Sandžačka dijaspora nam daje snagu da istrajemo na putu pravde

ImageSa predsjednikom Izvršnog odbora Bošnjačkog
nacionalnog vijeća u Srbiji razgovarao sam o aktuelnoj situaciju u Sandžaku,
radu Bošnjačkog nacionalnog vijeća, negovim aktivnostima i projektima. Za
čitatelje najčitanije web magazina Bošnjaci.net prenosim dio razgovora.

Bošnjaci, uz Rome, su jedini narod u Srbiji koji nema nastavu na svom maternjem jeziku

Bošnjaci.Net: Uvaženi gospodine Tandir, možete li nam na početku
razovora reći koje su trenutne aktivnosti koje sprovodi Bošnjačko
nacionalno vijeće?
TANDIR:
Uprkos blokadi koje imamo od strane Vlade Republike Srbije,
Bošnjačko nacionalno vijeće je pokrenulo niz projekata. Jedan od
kapitalnih projekata vodi resor za ljudska prava, a tiče se prikupljanja
podataka o maltretiranju Bošnjaka u montiranim procesima devedesetih
godina. Naravno da je nama kristalno jasno da je dosta tih djela, koji
su tada počinjeni od strane policijskih zvaničnika, posebno navodim
primer izvjesnog Čorbića, koji se istakao u maltretiranju Bošnjaka na
Pešteri, kao i Milete Novakovića, načelnika policijske uprave u
Prijepolju. Oni su nažalost danas jako visoki funkcioneri u MUP-u. Jasno
da je ne možemo sve njih procesuirati krivično, jer su ta djela
zastarjela, ali možemo to zapisati i napraviti jednu zbriku koja će
ostati kao trajno sjećanje na dogaðaje koju su se tada dogaðali.
Takoðer, Odobor za ljudska prava u saradnji sa nekim našim
institucijama, prije svega novoformiranim Institutom za istraživanje
genocida prikupljaće svu dokumentaciju vezanu za zločine koje su činjeni
nad Bošnjacima, prije svega na Hadžetu, u Drugom svjetskom ratu i taj
projekat je u poodmakloj fazi.
Što se tiče Odbora za jezik i književnost, naglašavam da su Bošnjaci, uz
Rome, jedini narod u Srbiji koji nema nastavu na svom maternjem jeziku.
Odbor trenutno radi na kreiranju kvalitetnih planova i programa,
kvalitetnih udžbenika, mi se nadamo da ćemo vrlo brzo, uspjeti da se
izborima da djeca Bošnjaka uče na svom maternjem – bosanskom jeziku.

Prikraja se izborna volja Bošnjaka

Bošnjaci.Net: Činjenica je da režim u Beogradu opstruiše rad
Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Koje su to konkretne opstrukcije
usmjerene na opstrukciju rada Vijeća?
TANDIR:
Suštinska opsturkcija je pokušaj nepriznavanja izborne volje
Bošnjaka, iskazane na izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće. Tu je
režim sprovodio niz malverzacija, koje su svima nama dobro poznate, od
upisa u biračke spikove, preko toga da su pripadnici srpskog i romskog
naroda u Beogradu, Kosovskoj Mitrovici, Šapcu upisivani u biračke
spikove, da bi poslije toga služili kao glasačka mašinerija Rasimu
Ljajiću. Ovu zloupotrebu je dokazao i povjerenik za inforamcije od
javnog značaja Rodoljub Šabić.