosanskom jeziku niko nije reagovao. Cilj je jasan, a to je gašenje slobode govora i primoravanje Islamske zajednice i njenih čelnika na truhle kompromise oko suštinskih pitanja koja se tiču našeg naroda, a našta mi nikada nećemo pristati. Što se tiče presude, to je svojevrstan skandal i dokaz da je lustracija u sudstvu neophodna i još jedan dokaz da Srbija polako klizi ka vremenu za koje smo mislili da je davno prošlo, vremenu u kome su novinari praćeni, kažnjavani, hapšeni, maltretirani, zatvarani, novine gašene, a neistomišljenici ubijani. Osuduti nekog zbog pravljenja intervjua vrhunac je bezumlja u kome se nalazimo.

Glas islama: Obavljate i funkciju predsjednika Medžlisa IZ-e Prijepolje. Koji su problemi na koje nailazite u Vašem radu ?

Tandir: Imajući u vidu haotično stanje koje trenutno vlada u društvu, nezamislivo je funkcionisati bez problema. Naravno da ni Medžlis Prijepolje nije pošteðen diskriminatorskog odnosa od strane pojedinih predstavnika vlasti. Kao prvo, moram da istaknem neprofesionalno i tendenciozno ponašanje područne Policijske uprave u Prijepolju, kao i Opštinskog suda koji još uvijek nije riješio slučaj otimanja vakufske imovine od strane bivših službenika Islamske zajednice. U primjere diskriminacije i dvostrukih standarda vlasti moramo spomenuti selektivno vraćanje vakufske ili crkvene imovine. Dok Islamska zajednica nije povratila niti jedan metar kvadratni, iako zato postoje uslovi, Eparhiji mileševskoj ne samo da se vraćaju i poklanjaju državni objekti, nego su čak i dvije ulice zatvorene, od kojih je jedna imala status magistralnog puta. Primjer bezobzirnog ponašanja pojedinih predstavnika vlasti vidimo i u ponašanju školske uprave u Užicu i načelnika Blaža Čubrila koji, odbijajući da radi svoj posao, toleriše da nekolicina polupismenih pojedinaca predaje predmet vjeronauku umjesto diplomiranih teologa.
Naravno da bi mogli navesti još primjera diskriminacije koje preživljavaju muslimani Prijepolja, a sami tim i Medžlis. O tome nekom drugom prilikom.

Glas islama: Koji su to projekti vrijedni pažnje koje Medžlis planira da realizuje u narednom periodu?

Tandir: Imajući u vidu da je Prijepolje prirodni centar Zapadnog Sandžaka i kulturna prijestolnica Sandžaka, većina naših projekata usmjerena je ka tom cilju. Glavni graðevinski prioritet u bližoj budućnosti, osim povraćaja otuðene vakufske imovine, jeste izgradnja zgrade Islamskog kulturnog centara u kome će, osim upravne zgrade Kulturnog centra i Medžlisa, postojati sve prostorije neophodne za djelovanje IKC-a, galerije, ateljei, amfiteatar, biblioteka, kao i Muzej bošnjačke kulturne baštine i Muzej genocida. To je generacijski poduhvat u kome učešće moraju uzeti svi Bošnjaci iz Sandžaka i dijaspore i koji će biti svojevrsno svjedočanstvo našeg vjekovnog postojanja na ovim prostorima.

Glas islama: Kako se ponašaju džematlije? Da li imate njihovu podršku i da li Vas djelovanje paravjerske tvorevine usporava?

Tandir: Svoje opredjeljenje džematlije Prijepolja su pokazale na izborima kada su u nezapamćeno velikom broju izašali  i glasali za svoje predstavnike u Medžlisu, a samim tim i pokazali kakvo ureðenje Islamske zajednice žele. Svoju podršku rukovodstvu Medžlisa, a posebno glavnom autoritetu muslimana u Srbiji, glavnom muftiji Muameru Zukorliću, džematlije Prijepolja su pokazale na više javnih masovnih okupljanja, gdje se svako mogao uvjeriti koliko poštovanje muslimani Prijepolja osjećaju prema svom Glavnim muftiji.
O parareligijskoj tvorevini ne bih govorio jer njih treba isključivo posmatrati kao pione Udbe, pa je shodno tome izlišno govoriti o posljedici.

Glas islama: Prijepolje slovi za kulturnu prijestolnicu Sandžaka, a Vaš doprinos u organizovanju kulturnih manifestacija nije mali. Možete li nam reći nešto više o radu IKC i o sadašnim i budućim projektima?

Tandir: Želim da naglasim de je Prijepolje na kulturnoj mapi Sandžaka dobilo mjesto koje zaslužije. Najviše zahvaljujući  glavnom muftiji Muameru Zukorliću. IKC, u saradnji sa Medžlisom IZ-e Prijepolje, Medžlisom IZ-e Priboj, Medžlisom IZ-e Srebrenica, Internacionalnim univerzitetom u Novom Pazaru i Bošnjačkim savjetom u Crnoj Gori, organizovao je više kulturnih dešavanja koja su imala za cilj promociju bošnjačke kulture i tradicije. Posebno smo ponosni na organizaciju tradicionalnih Bajramskih dana bošnjačke kulture, koji se u danima Ramazanskog bajrama održavaju u Prijepolju. IKC je pokrenuo i vlastitu izdavačku djelatnost koja je izdala knjigu prof. Sabahudina Gojaka „Sinan-begova Vakufska džamija u Prijepolju“. Planirano je štampanje najboljih radova na literarni konkurs „Štrpci bez mezara“, štampanje publikacije sa tribine posvećene Šahovićima, kao i sa tribine koja će se održati u Sjenici. U planu je i pokretanje godišnjaka koji će se baviti temama iz bošnjačke kulture, kao i aktuelnim temama bošnjačke sadašnjice. IKC je organizovao i obilježavanje godišnjice zločina u Štrpcima, kao i literarni konkurs na tu temu, Dane Srebrenice u Sandžaku, u povodu čega su prvi put Sandžak posjetile majke Srebrenice, kao i grupni odlazak na dženazu u Potočare. Posebno smo ponosni što smo poslije 85 godina šutnje organizovali tribinu o genocidu nad Bošnjacima u Šahovićima. Pojekat na kome trenutno radimo je obilježavanje 200 godina od genocida nad Bošnjacima u Sjenici.
Želim naglasiti da nije bilo bezrezervne podrške Glavnog muftije i pojedinačnih donacija bošnjačkih preduzetnika, ove projekte ne bi bilo moguće realizovati.
Mahsus selam za čitaoce „Glasa Islama“.

Razgovarao: Nermin Gicić