Kažu: “Islam se širio sabljom”

Treća zabluda: Kako to da Vi islam nazivate vjerom mira,
kada je on širen sabljom!

 

Vrlo često neki
nemuslimani tvrde da islam ne bi imao ovoliki broj sljedbenika širom svijeta da
nije širen silom. U nekoliko tačaka objasnit ću da je daleko od toga da je
islam širen silom. Islam je širen snagom istine, razuma i logike. To je sva
sila koja je odgovorna za širenje islama.

Islam
znači MIR

Riječ islam
je izvedena od riječi selam, što znači mir. Takoðer, islam znači
pokoravanje Allahu dž.š. To znači da je islam vjera mira koji se postiže
potpunom predanošću volji Uzvišenog Gospodara, Allaha dž.š.

Ponekad
je sila potrebna radi održavanja mira

Nije svaki insan
na planeti Zemlji spreman održavati mir i harmoniju. Mnogo je onih koji bi rado
ugrozili mir radi svojih ličnih interesa. Zato je ponekad potrebna sila da bi
se mir uspostavio i održao. Upravo iz tog razloga imamo policiju čiji je
primarni zadatak sprječavanje kriminalaca i drugih antisocijalnih elemenata da
ugroze mir i harmoniju u društvu i državi. Islam propagira mir. Ali u isto
vrijeme zahtijeva od svojih sljedbenika da se bore protiv ugnjetavanja. Borba
protiv ugnjetavanja, ponekad, zahtijeva upotrebu sile. U islamu sila se smije
upotrijebiti jedino radi sprovoðenja mira i pravde.

Mišljenje
historičara De Lacy O’Leary-ja

Najbolji odgovor
na zabludu da je islam širen sabljom dao je ugledni historičar De Lacy O’Leary
u knjizi „Islam na raskršću“, na 8. strani: „Svakako, jasna je historijska
činjenica da legenda o fanatičnim muslimanima koji haraju svijetom i sabljom
šire islam meðu porobljenim narodima – jedan je od najapsurdnijih fantazijskih
mitova koju jedan historičar može izgovoriti!“

Muslimani
su vladali Španijom 800 godina

Iako su muslimani
vladali Španijom oko 800 godina, nikada nisu koristili sablju, tj. silu da bi
ljude prevodili u islam. Kada su u Španiju došli krstaši izbrisali su muslimane
sa scene. Nijedan musliman u Španiji nije smio javno proučiti ezan, poziv na
namaz.

14
miliona Arapa su Kopti kršćani

Muslimani vladaju
Arabijom 1400 godina. Nekoliko godina su vladali Britanci, a nekoliko Francuzi.
Ali, ukupno muslimani vladaju Arabijom već 1400 godina. I pored toga, danas
postoji preko 14 miliona Kopta, kršćana, koji su bili kršćani vijekovima
unazad. Da su muslimani koristili sablju u širenju vjere ne bi ostao ni jedan
jedini Arap nemusliman.

U Indiji
je preko 80% nemuslimana

Muslimani su
vladali Indijom oko 1000 godina. Da su samo htjeli imali su moć baš svakog
nemuslimana u Indiji natjerati da primi islam. Danas, čak 80% stanovništva
Indije nisu muslimani. Svi ti nemuslimani živi su dokaz da islam nikada nije
bio širen pomoću sablje.

Indonezija
i Malezija

Indonezija je
zemlja sa najvećom populacijom muslimana na svijetu. U Maleziji većina
stanovnika su muslimani. Ja vas pitam: Koja je to muslimanska vojska ikada
kročila u Indoneziju i Maleziju?!

Istočna
obala Afrike

Islam se brzo
širio i po zemljama Istočne Afrike. Zašto se neko ne upita: Ako je islam širen
sabljom, koja je to muslimanska armija boravila u zemljama Istočne Afrike?!

Thomas
Carlyle

Poznati
historičar, Thomas Carlyle, u knjizi „Heroji i poštivanje heroja“, osvrće se na
dezinformacije o širenju islama sabljom: „Da, to je sablja, doista! Ali, odakle
je ta sablja? To je svako novo mišljenje, koje je u početku neprimjetno. Nalazi
se u glavi jednog čovjeka. Tamo se zadržava neko vrijeme. Samo jedan čovjek
vjeruje u to, samo on od čitavog svijeta; samo jedan čovjek je ustao protiv
cijelog svijeta. Ako lati sablju i počne propagirati ideje uz pomoć nje, neće
postići ništa. U cjelini, ideja će se širiti sama od sebe, koliko god može (…)“

U vjeru
nema prisile

Kojim mačem je
islam širen? Čak i da su neki muslimani imali takve namjere, nisu mogli to
učiniti, jer Kur’an kaže u sljedećem ajetu: „Nema prisile u vjeru, Pravi put
se jasno razli­kuje od zablud.e.
(El-Bekara, 256)

Mač
intelekta

Korišteni mač je
mač intelekta. To je mač koji osvaja srca i duše ljudi. Časni Kur’an kaže: „Na
put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj, i s njima na najljepši
način raspravljaj!“
(En-Nahl, 125)

Procentualni
porast svjetskih religija 1934–1984. godine

U „Godišnjaku“ iz
1986. godine stoji tekst sa statističkim podacima o širenju najpoznatijih
svjetskih religija u toku proteklih 50 godina (1934-1984). Ovi podaci su se
našli i u časopisu „Jasna istina“. Na samom vrhu liste našao se islam, čiji
broj sljedbenika se povećao za 235%, dok se broj pripadnika kršćanstva povećao
za samo 47%. Ja vas pitam: Koji je to rat u tom periodu bio uzrok prelaska na
milione ljudi u islam?!

Islam je
vjera koja se najbrže širi u Americi i Evropi

Danas je u
Americi islam vjera koja se najbrže širi. Vjera koja se najbrže širi u Evropi,
takoðer, jeste islam. Koja to sablja tjera ljude po Zapadu da u tako velikom
broju prihvataju islam?!

Dr.
Joseph Adam Pearson

Dr. Joseph Adam Pearson
je jednom lijepo rekao: „Ljudi koje brine da će jednog dana nuklearno oružje
doći u ruke Arapa zaboravljaju da je islamska bomba već bačena. Pala je onog
dana kada je Muhammed roðen.“

Preveo: Senad
Redžepović