Ljajić poziva kršenje Ustava i Zakona

ImageOdbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda BNV-a najoštrije
protestvuje protiv kršenja kolektivnih, Ustavom garantovanih  prava Bošnjaka i ostalih gradjana Sandžaka,
kao i njihovo zastrašivanje u pogledu prava na slobodno izražavanje svoje volje i zalaganje za rešavanje
statusa regije Sandžak, od strane najviših predstavnika Vlade Srbije.
Naime, gostujući u emisiji „Raspakivanje“ na Javnom servisu
RTS, 17.03.2011. godine, Rasim Ljajić, ministar za rad i socijalnu politiku,
izjavio je da je ideja autonomije Sandžaka „unaprijed propala stvar“, te da će
„Bošnjaci imati velike štete od tih zahtjeva“.

Razumijemo potrebu gospodina Ljajića da štiti interese onih
koji su mu, i u novoj „rekonstruisanoj Vladi“ dali da vodi isti resor, iako iza
sebe nema ni izbliza onu političku težinu koju je imao nakon 11. maja 2008.
godine. Shvaćamo njegovu „političku visprenost“ da se, zbog režima u Beogradu
odriče, kako sam reče, i čitulje koju je uputio povodom smrti rahmetli
predsjednika Alije Izetbegovića; kao i to da ima pune ruke posla, da uvjerava glavnog
tužioca Haškog tribunala, Serža Bramerca kako Ratko Mladić nije u Srbiji.

Ali, ono što ne možemo razumjeti i što nećemo prihvatiti je
činjenica da Rasim Ljajić, čija je lista „Bošnjački preporod“ na izborima za
Bošnjačko nacionalno vijeće, 6. juna prošle godine, dobila nešto preko 5%
bošnjačkih glasova, ima pravo govoriti u ime ogromne većine Bošnjaka, koji su
glasali za druge dvije liste, o njihovim nacionalnim interesima,
zloupotrebljavajući poziciju Ministra, na način da istu predstavlja kao
„ostvarenje najvećeg stepena individualnih i kolektivnih prava“.

Preko 90% Bošnjaka Sandžaka se na referendumu o Autotonomiji
Sandžaka 1991.  godine, izjasnilo ZA
AUTONOMIJU. Oni i danas, u skladu sa članom 176 ustava Srbije, u kojem stoji da
„graðani imaju pravo na pokrajinsku autonomiju i lokalnu samoupravu, koje
ostvaruju neposredno ili preko svojih slobodno izabranih predstavnika“, imaju
pravo na implementaciju referendumske odluke o AUTONOMIJI.

Uskraćivanjem, pogotovo sa najviših pozicija vlasti kakav je
položaj Ministra, uživanja garantiranih prava čini se diskriminaciji prema
drugom i drugačijem, koja je u prošlosti, na ovim našim prostorima nažalost,
poprimala razmjere Genocida.

U tom smislu pozivamo nadležne državne organe da spriječe i
sankcionišu pozive na kršenje Ustava i Zakona koje su sami donijeli.

S poštovanjem,

Predsjednik Odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda BNV-a
Prof. dr. Admir Muratović

Izvor: BNV.rs