Vrijeme je

Glas islama | Broj 191
| Piše: Albinot MALOKU |

ImageSvi znamo da je Beograd pokušavao eliminisati Sandžak sa svim mogućim administrativnim ureðenjima, nastojao je da Bošnjaci u svim statističkim, administrativnim i izbornim jedinicama budu manjina.

Prije nego što započeh da pišem ovaj osvrt, zapitah se hoćeš li me, moj Sandžo, razumjeti ispravno?! Naravno, počeh s pozitivnom nadom. Prateći dešavanja u Novopazarskom sandžaku, namjerno ću reći: vrijeme je za promjene.
Zadnjih decenija zemljopisno područje koje se zove Sandžak, a koje je podijeljeno izmeðu Republike Srbije i Republike Crne Gore, prošlo je kroz teška povijesna zbivanja. Danas Sandžak, iako ne posjeduje nikakvu pravnu-formalnu i političku dimenziju, postoji u srcima i emocijama Bošnjakinja i Bošnjaka, te u povijesnoj dimenziji bošnjačkog postojanja. Ovaj strateški vrlo važan dio bošnjačkog naroda koji se zove bajrak, pardon, Sandžak, žedan je pravde, istine i napretka. 
Bošnjaci Sandžaka ovih dana su suočeni sa mnogim važnim društveno-političkim procesima. Ti procesi moraju se trasirati tako dobro i pametno da se ne smije više  griješiti, kao što se to dešavalo do sada. Glavni interes bošnjačkih političara u Sandžaku treba da bude afirmacija Bošnjaka u političkom i nacionalnom smislu, te borba protiv eliminacije bošnjačkog etničkog i kulturološkog faktora sa jedne važne geostrateške tačke kao što je Sandžak.
Svi znamo da je Beograd pokušavao eliminisati Sandžak sa svim mogućim administrativnim ureðenjima, nastojao je da Bošnjaci u svim statističkim, administrativnim i izbornim jedinicama budu manjina. Status Sandžaka i status Bošnjaka treba da bude od najbitnije važnosti danas. Osim ovog vrlo važnog segmenta, danas Sandžak ne može više trpjeti vazale i poltrone koji „sviraju“ kako im diriguje Beograd i takozvane proevropske snage u Srbiji. 
Naveo sam samo dio od onoga što je vrlo bitno i primarno za Sandžak i narod koji tu živi svoju svakodnevnicu. Promjene ka boljitku u Sandžaku su neminovne. Izbori koji će se održati 6. juna 2010. godine za najviši reprezentativni organ bošnjačkih interesa u Novopazarskom sandžaku i u Srbiji, tj. Bošnjačko nacionalno vijeće, povijesna su šansa za progres bošnjačkih nacionalnih i kulturnih vrijednosti. Ovim izborima Bošnjaci biraju svoje predstavnike u razgovorima, pregovorima i dogovorima sa predstavnicima države Srbije. Da su ovi izbori izuzetno značajni pokazuje i činjenica da je na ovim izborima Bošnjacima u Sandžaku ponuðena jedna opcija koja je čvrsto povezana za Sandžak. Čovjek koji vodi ovu opciju, možemo reći, pametno i mudro investirao je svoju duhovnu i obrazovnu snagu u Sandžak. Time je potvrdio da pripada Sandžaku i da Sandžak pripada njemu. Sandžačka opcija okupljena oko Bošnjačke kulturne zajednice, predvoðena Muamer-ef. Zukorlićem, ona je koja će podići stepen slobode i prava, te doprinjeti očuvanju jedinstva Bošnjaka u svakom pogledu i to po mjeri bošnjačkih interesa. 
