U Sandžaku se raða novi BOŠNJAČKI DUH

Image

Akademik Muhamed Filipović za Pan Bošnjak govori o stogodišnjici balkanskih ratova, buðenju bošnjačkih intelektualaca šezdesetih godina dvadesetog vijeka, počecima stvaranja bosanske državnosti i patriotizma, procesu 1981. godine, Svebošnjačkom saboru, ratnoj politici i diplomatiji, odnosima Sandžaka i Bosne…

PB: Uvaženi
profesore, s obzirom da se aktuelizira tema o stogodišnjici Balkanskih ratova,
mogli bismo početi razgovor sa Vašim osvrtom na te ratove. Tim prije što mi
nismo imali pravo baviti se i govoriti o tako krupnim historijskim dogaðajima?

 

BALKANSKI
RATOVI SU TREBALI BITI ZAVRŠNI AKORD U PROJEKTU RAZARANJA OSMANSKOGA CARSTVA

FILIPOVIÆ:
Balkanski ratovi su trebali biti završni akord na dugotrajnoj sinfoniji
razaranja Osmanskog carstva i eliminacije muslimana, odnosno u tadašnjem
žargonu turaka, na Balkanu. Evropa je bila neprijateljska prema
muslimanima od samoga početka, još od Španije, pa preko Sicilije, Italije i
Balkana. Bosna i Hercegovina i naš svijet, u kojeg uključujem naravno i
sandžačke Bošnjake, uspijevali su da stotinama godina brane zapadne granice
Bosne i Hercegovina, odnosno Osmanskog carstva i to je trajalo sve do
Berlinskog kongresa 1878. godine.

 

ZAŠTO I KAKO
JE ISPROVOCIRAN
BERLINSKI KONGRES

Berlinski kongres
je provociran na taj način da su Rusija, Austrija, Srbija i Crna Gora
organizirale upad paravojnih formacija na našu teritoriju u Bosanskoj krajini i
Hercegovini, što je u zapadnoj štampi proglašeno kao hercegovački, odnosno
bosanski ustanak, da bi stvorili pretpostavku da Berlinski kongres postavi
zahtjev Osmanskom carstvu da dozvoli okupaciju Bosne i Hercegovine od strane
Austro-Ugarske. Naravno to je bilo bez ikakvog pravnog osnova i bez ikakvog
faktičkog osnova. U BiH nije bilo, ako se izuzmu te intervencije iz vana, a i
Vi u snadžaku vrlo dobro znate kako su vam ubacivane četničke grupacije da vrše
paljevine i stvaraju nemir kako bi opravdali intervenciju iz vana. Dakle, nije
bilo nikakva razloga da se to dešava. Meðutim, program zapadnih sila, koji je
koincidirao sa programom balkanskih novostvorenih država Srbije, Crne Gore,
Grčke, Bugarske, Vlaške odnosno Rumunije, bio je da se eliminira Osmansko
carstvo, a s njime i muslimani sa ove teritorije.

 

EFEKTI
BALKANSKIH RATOVA

Prvi Balkanski
rat 1912. godine uspio je da postigne odreðene efekte. Sandžak je okupiran od
strane srpske vojske, i dijelovi Sandžaka su okupirani od strane crnogorske
vojske; Kosovo je okupirano od strane srpske vojske, i dio Makedonije; a dio
Makedonije je opet bio okupiran od strane bugarske i grčke vojske. Tu se nije
radilo ni o kakvom oslobaðanju teritorija, tu s radilo o otimačini teritorija
na kojima su živjeli muslimani u velikim grupacijama.

Balkanski rat je
trebao da bude završni akord te kampanje. Meðutim vrlo brzo se pokazalo da
zavjerenici ne mogu dugo zajedno, i već 1913. godine su se posvaðali oko
teritorija koje su prigrabili i izbio je Drugi balkanski rat izmeðu Bugarske i
Srbije i ubrzo nakon toga je došlo i do svjetskoga rata u čijem izazivanju je
Srbija igrala značajnu ulogu.

JUGOSLAVIJA PO
UZORU NA OSMANSKO CARSTVO

Balkanski ratovi
su, bar se vjerovalo, da je to zadnja epizoda nasilnog stvaranja odreðenih
država na Balkanu. Nažalost sve što se misli ne obistini se, tako da je Prvi
svjetski rat koji je nastao izmeðu sila antante i sila osovine organiziran tako
da su Njemačka, Austrija, Bugarska i Turska bile u formaciji sila osovine, a u
antanti su bile Srbija i Grčka. To je rezultiralo činjenicom da su tvorci versajskog
mira
, tvorci nove Evrope nakon pobjede sila antante odlučili da stvore
jednu državu po uzoru na Osmansko carstvo, jer Jugoslavija nije bila nacionalna
država. Tu su živjele raszličite nacije: Slovenci, Hrvati, Bošnjaci, Crnogorci,
Srbi, Makedonci, Albanci, Nijemci u Vojvodini, Maðari itd.

