Šerijatizacija Islamske zajednice

Image

Džemaludin Latić, profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, pisac i jedan od naših najuglednijih intelektualaca, ponovo je u žiži interesiranja javnosti. Svojim posljednjim dramskim tekstom o Gazi Husrev-begu poslao je jasnu poruku o Bošnjacima danas.

U intervjuu za “Dnevni avaz” Latić govori o sve agresivnijem srpskom
nastojanju da u BiH izjednači žrtvu i agresora, rahmetli Aliji
Izetbegoviću, neslavnoj političkoj ulozi Sulejmana Tihića i potrebi,
kako kaže, hitne šerijatizacije IZ u BiH.

Godine raspleta

Opet je iz RS pojačana hajka na branioce BiH, posebno
legendarnog komandanta Petog korpusa Armije RBiH Atifa Dudakovića. Kako
ocjenjujete trenutnu situaciju u BiH?

– Bismillahir-rahmanir-rahim!

Ovo su “godine raspleta” bitke za Bosnu i Hercegovinu kao suverenu i
nezavisnu državu. Višegodišnja hajka na njezine branioce vodi se s
jasnim ciljevima: retuširati genocid nad Bošnjacima i sakrivati tragove
agresije na našu državu.

Ta se hajka vodi u sjeni istinskog razaranja ove države kroz pritisak
RS na našu, bh. stranu da prihvati zakone onakve kakve RS, a odmah za
njom i koalicija dva HDZ-a, hoće, čime bi ova država šutke pala i, u
skoroj budućnosti, nestala.

Mislim na zakone o državnoj imovini, o popisu, evo, sada, i o
državnoj pomoći, a najjasniji primjer takve antidržavne politike jeste
Dodikov pokušaj da iz katastra RS na mala vrata izbaci Bošnjake i
Hrvate.

Dok se ne usvoje ti i slični zakoni prema zahtjevima RS i dva HDZ-a,
neće doći ni do formiranja vlasti na državnom nivou. Pa dobro, bolje ne
formirati vlast nego ostati bez države! Nažalost, oni koji su službeno
postavljeni od meðunarodne zajednice da ojačaju ovu državu idu nam na
jetru ponavljajući: “Nek’ se dogovore politički predstavnici unutar
BiH!”

Da sada citiram lucidnog Miru Lazovića, koji im je nedavno poručio:
“Miješali ste se kada je trebalo uvoditi i održavati embargo na uvoz
odbrambenog oružja, pa ste od BiH napravili frankenštajnsku državu, e
sada se ponovo morate umiješati i razriješiti ovaj čvor na temelju
meðunarodnog prava!”

A naša, bh. Biskupska konferencija zagovara sazivanje nove
meðunarodne konferencije o našoj državi, što je moja stranka, A-sda,
tražila prije godinu i po pod uvjetom da na toj konferenciji učestvuje i
Organizacija islamske konferencije! Ovakvo dramatično stanje po našu
državu samo potvrðuje kobnu grešku koju su napravili neizostavni i
uporni razbijači naše države Tihić i Lagumdžija kada su odustali od
koaliranja sa dva HDZ-a, čime su Dodika učinili jačim više nego ikad do
sada.

Nacionalna sramota

Kao neko ko je 12 godina blisko saraðivao s rahmetli
predsjednikom Alijom Izetbegovićem, vjerujete li da je on u amanet
mislio ostaviti SDA ovakvu kakva je ona danas?

– Moj neprežaljeni ahbab, naš Predsjednik, jeste osnovao SDA, najveću
bošnjačku i muslimansku stranku u našoj modernoj povijesti (veću od
Spahine JMO), ali, nažalost, on je svojim jednim potezom (pod pritiskom
ili u staračkoj senilnosti, to niko više ne zna niti može znati), tu
stranku uništio onoga časa kada je na njezino čelo doveo komunističkog
tužioca i, prema svemu, velikosrpskog igrača Sulejmana Tihića.

To je politički fakt od krucijalne važnosti za sve nas, i što prije
Bošnjaci i svi patrioti, domoljubi, rodoljubi, a pogotovo sin rahmetli
Alije, taj fakt prihvate i otrijezne se, to bolje po njih, i obrnuto.
Deset godina ja pričam tu priču, u čiju tačnost sada vjeruju svi
ozbiljniji politički analitičari!

Kroz historijski komad o bh. darodavcu govorili ste i o
Bošnjacima danas. Koje su to najvažnije poruke koje bi publika trebala
iščitati iz predstave o Gazi Husrev-begu?

