Dudić: IZ u Srbiji ostaje u sastavu IZ u BiH

Image

I poslije promjena Ustava Islamske zajednice
Bosne i Hercegovine, Islamska zajednica u Srbiji ostat će njen sastavni dio, kaže
rektor Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru profesor dr. Mevlud Dudić, koji
je na sjednici Sa-bora IZ u BiH izabran za člana ko-misije koja ima zadatak da pripremi
izmjene najvišeg pravnog akta vjerske zajednice muslimana sa centrom u Sarajevu.

Dudić za naš list objašnjava da bi izmjenama Ustava
IZ BiH trebalo da se omogući da reis-ul-ulema bude bi-ran na tu funkciju još jedan
ili više mandata.

„Kada je sadašnji Ustav IZ u BiH donijet 1996.
godine, država je bila tek izašla iz rata i nisu mogle da se predvide sve situacije
koje valja normativno da se urede. Za razliku od svih prethodnika, reis-ul-ulema
dr. Mustafa Cerić je prvi reis kome ističe mandat, a još ne ispunjava uslove za
penziju. Zato će komisija, vjerujem, predložiti da reis-ul-ule-ma može da se bira
još jedan ili više mandata", kazao je Dudić.

On kaže da bi čitava procedura izmjene Ustava trebalo
da se završi do 31. marta iduće godine, do kada bi trebalo da se sprovedu i cjelokupni
izbori u Islamskoj zajednici.

Izmjene najvišeg pravnog akta IZ u BiH odnose se
i na položaj Islamske zajednice u Srbiji i njen odnos prema Sarajevu kao centru.
U sadašnji ustav Islamske zajednice BiH, kao njen sastavni deo upisana je Islamska
zajednica Sandžaka (Islamska zajednica u Srbiji formirana je tek kasnije 2006. godine
kada je održan Objediniteljski sabor u Novom Pazaru).

I izmijenjenim Ustavom IZ u BiH, Islamska zajednica
u Srbiji, kao i islamske zajednice u Hrvatskoj i Sloveniji, ostat će kao njeni sastavni
dijelovi, to je neraskidiva veza, rekao je Dudić za „Politiku".

Na pitanje kako će Sarajevo biti vjerski centar
i za Albance muslimanske vjeroispovijesti sa juga Srbije, jer je Preševsko muftijstvo
sastavni dio Islamske zajednice u Srbiji, Dudić kaže da je to pitanje definisano
sporazumom o posebnim vezama tog muftijstva sa Prištinom.

S. Bakračević

Izvor: Politika.rs