 

SRBIJA KAO
ŽANDARM NA BALKANU

Kraljevina
Jugoslavija nije bila nacionalna nego multinacionalna država, ali je putem
postavljanja srpske dinastije na čelo te države antanta stvorila jednu
formaciju za koju su željeli dvostruku ulogu. Prvo da bude žandarm na Balkana.
Osnovu uloge Srba u staroj Jugoslaviji su postavili tako da oni budu vladajući
sloj, njihova dinastija vladajuća dinastija, a njihova vojska žandar. Ali,
istoivremeno i da bude nosilac ideje, da tako kažem, kordon, sanitet prema
Rusiji, prema revoluciji u Maðarskoj.

 

BOŠNJACIMA,
MAKEDONCIMA, ALBANCIMA I CRNOGORCIMA BIO JE NAMIJENJEN NESTANAK

Balkanski ratovi
su defakto završili 1918. godine stvaranjem Jugoslavije na jednoj strani i
G85rčke, Bugarske i Rumunije na drugoj strani. Ono što je bilo karakteristično,
da oni koji su stvarali Jugoslaviju nisu priznali ni Makedonce, ni Bošnjake ni
Crnogorce ni Albance kao narode, nego su oni tretirani kao ostaci osmanske
vladavine i namijenjena im je uloga nestajanja. Kasnija istorija je potvrdila
te teze.

 

RAVNOTEŽU
USPOSTAVLJAJU
DEMOKRATIJA I SLOBODA

PB:To je ono
što Vi nazivate narušavanje ravnoteže. Upravo je to jedan od tih trenutaka?

FILIPOVIÆ: Da.
Oni su mislili da će uspostaviti ravnotežu na taj način što će uspostaviti
jednu silu koja je trebala da bude žandarm. Ali, nikada policijska i represivna
snaga ne može uspostaviti društvenu i historijsku ravnotežu. To mogu samo
uspostaviti slobodni i demokratski odnosi meðu narodima, i zbog toga to nije
imalo budućnosti. 

Ta Jugoslavija se
mijenjala. Prvo 1929. godine kralj Aleksandar je uveo diktaturu. Zatim je
promijenila ime, umjesto Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, u Kraljevina
Jugoslavija. Kralj je uveo banovine kao osnovne upravne jedinice.

 

PRVI POKUŠAJ
PODJELE BOSNE

Kasnije su Srbi i
Hrvati, na poticaj Engleza, napravili sporazum izmeðu sebe kojim su podijelili
Bosnu i Hercegovinu. To je prvi slučaj da se BiH dijeli. Ona je dijeljena tako
da je o tome kome će pripasti odreðena teritorijalna jedinica ovisilo od toga
koliko ima Srba ili Hrvata, odnosno koliko ima pravoslavnih ili katolika. Ako
je je bilo 50 plus 1 katolik to je pripalo Hrvatskoj, ako je bilo obrnuto to je
pripalo Srbiji. Muslimani tada nisu uopće uzimani u obzir. Oni su bili faktor
koji je bio izvan historije. Njima nisu priznavana ni državotvorna ni
historijska ni nacionalna prava. Zbog toga je ta zemlja, Kraljevina Jugoslavija
u sebi nosila klicu svoje propasti, čim su Nijemci napali ona se raspala.

 

AUTONOMIJA
SANDŽAKA

Zahvaljujući
činjenici da je komunistička partija imala strategiju kojom je pokušala
promijeniti unutrašnje odnose, proglašavajući ravnopravnost svih naroda, ona je
stvorila i Autonomiju Sandžaka. Dakle, imala je namjeru da stvori jedan novi
model države. Meðutim, vrlo brzo poslije rata počeli su Srbi opet kao najaktivniji
faktor na ovom prostoru da djeluju protiv, pa su 1946. ukinuli Autonomiju
Sandžaka.