Zukorlić je svojim angažmanom dokazao ozbiljan interes za Bošnjake, kako u Sandžaku tako i šire, kroz velike projekte koje je sproveo. Uspostava školskog sistema od primarnog obrazovanja do Univerziteta je najvažniji korak kojeg je učinio današnji nosilac liste Bošnjačke kulturne zajednice, Muamer-ef. Zukorlić. Obzirom da su se bošnjački intelektualci u Sandžaku, do uspostave Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, uglavnom školovali u Beogradu i po drugim srbijanskim centrima, što je proizvelo izvjesne moralne, kulturološke i druge devijacije svijesti, mogu da kažem da je Zukorlić vizionarski osjetio da bošnjačkom narodu u Sandžaku treba vratiti dostojanstvo. Univerzitet u glavnom gradu Sandžaka proizvodit će nove generacije, novu intelektualnu elitu, koja će biti rasterećena od raznih kompleksa i frustracija.
Danas Bošnjaci imaju razlog za radost, jer imaju oko koga da se okupe. Više je nego potrebno bošnjačkom narodu koji živi u Novopazarskom sandžaku da dobije predstavnike koji ne znaju prodati svoje dostojanstvo, ni svoj nacionalni interes, samo da bi bili u dobrim odnosima sa Beogradom. Niti jedan od ova dva srpska ministra bošnjačke nacionalnosti (Ljajić i Ugljanin), iako im je bošnjački narod dao priliku, nije pokazao niti dokazao da je Sandžak u njima i da oni pripadaju Sandžaku, te da je njihov interes bošnjački čovjek, kao što je to učinio budući legalni i legitimni voða Bošnjačkog nacionalnog vijeća, Muamer-ef. Zukorlić.
Sljedeći razlog koji mene ubjeðuje da je nosilac liste Bošnjačke kulturne zajednice, Muamer-ef. Zukorlić, povijesna prilika za boljitak Bošnjaka Sandžaka jeste i činjenica da je on, zajedno sa svojim Sandžaklijama, bio taj koji je Islamsku zajednicu odbranio od agresije. Zukorlić je zadao težak udarac starom i mladom Jusufspahiću, koji nisu  postigli za cijelog svog angažmana da dobiju ni groblje za muslimane u Beogradu, a kamoli da učine nešto više za Bošnjake i muslimane uopšte. Vizionarski je primjetio da Beograd hoće vjerskog voðu za Bošnjake muslimane po svojoj mjeri!
Za vrijeme mojih boravaka u Novom Pazaru i razgovora s mojim bošnjačkim prijateljima, na pitanje šta misle o efendiji Zukorliću, neki su mi rekli: „Pa, on je muftija, hodža, i ne treba da se mješa u politiku.“ Ja sam im rekao: „Imate pravo, potpuno se slažem s vama pošto i ja smatram sebe najvećim promotorom odvajanja vjere od politike, ali on nije prosto muftija, već trenutno lider bošnjačkog naroda u Republici Srbiji.“
Na Dan bošnjačkog bajraka u Sandžaku, kada je Muamer-ef Zukorlić držao svoj govor, obratio sam pozornost samo na njegovu jednu jedinu rečenicu: „Sigurno ću ispoštovati vaš emanet, onako kako vi odlučite i kako glasate.“ Poznavajući gospodina Muamer-ef. Zukorlića, mogu tvrditi da on nema lude i megalomanske ambicije. Prije dvije godine u svojoj kancelariji na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru primio me je i rezervisao više od dva sata za razgovor sa mnom. Tada sam ga pitao: „Gospodine Zukorliću, koja je Vaša ambicija”? On je odgovorio: „Jedina moja ambicija za koju smijem da se kunem, da tvrdim, jeste da neću dozvoliti da se u mom srcu rodi virus izdaje. To je jedino u šta sam siguran.“ I za kraj sam ga pitao: „Što se bavite politikom?“ Zukorlić je jasno i na bosanskom odgovorio: „Bavim se politikom kada su u pitanju sudbinska pitanja političke prirode za moj narod.“
Za kraj mogu reći da znam i duboko vjerujem da bošnjački narod ima znanje i da je pametan, ali treba mu ponuditi istinu. Mubarek olsun ti pobjeda, gospodine Zukorliću!

Autor je albanski politički
analitičar sa Kosova