Poslušnost roditeljima

Tvoji roditelji za tebe rade cijeli svoj život da bi ti mogao živjeti ljepše i ugodnije. Nekada nafake nije možda dovoljno kako bi dijete htjelo, ali ako malo bolje pogledaš vidjet ćeš da je to ono što su mogli tebi tada pružiti, čak su oni jedini koji će za tebe preko dana raditi, a preko noći, sa željom i snovima kako da tebi olakšaju, lijegati u svoju postelju i tako noćivati. Niko, do tvojih roditelja, drugi to ne radi.
 

Pored svih lijepih osobina ummeta posljednjeg poslanika Muhammeda a.s. jeste i ta da je njegov  ummet onaj  koji će oživjeti zamrle i zaboravljene vrijednosti meðu ljudima.
Zasigurno jedna od tih vrijednosti jeste pokornost prema roditeljima.
U današnjem vremenu, nažalost, i meðu muslimanima možemo vidjeti sa koliko se malo brige i ljubavi djeca ophode prema svojim roditeljima.
Meðutim, zasigurno je muslimanu jasno to da je jedan od velikih grijehova neposlušnost prema roditeljima, te da je Uzvišeni Allah nakon naredbe obožavanja Njega Uzvišenog spomenuo obaveznost pokornosti i lijepog postupka prema roditeljima.
Zbog toga sebi postavi pitanja i razmisli o sljedećim opaskama.
U današnjem vremenu, ako se jednom pronevjere razne vrste datih povjerenja, čovjeku se nikada više ne ukaže prilika da se popravi ili dokaže, dok kod svojih roditelja dijete ima vazda priliku da se popravi. Ljubavi roditelja nikada nema kraja i onda kada dijete nešto od imetka pronevjeri ili ga roditelj na nešto uputi  da uradi, a on to ne uradi, roditelju se dalje opet nanovo vazda može vratiti.  
I ne samo to, već dijete može imati potpuno povjerenje u svoje roditelje da mu nikada neće učiniti neku hilu ili lukavstvo. Za koliko svojih prijatelja danas čovjek može kazati da mu neće neku manjkavost iznijeti na vidjelo dana ukoliko mu se povjeri. Ako bi svoju tajnu kazao drugovima  time  bi otvorio konkurs natjecanja ko će to protiv njega bolje iskoristiti ili od koga će veću ucjenu dobiti, a kod svojih roditelja dijete ima samo riječi utjehe, ljubavi, savjeta, čak i onda kada to nije nešto čime bi se čovjek mogao pohvaliti, a odvraćajući ga od toga.
Upitaj se koliko bi danas ljudi za tebe radilo makar par časova u toku dana, a zaradu od toga davalo tebi. Drugim riječima, ko danas radi za drugoga, a da u tome nema bar najmanju korist, materijalnu ili bilo kakvu drugu satisfakciju. Tvoji roditelji za tebe rade cijeli svoj život da bi ti mogao živjeti ljepše i ugodnije. Nekada nafake nije možda dovoljno kako bi dijete htjelo, ali ako malo bolje pogledaš vidjet ćeš da je to ono što su mogli tebi tada pružiti, čak su oni jedini koji će za tebe preko dana raditi, a preko noći, sa željom i snovima kako da tebi olakšaju, lijegati u svoju postelju i tako noćivati. Niko, do tvojih roditelja, drugi to ne radi.
Ko će danas uložiti svoj trud, imetak, sebe samog da bi ti bio dobra i korisna ličnost za sebe i druge, bez nadoknade, bez želje da te angažuje u svoju korist. Tvoji roditelji cijelog života se trude da od tebe naprave čovjeka koji će za sebe biti dobar, za svoju porodicu, za svoj narod i sve ljude uopšte.
I još jednom sebe upitaj, sutra kada budeš brojao šta ti je najpreče i najvrednije bilo na ovom dunjaluku, a što ne možeš  povratiti onda kada ga izgubiš, vidjet ćeš da ako tvoji roditelji presele, a ti ne budeš bio njima pokoran, to jest budeš znao da oni nisu bili sa tobom zadovoljni, to će biti tvoj najveći nedostatak, vrijednost koju ne možeš više povratiti.
Zato su gorke suze onoga ko se svega ovoga bude sjetio a njih – roditelja više ne bude bilo.
Onaj ko na manjkavosti svojih roditelja, nemoć da šta pribave, bude gledao sa prezirom ili kao nedostatak, koji će biti most razdvajanja, preći će na jednu stranu, a roditelje ostaviti na suprotnoj strani.
Pa ko nakon svega nabrojanog može zaokupiti  tvoju pažnju ako ne tvoji roditelji.
Ako na vrijeme shvatiš „da smo svi smrtni“ i da je povratak Allahu jedina realnost, onda se na vrijeme okani nepokornosti prema roditeljima jer i da cijeli dunjaluk uložiš i sva njegova bogatstva, u Džennet nećeš ući osim Allahovom milošću i ljubavlju. A On Uzvišeni jeste 99 vrsta ljubavi – milosti zadržao za sebe, a jednu ostavio da se razliježe meðu ljudima, od koje je najveća ljubav roditelja prema svom djetetu, pa onda shvati da ako zaslužiš ovu jednu ljubav – ljubav svojih roditelja, inšallah ćeš zaslužiti ljubav Onoga ko je Stvaralac nebesa i Zemlje i svih ljudi i stvorenja uopšte.
Oni su tvoj Džennet ili Džehennem, a grijeh prema njima raðaju posljedicu još na ovom dunjaluku onome ko je počinio taj grijeh, a i na budućem svijetu.
Pa ako želiš da tvoj susret sa tvojim roditeljima na Sudnjem danu pred Uzvišenog Allaha bude u Njegovoj milosti, onda budi od onih koji će u svom životu oživjeti ovu vrijednost – vrijednost poslušnosti prema roditeljima.

Mirsad-ef. Trnčić