 

PRAVI RAZLOG
SUKOBA HRVATA I SRBA DEVEDESETIH JE PODJELA BOSNE

Kasnije su
insistirali na unitarnoj strukturi države, koja je na kraju krajeva, ta njihova
koncepcija o takozvanoj državnosti, o jugoslovenstvu, dovela do toga da je
nastao sukob 1992. godine izmeðu Hrvata i Srba, a u stvari pravi razlog tog
sukoba je bila podjela Bosne.

PB:Da li se
zbog toga šesdesetih godina dešavao svojevrstan bunt bošnjačkih intelektualaca?
Konkretno mislim na 1967. godinu kada izlazi esej „Bosanski duh u književnosti
– šta je to?“ i na sve ono što ste Vi, kao jedan od intelektualaca, doživjeli
lično, ali preko Vas, kao personifikacije, i cijeli bošnjački narod. Možete li
nam iz te historijske perspektive približiti šta se tada zapravo dešavalo?

FILIPOVIÆ: Radilo
se o tome da je odmah poslije rata počela represija prema muslimanima i
njihovim institutima. Ukinute su sve muslimanske institucije i Islamska
zajednica je svedena isključivo na vjersku funkciju. Vakufi su oduzeti, ukinuta
su sva muslimanska prosvjetna, kulturna i humanitarna društva. Počeo je progon
muslimana, prikriven, pod firmom otklanjanja feudalnih ostataka u našoj zemlji.
To je prvo bila agrarna reforma koja je po drugi, odnosno treći put nasrnula na
muslimane. 1919. i 1923. bile su izvršene agrarne reforme koje su otele ogromnu
količinu muslimanske zemlje i podijelile je srpskim seljacima. 1946. donešena
je nova agrarna reforma koja je takoðer pogodila najviše muslimane. Pa je onda
donešen Zakon o nacionalizaciji graðevinskog zemljišta, gdje su muslimani opet
najviše stradali jer su živjeli u gradovima, bili većinsko stanovništvo u
gradovima, i imali su tamo najviše zemljišta. Pa je onda izvršena
nacionalizacija radnji i kuća. Sve represivne mjere su išle kontra muslimana.

ZATIRANJE
KULTURNE BAŠTINE BOŠNJAKA

Onda je donešen
Zakon o zaru, pa je počelo rušenje Baščaršije, rušenje Mostarske čaršije,
Bezistana u Banja Luci, rušenje Vezirovog konaka u Travniku pod firmom uklanjanja
feudalnih ostataka. To je ustvari trebalo da zatre kulturnu baštinu muslimana.
To je moralo kod nas izazvati revolt.

Ja sam već
pedesete godine (1950) na Beogradskom univerzitetu reagirao jednim govorom u
kojem sam govorio o tome kako je donošenje Zakona o zaru čisto nasilje, jer
država nema prava da se miješa u to. Oni dugo nisu bili zainteresirani. Njih
nije to interesiralo. Srbi nisu imali odnos prema zaru kao mi u Bosni i
Hercegovini jer su naše majke morale kao oguljene kokoši da hodaju po čaršiji.
Moja majka više nikada poslije nije htjela izać. Oni su donošenjem takvog
zakona uhapsili more muslimanskih žena. Stvar je u ovome da ljudska prava
podrazumjevaju kao elementarno pravo nošenje odjeće. E sad, vi se miješate i
zabranjujete jednu odjeću. I to zabranjujete je zato što ona stoji u vezi sa
pravilima vjerskim, ali istovremeno ne zabranjujete ni popovima ni kaluðerima
ni kaluðericama ni redovnicama katoličkim da oblače odjeću koja je definirana
vjerskim razlozima. To je imalo klasični antimuslimanski karakter i naravno da
smo reagirali.

 

CIJENA
SLOBODARSKOG DUHA

Ja sam držao taj
govor. Taj govor me je koštao. Ja sam bio najbolji student na Beogradskom
unierzitetu i slika mi je bila u Rektoratu. Iako sam dobio nagradu za naučni
rad studenata, nisam mogao dobiti radno mjesto kad sam završio studij zato što
je za mnom išao taj rep da sam promuslimanski orjentiran i da sam
konzervativac. U Sarajevu gdje sam nastavio da živim, nisam dvije godine mogao
dobiti posao; i kad sam ga dobio, kasnije sam ga gubio. Dva puta sam ga gubio.