– Nakon što je Umberto Eko (Eco) objavio svoje poznate eseje o
“Otvorenom djelu” i njegovom komentaru od autora, pisci kao da su dobili
dozvolu da svoja djela tumače, što je do ovog učenog Italijana bio
rijedak slučaj.

Pa da ukratko prokomentarišem svoju prvu tragediju izvedenu na našim
najprestižnijim scenama: Moj Gazi Husrev-beg je metonim; to je samo
djelomični historijski Gazi Husrev-beg; on je lik koji, kao i svaka
metonimija, sakuplja “kolektivna značenja”; on je simbolizacija našeg
muslimanskoga kolektiva na ovim stranama; on je riječ o našoj bosanskoj
merhametli i zaljubljenoj duši; on je vakif, dobročinitelj svakome, pa
stoga – ako osluhnemo najsurovije lekcije života – on pati i, na koncu,
nedužan strada.

Ima li BiH danas svog Gazi Husrev-bega?

– Ima. U Novom Pazaru postoji vakuf jedne naše hanume iz koga se i
danas školuje sedamdeset studenata. Jedan naš poznati čovjek, Kemal
Kozarić, zatim rahmetli general Mehmed Alagić školuju po jednog jetima
od svojih primanja. A, naš slavni general, rahmet mu duši, završio je
kao i moj Gazi Husrev-beg – na našu nacionalnu sramotu!

Doživotni mandat

Ko je u BiH kriv za Mevlida Jašarevića i šta mislite o
tekfir-ideologiji koja je svoje mjesto našla i u glavama onih koji
nesmetano prelaze granice naše zemlje?

– Želio bih da Vam odgovorim na pitanje ko nije kriv za “vehabijsko”
zlo u BiH, a jesu je za njega optužili brojni sarajevski mediji. Nije
kriva Kraljevina Saudijska Arabija, naša prijateljska i bratska zemlja,
koja je i sama žrtva terorizma i koja se kao država utemeljena na
Kur’anu i sunnetu poslanika Muhammeda (s. a. v. s.) bori protiv svakog
vida terora, pa i protiv grupa koje sebe nazivaju “vehabijama” ili ih
drugi tako nazivaju.

Jedan ste od onih koji se protivi da reisu-l-ulema
Mustafa ef. Cerić bude doživotni poglavar Islamske zajednice u BiH. Zbog
čega?

– Doživotni mandat u obnašanju političkih funkcija, u voðenju svih
poslova od javnog interesa, nespojiv je s islamom, a sve što je
nespojivo s islamom vuče u propast. Svi koji traže doživotne mandate u
IZ svjesno ili nesvjesno odveli bi IZ iz sadašnjeg predinfarktnog u
njezino infarktno stanje!

Kako tumačite dešavanja u IZ Srbije i trenutnu poziciju
muftije Zukorlića te ulogu turskog ministra vanjskih poslova Ahmeta
Davutolua u rješavanju pitanja potpisivanja sporazuma o IZ?

– Muftija Zukorlić je legalni muftija IZ, a Novopazarski mešihat je
legalni sastavni dio naše IZ. Muftijini projekti, posebno univerzitet,
od historijskog su značaja za naš narod u Sandžaku. A ova “balkanska
igra”, meni je to do bola neukusno, jer mi, muslimani Balkana, nismo
zavaðeni (kao tri ili četiri naše ahmedije), mi, u većini, hoćemo da smo
skupa, u jednoj jedinstvenoj IZ (što traži i zbog čega strada muftija
Zukorlić), kao što su i pravoslavci okupljeni u jedinstvenoj Srpskoj
pravoslavnoj crkvi, a katolici u svojoj svjetskoj crkvenoj organizaciji;
samo su nas, balkanske muslimane, rascjepkale naše “veličine”! Hvala
Bogu pa Turska ima senzibiliteta za naše potrebe.

No, umjesto da miri dvije, tri ili četiri ahmedije, dr. Davutoluu
bolje bi bilo da podrži moj koncept šerijatizacije IZ, koja bi donijela
mir i vratila nadu u bolju budućnost muslimana svih nacionalnosti koji
žive u svim državama nekadašnje Jugoslavije.

Ko me spašavao

Kakvom uopće ocjenjujete političku ulogu i snagu Turske na našim prostorima?

– Ta uloga je “Božija sreća u nesreći” i treba je kao takvu prihvatiti i iskoristiti.

Molitvom za Iliju Ladina u Podlugovima poslali ste poruku
neutralnom hrvatskom pjesniku iz vremena Vašeg pritvaranja. Hoćete li
reći sada na kojeg pjesnika ste mislili?

