Kašnjenje na dženazi

PITANJE: Kako će postupiti osoba koja zakasni na dženaze namaz?

ODGOVOR: Dogaða se vrlo često da osoba prispije u džemat nakon što imam otpočne sa obavljanjem namaza, tako da odreðeni dio namaza ne stigne obaviti za imamom.
Što se tiče kašnjenja, tj. prispijevanja na dženaze namaz, islamski pravnici imaju različita mišljenja oko načina nadoknaðivanja onoga što je propušteno od namaza.
Obzirom da dženaza namaz ima četiri tekbira koji su rukn namaza, to jest obavezni su i namaz nije ispravan bez njih, hanefije smatraju da onaj ko zakasni zanijetit će, donijeti prvi početni tekbir i nastaviti ostatak namaza sa imamom, vodeći računa o broju tekbira koje donosi za imamom.
Nakon što imam završi namaz, to jest izgovori posljednji tekbir i preda selam, onaj ko je zakasnio će sam donijeti preostali broj tekbira, jedan za drugim, ne učeći izmeðu njih ono što se inače uči u normalnim prilikama, ukoliko će se odmah pristupi nošenju mejita. Meðutim, ukoliko je osoba sigurna da može proučiti ono što je potrebno izmeðu tekbira prije nego se poðe sa mejtom, onda će tako i postupiti, a nakon izgovorenog četvrtog tekbira osoba će predati selam i time je namaz završen.
Ukoliko se dogodi da osoba zakasni toliko da je imam izgovorio i četvrti tekbir, u tom slučaju namaz je završen i onaj ko je zakasnio ostao je bez mogućnosti da dženazu namaz klanja za imamom.