 

POČELI SMO DA
TEMATIZIRAMO PROBLEM

Ali, ono što je
ključno jeste da smo počeli da razmišljamo i tematiziramo problem. Pa ne može
se tako postupati sa jednim narodom. Ako eliminiraš muslimane tadašnje, odnosno
Bošnjake, koji su imali svoje historijsko i nacionalno ime od vajkada, ono je
glasilo Bošnjak, ako ih eliminiraš, u Bosni onda ostaju samo Srbi i Hrvati.
Bosna je onda srpska i hrvatska zemlja, i onda se ona logično dijeli izmeðu
Srba i Hrvata. A mi smo, kao što je to bilo 1939. godine, u sporazumu
Cvetković-Maček veličina koja se apsolutno zanemaruje.

 

1965. GODINE:
„MUSLIMANI SE MORAJU
 PRIZNATI KAO NACIJA“

Šezdeset pete
godine je bila jedna velika televizijska debata, i ja i rahmetli Hamdija
Kapidžić smo istupili s tezom da se muslimani moraju priznati kao ravnopravna
nacija i da više nema nikakvog smisla da se postupa s njima kao da su izvan
historije, da nemaju potencijal da grade historiju, da su oni sirova masa kojoj
neko drugi treba da pravi historiju. Mi smo prošli teške dane.

 

Bosanski
duh u književnosti – šta je to“

Ja sam znao da se
mora izazvati veliki skandal u komunističkom režimu da bi nešto moglo da proðe.
I napisao sam „Bosanski duh u književnosti – šta je to“, gdje sam rekao
da Bosna postoji, da bosanski duh postoji, da je to veličina koja prožima
cijelu našu historiju i da se ne može poigravati s njom i eliminirati je.
Doživio sam strašan napad. To je grozno. To šta sam ja doživio, kako su me
napadali iz Beograda, Zagreba… Cijele povorke su išle u centralni komitet da
traže da se mene hapsi i progoni. Nisu mogli zato što je istina bila ono što
sam napisao. Samo je trebalo strpljenja i vremena da se to pokaže. nakon godinu
dana promijenila se situacija, i oni su odlučili da priznaju muslimane.

 

NACIJA NE MOŽE
NOSITI VJERSKO IME

Nisam prihvatio
priznavanje nacije koja se zove muslimani. To je nepravilno. Nacija ne može
nositi vjersko ime. Ime musliman pripada svim pripadnicima islamske
vjeroispovijesti u svijetu. Ja sam i tada govorio da se takozvani muslimani
moraju priznati pod njihovim pravim nacionalnim, etničkim i historijskim imenom
Bošnjaci. Mogu Vam reći da niko nije bio ni za ovu tezu. Svi su nekako bili
bojažljivi.

 

SLUČAJ HAMDIJE
KAPIDŽIÆA

Ispričat ću Vam
jedan slučaj. Bio jedan divljak, tamo neki Rade Petrović na Filozofskom
Fakultetu koji se uvalio u partiju, pa onda bio sekretar i tamo maltretirao
ljude. On je jedan dan na sjednici Vijeća napao opasno i vrlo grubo rahmetli
profesora Hamdiju Kapidžića. Hamdija je bio fini čovjek i veliki naučnik. Niko
nije reagirao, i onda sam ja reagirao. Napravio sam se da ga ne znam i rekao:
„Ko ste vi?“ „Pa ja sam taj i taj“ „A šta Vi ovdje radite?“ „Ja sam sekretar
partije.“ „A znači partija ovdje nama komanduje je li? Vi ste ovdje došli da
nam komandujete!?“ Ja sam njemu održao govoranciju i on se ušutjeo. Kasnije kad
smo izlazili iz sale, meni je prišao rahmetli Hamdija i rekao: „Da ti čestitam
beže! Bez mlada bega nema gospodara!“ Onda sam ja njega pitao šta to znači, pa
kaže: „To je rekao vladika Zimonjić kad je razgovarao sa kotarskim
predsjednikom, pa uvjek protestirao. Kotarski predsjednik pozove Muhamed-bega
Ljubovića, mladog bega iz Gacka. Kad je vladika rekao: ‘Mi protestiramo. Mi ne
prihvatamo.’ Njemu Ljubović-beg reče: ‘Sa pedeset forinti povećajte im dažbine
na 100 forinti.’ ‘Mi prihvatamo!’ – reče včladika. Onda ga predsjednik upita:
‘Vaše preosveštenstvo, kako to Vi meni uvijek oponirate a gospodinu Ljuboviću
pristajete odmah?’ ‘E,’ – kaže – ‘bez mlada bega nema gospodara.’“

 