– Moja poruka se, zapravo, odnosila na sve bh. pjesnike, posebno na
one koji su odobravali to što me je komunistički Gestapo uhapsio, pa su
dvojica “muslimanskih” pjesnika tražili moju i Melikinu doživotnu
robiju, a samo je Ilija Ladin ustao i rekao na tome mučnom sastanku u
Udruženju književnika BiH: “Ne pjesnika!” Drugi pjesnik, tada mlad, koji
me je samo površno poznavao, Šime Ešić, moj drugar, imao je toliko
hrabrosti da bude neutralan, kako je sam meni kazivao, a što ja ni njemu
ni pokojnom Iliji nikad neću zaboraviti.

Inače, mene su hrvatski pisci spašavali od “muslimanskih” staljinista
/titoista (a to je iz muslimanske perspektive isto) i
srpsko-crnogorskih četnika u književnosti: Ivan Lovrenović me spašavao
kao pjesnika, a Gradimir Gojer me danas spašava kao dramskog pisca.

Samo šerijatski izborni zakon može spasiti IZ

Zbog čega se zalažete za šerijatizaciju IZBiH,
šta bi ona značila u praksi i mislite li da bi takva ideja uopće mogla
biti prihvaćena u BiH?

– Otkad postoji Islamska zajednica (ovih posljednjih 130 godina)
Bošnjaci nikad nisu sami sebi izabrali svoje vjerske predstavnike, nego
je to po pravilu činio režim u kojem su živjeli.

Prije petnaestak godina bošnjačke “veličine” samovoljno su, mimo
znanja, a ja sam siguran i mimo volje bošnjačkog naroda u cjelini,
uništile pravnu strukturu IZ na nivou Jugoslavije, sebe izabrale u Sabor
i sebi izabrale reisu-l-ulemu.

Oni to i danas čine, i hoće da to “doživotno” čine. Sve te radnje su
nespojive sa  šerijatskim izbornim zakonom koji jasno traži:
neograničeno aktivno pravo glasa svih muslimana, pasivno pravo glasa
ograničeno kur’ansko-sunnetskim uvjetima i procedurom. Šerijat traži
transparentno djelovanje, odgovornost javnosti, pravo smjenjivanja u
slučaju povreda u dobivanju i obnašanju vlasti, a prije svega, šerijat
ne daje priliku svima onima koji, kako stoji u poznatom hadisu, “žele
vlast”.

Ukratko, u inicijativi koju sam službeno podnio Saboru IZ dok sam bio
njegov član (zbog čega me kasnije nisu stavili ni na listu da bi se
muslimani Sarajevskog muftijstva mogli izjasniti o mome angažmanu),
zatražio sam da se formira tim od neparnog broja šerijatskih stručnjaka
koji bi donio šerijatske principe prema kojima bi se revidirao postojeći
i donio novi ustav IZ. Na temelju tih principa mi, muslimani BiH i svi
Bošnjaci svijeta, konačno bismo prvi put u svojoj povijesti slobodno
izabrali svoje članove Sabora (kao parlamenta IZ), ali i svoga
reisu-l-ulemu na temelju gore spomenutih uvjeta koje bi svaki sabornik i
svaki reisu-l-ulema od sada pa ubuduće morao posjedovati.

Za sve funkcije muslimanska zajednica (a ne oni sami sebe!)
kandidirala bi više kandidata, svakom bi kandidatu ta zajednica morala
osigurati iste mogućnosti da obznani svoj program, Medžlis-i šura
(ekspertski tim šerijatskih stručnjaka) imao bi neograničene
kompetencije nadzora, potvrðivanja i suspendiranja svih šerijatskih,
odnosno nešerijatskih odluka u IZ itd.

Samo takav, šerijatski izborni zakon može spasiti ovu zajednicu,
osigurati moralni konsenzus našeg naroda u vezi s njom, pa time i
njezino dugotrajno jedinstvo i njezinu efikasnost u služenju islamu.

Da dodam, upravo je vaš list, pred posljednje izbore za Sabor IZ,
objavio informaciju da je jedan muftija svoga šuru, koji je istovremeno i
njegov vozač, sam delegirao u Sabor IZ, a na njegovome muftijstvu živi
nekoliko stotina hiljada muslimana? Kakvi su ovo izbori, ali i kakvi su
to muslimani koji dopuštaju da se na takav način odlučuje o najvažnijoj
stvari naših života – radu za Allahovu, dž. š., vjeru?!

Izvor: Avaz.ba