PREBIJANJE
KIČME

Onda ja pitam:
„Pa dobro, Hamdi-efendija, šta je to s Vama?“ Kaže: „Mi smo svi konviktaši.
Nama je prebijena kičma. Mene kad je babo odveo u Mostar i upisao me u
gimnaziju, u konvikt me odveo i onda mi rekao: ‘Hamdo, sine, ući ćeš u ovu
kuću. Glas da nisi digao, pobunio se ni za što. Slušaj, pokoravaj se. Ako te
odavde istjeraju, nema ti druge nego u šumu za ovcama.“ I svi naši
intelektualci koji su bili po konviktima… Evo, iz Sandžaka su mnogi bili u
Skoplju u Medresi kralja Aleksandra… Svi su oni imali na neki način slomljenu
kičmu, osim onih koji su se pobunili, kao Rifat Burdžević, koji su otišli u
lijevo.

 

ODBIO SAM
BIJEDIÆEV PRIJEDLOG DA PIŠEM REFERAT ZA NACIJU MUSLIMAN

Ja sam bio
svjestan da se mora napravit skandal… Nakon godinu dana oni su došli do
zaključka da se ne može tako da sav svijet počinje govorit i protestirat protiv
mog progona. Onda su odlučili… Mene je baš pozvao rahmetli Džemal Bijedić.
Kaže: „Hoćeš li ti napisati referat?“ Rekoh: „Ne, ja nikada nisam zastupao
neistinu. A da postoji nacija muslimana to nije istina. Postoji samo nacija
Bošnjaka.“ „Pa ne možemo mi to proglasit zato što ne daju Srbi i Hrvati.“ „E
pa,“ – rekoh – „fino Vi njima recite: ‘Zašto mi Vama nismo smetali kad ste se
proglašavali Hrvatima i Srbima. I vi ste bili kao i mi Bošnjaci nekada
katoličke ili pravoslavne vjere. Mi smo Vas pustili da se opredijelite onako
kako vi to želite. Vi nemate nikakva prava da nama osporavate da se mi
opredijelimo onako kako mi želimo.“

 

KORAK NAPRIJED
KA IZGRADNJI
NACIONALNOG IDENTITETA

Iako sam bio
protiv toga, moram priznati da je to bio jedan korak naprijed. Stvorena je
mogućnost da se izgraðuje nacionalni identitet. Jeste da on nije imao
institucija, da on nije imao dovoljno slobode, da je svaki čas nekakav srbenda
ili neko drugi mogao da optužuje naše ljude i književnike, kao Aliju Isakovića
rahmetli kad je onaj Mladen optužio kad je objavio Biserje. Ali, bio je to
značajan pomak.

 

RAZVIJALA SE
BOSANSKA
DRŽAVNOST

I počela se u
Bosni izgraðivati jedna situacija, razvijala se bosanska državnost, osjećanje
da Bosna postaje država. Počeo se razvijati patriotizam bosanski. Počele su da
cvjetaju umjetnosti, nauka, akademija likovna, muzička akademija, film počeo da
se razvija, galerija stvorena… To malo slobode donijelo je veliki napredak
nama, Bosni i našem narodu. Naravno, to Srbima nije išlo u prilog i oni su
iskoristili priliku s onom aferom Agrokomerc, oni su je i montirali, da od
jedne finansijske afere naprave političku i državnu aferu s ciljem da se
eliminira Hamdija Pozderac kao budući predsjednik predsjedništva SFRJ i dovede
na njegovo mjesto ličnost koja je uvijek i do dana današnjeg povlaðivala
Srbima. Eto, to je ta historijska pozadina naše situacije.

Upravo zbog toga
što smo mi uvijek trpili udarac čim bi malo digli glavu, nismo uspijeli da do
kraja izgradimo ni osjećaj državnosti ni osjećaj nacionalnog identiteta ni
patriotizam bosanski i to je razlog zašto kod nas imate ljude koji vole da naðu
pribježište pod okriljem srpstva ili hrvatstva, kao što vi u Sandžaku imate
ljude koji saraðuju i provode srpsku politiku jer nemaju ni snage ni osjećanja
odgovornosti ni sposobnosti da vode politiku u korist svoga naroda. Oni vode
srpsku politiku protiv svoga naroda. I u Bosni je mnogo takvih ljudi i danas ih
ima upravo zbog toga što nismo uspijeli to razviti.

 

BOSNA NIJE
POKAZALA INTERES ZA POLOŽAJ BOŠNJAKA U JUGOSLAVIJI

Mi smo imali
situaciju da ni Bosna, kao matična država svih Bošnjaka, nije pokazala interes
za položaj Bošnjaka u Jugoslaviji, pa čak ni u Bosni i Hercegovini ne pokazuje
interes za one Bošnjake koji žive pod hrvatskom ili srpskom upravom. To je
jedno prokletstvo koje moramo ukloniti. Moramo od naših ljudi insistirati na
strogoj odgovornosti prema narodu i nacionalnom interesu. Ljudi pobjegnu pod
okrilje Amerike, Evropske Unije, Hrvatske, Srbije, da ne bi morali formulirati
i provoditi politiku koja će iznići iz analize i definicije interesa njihovog
naroda. To je katastrofalno za nas.

 

DA BI KRENULI
U BUDUÆNOST, MORAMO SE OBRAČUNATI SA PROŠLOŠÆU

Mi tek sada
pokušavamo da stvorimo neke elementarne uvjete. A da bi to mogli, mi se moramo
obračunati s našom prošlošću. Moramo sebi postaviti pitanje, analizirat i
presudit zbog čega smo doživjeli to što smo doživjeli… da nas 150.000 pobiju,
da nam unište i podijele zemlju, da nas rasele. Kad provedemo to, mi ćemo imati
čistu situaciju. Onda ćemo moći reći svima: „Vi to želite, izvolite niko vam ne
brani! Ali, nemojte onda da se miješate u ono što je pitanje našeg bošnjačkog
nacionalnog interesa i budućnosti.“

 

KOD VAS U
SANDŽAKU SE RAÐA
NOVI BOŠNJAČKI DUH

PB:Da li bi
sprovedba toga što ste kazali mogao biti uvjetno kazano neki bošnjački duh
danas?

FILIPOVIÆ:Kako
ne! Pa vidite da on nastaje. Ja sam u svom tekstu napisao da on prodire kroz
sve pore. Evo kod vas u Sandžaku se pokazuje taj bošnjački duh. On je
eklatantan primjer čovjeka koji je iz duha bošnjaštva počeo da postavlja
pitanja i vodi borbu. I to vrlo pametno i dobro, jer on stvara institucije.

Naš narod je
strahovito mnogo izgubio što nije ni jednu instituciju napravio. Srbi imaju
institucije stotinama godina. Hrvati imaju institucije, akademije,
univerzitete, institute, škole pozorišta, mi nemamo ništa. Mi smo sad stvorili
BANU za koju se nadamo da ćemo moći da je izgradimo u jednu instituciju koja će
raditi u interesu našeg naroda. Ali, ne samo da ona radi u interesu našeg
naroda nego da njena djelatnost stvara pretpostavke da naš narod bude aktivan.

FORMIRANJE
BOŠNJAČKE
KULTURNE ZAJEDNICE
JE KORAK NAPRIJED

Ne može narod
biti aktivan ako nema pretpostavke. Ako nema institucije, ako nema organizacija
koje će njegovu energiju kanalisati. Zbog toga je i stvaranje Bošnjačke
kulturne zajednice jedan vrlo važan korak naprijed. Zašto? Jer ta zajednica
treba da stvara pretpostavke za aktivizaciju i mobilizaciju bošnjačkoga duha i
naroda. Ta zajednica treba da se brine za jezik, treba da se brine za književnu
tradiciju, treba da se brine za narodnu tradiciju, i da na taj način omogućava
ljudima da se bave time. A kao drugo, da razvijaju svoj duh, patriotizam i
odanost narodu. Mislim što se toga tiče uvijek će se javljati, samo je važno da
prestane da se javlja pa da nestaje, nego da se produži…

PB: Æamil
Sijarić ima jednu priču voda promuklica, o vodi koja se javlja pa gubi, pa se
opet javlja…

FILIPOVIÆ: Eto,
Æamil je, recimo, veliki književnik. Nije važno šta je on uradio, šta je rekao,
šta je učinio… Nije to uopće važno. Važno je ono šta je on stvorio, a to je
strahovito veliko uporište za naš narod bošnjački ovdje u Sandžaku i inače na
cijelom području balkanskom.

 

OBRADOVALA ME
MUFTIJINA STRATEGIJA STVARANJA INSTUTICIJA

Kod nas je važno
da počnemo. I tu je mene obradovala strategija koju je Muftija postavio. On
nikada nije razvio strategiju otimačine o političke položaje i pozicije nego
strategiju stvaranja institucija koje će biti nosioci progresa. Stvaranje
Univerziteta je ogroman korak naprijed u životu bošnjačkog naroda. Stotine i
hiljade mladih ljudi će na tom Univerzitetu završiti i odgojiti se. Tu će nići
naučnici. Tu će nići mislioci. Tu će nići književnici koji će raditi, čak nije
ni bitno hoće li u nekoj organiziranoj formi biti, koji će u kontekstu svoga
interesa i interesa svoje sopstvene afirmacije djelovati u skladu sa interesima
bošnjačkog naroda.

 

RAIF
DIZDAREVIÆ JE ZAHTIJEVAO
DA NAS SE HAPSI

PB: Ono što
meni sada struji kroz glavu jeste pitanje institucionalizacije. Čini mi se da
sam negdje pročitao da je proces koji je voðen 1981. protiv mladih muslimana
trebao biti upravo protiv bošnjačkih intelektualaca koji su hjeli
instuticonalizirati bošnjaku duhovnost kroz državni sistem. Koliko su ovakve
tvrdnje tačne?

FILIPOVIÆ: Raif
Dizdarević je na sjednici Centralnog komiteta zahtjevao da se nas hapsi. Rekao
je tom prilikom: „šta hapsite ove hodžice koji se sastaju tajno!? oni nisu
važni! Što ne hapsite Filipovića koji slobodno hoda po gradu i propovjeda svoj
muslimanski nacionalizam.“ Eto, to je to naše prokletstvo. Uvijek meðu nama ima
neko ko će raditi za drugoga.

 

SRPSKA
INTELEIGENCIJA JE SMATRALA DA SU LJUDI S RELIGIOZNIM IDEJAMA PO NJIH BOLJI OD
ONIH SA POLITIČKIM IDEJAMA

PB: Ono što je
obilježilo devedesete, taj pokret bošnjačkog buðenja, kako vi rekoste, jeste
priznavanje nacije Musliman kao prva etapa i korijen da se dalje nastavi. Vi
ste isto tako pomogli i pokret bošnjačkog buðenja koji je tada predvodila SDA
rahmetli Alije Izetbegovića. Koliko je za Bošnjake taj meðaš bio bitan?

FILIPOVIÆ: Vrlo
važan. Na žalost, ono što je bilo karakteristično za Izetbegovića je da ta
cijela koncepcija nije bila dovoljno promišljena. Izetbegović, sticajem
okolnosti, nije imao ni dovoljno znanja ni dovolJno informacija, ni dovoljno
veza s ljudima. On je imao veza sa srpskim intelektualcima.

 

VELIKA JE
GREŠKA ŠTO SE NIJE PRAVIO SAVEZ SA PROBOSANSKIM KOMUNISTIMA

Na žalost, Alija
Izetbegović i njegovi su napravili dvije velike greške. Prvo, oni su odbili da
prave savez sa bivšim komunistima koji su bili probosanski orijentirani jer je
najveća zasluga komunističke partije BiH stvaranje bosanske države. I ona nije
mogla a da ne brani tu državu. Mi smo morali znati da će čim Srbi i Hrvati
dobiju ulogu u vlasti odmah početi raditi na podjeli Bosne. Na provoðenju svog
programa iza kojeg stoje stotinu godina, a to je podjela Bosne izmeðu Srba i
Hrvata. I šta se dešava? Odbijajući da saraðuje sa Nijazom Dizdarevićem Alija
Izetbegović se izručio srpskim i hrvatskim nacionalistima i nije imao kud.
Vezao se s njima, a oni su ga mic po mic uveli u situaciju iz koje nije više
bilo izlaza. I kad nije htio pristati na njihove ucjene, on je doživio rat.

 

ZA JEDAN
POKRET NAJVAŽNIJA JE DUBINSKA I KVALITETNA STRATEGIJA

Prema tome, nije
važno da li se neki pokret javi, nego je važno da li je promišljena pozicija
tog pokreta. Sad se javlja jedan novi pokret bosanski, koji je da tako kažem
svebosanski, on ima centar ovdje. Za nas je sad važno da promislimo što dublje
i što kvalitetniju strategiju. Da dobro analiziramo ko nam je perspektivno u
budućnosti prijatelj ko neprijatelj. S kim možemo, s kim ne možemo. Kako
možemo, kako ne možemo. Šta možemo dozvoliti, šta ne smijemo dozvoliti. Na
žalost, mi toga nismo imali uopće i zato smo izgutali.

 

BOSNA JE
TREBALA SLOVENIJOM I HRVATSKOM IZAÆI IZ JUGOSLAVIJE

PB: Čini mi se
da ste u jednom intervjuu govorili da je Bosna prilikom svoje nezavisnosti
trebala to učiniti zajedno sa Hrvatskom i Slovenijom?

FILIPOVIÆ: Jeste.
Ja sam putovao u Sloveniju i  Hrvatsku.
Kad sam se vratio, ja sam Aliji rekao da sam sa nihovim rukovodiocima
razgovarao i da nam je predloženo da zajedno idemo iz  Jugoslavije. Ja sam Aliji zahtjevao da idemo
zajedno da sve pripremimo. Argumenti su bili sljedeći: Evropa će lakše primiti
tri države koje se izdvajaju nego jednu. Drugo, veliki utek su Slovenija i
Hrvatska kao katoličke zemlje. Ta činjenica bi neutralisala animozitet prema
nama kao muslimanskoj zemlji. I treće, što je važno, bit ćemo jači, vojnički,
logistički i na svaki drugi način povezani sa zapadom. Alija je glatko to
odbio. On je meni rekao direktno: „Profesore ja ima garancije Vrhovnog štaba da
se Bosni neće ništa dogoditi.“ „Odakle ti garancije? Ko ti ih je dao?“ Kaže:
„Ja sam poslao Ganića u Beograd. On je bio tamo i on se uvjerio da je to tako.“
Ja sam mu rekao: „E moj Alija, neka ti bude…“

 

MOGLI SMO
IZBJEÆI RAT

PB: Mislite li
da bi se izbjegao rat da je tako uraðeno?

FILIPOVIÆ: Bi se
izbjegao. Nama je bilo, pazite, najvažnije da ne dopustimo da budemo uvučeni u
rat. Pod svim varijantama. Ili da se udružimo sa Hrvatskom i Slovenijom u jednu
konfederaciju pa da nas Evropa zaštiti, ili da ostanemo u Jugoslaviji, pa da
stisnemo zube i kao Crnogorci čekamo priliku kada ćemo reći zbogom. Ali, za nas
je zadnja i najgora solucija bila da dozvolimo da nas uvuku Srbi u rat, jer
nismo imali nikakve pretpostavke da ga dobijemo. Nismo imali prijatelja vani
kao što su oni mali. Nismo imali arsenale oružja kao što su oni. Nismo imali
broja vojnika kao što su oni. Mi smo se borili s ledine, naši su ljudi masovno
ginuli.

 

ZULFIKARPAŠIÆ
I JA SMO DEVEDESETE
POKRENULI PITANJE VRAÆANJA
IMENA BOŠNJAK

PB: U trenutku
rata, Vi uspjevate da vratite jednu historijsku nepravdu a to je povratak imena
bošnjak na Svebošnjačkom saboru…

FILIPOVIÆ: Ja sam
lično sa Adilom Zulfikarpašićem devedesete godine pokrenuo vraćanje imena.
Alija je to odbio, a onda je u ratu pristao. Mislim da je on računao da Evropa
neće dozvoliti da se stvara muslimanska država, ali bošnjačka može biti da će
dozvoliti. To je odgovaralo i Srbima i Hrvatima. Da se stvori jedna mala
bošnjačka država koja će kasnije biti poput Gaze da nestane. I zato je on
pristao da se organizuje taj Sabor.

 

POKUŠAJI
ZLOUPOTREBE SABORA

Za divno čudo, on
je mene zvao i molio me svakako da doðem. Ja sam rekao: „Neću ja Alija u to da
se petljam. To što vi radite, to je petljavina. Ti imaš svoje ljude u tim
društvima, i ti preko njih želiš da provedeš svoje ideje.“ On meni: „Molim te,
ti moraš biti! Ti si protagonista bošnjačkog identiteta.“ Rekao sam: „Dobro, ja
ću doći, ali pod uvjetom da Sabor ne raspravlja ni o čemu drugom osim o našem
identitetu. Da usvojimo rezoluciju o našem imenu i da objavimo cijelom svijetu
da postoji narod Bošnjaka koji je star kolko i Bosna.“ On je rekao: „U redu.“

Meðutim, kada sam
došao, vidio sam da su mu njegovi ljudi pripremili varijantu po kojoj bi tada
bila proglašena bosanska država. Neki ljudi, kao što je Atif Purivatra, pa
Bakir Tanović, napravili su kao neki prijedlog ustava, pa granice iscrtali, pa
rezoluciju u kojoj se Bošnjački sabor proglašava za konstitutivnu skupštinu
BiH, a Alija Izetbegović se bira za prvog predsjednika te nove države. Ja sam
oštro ustao protiv toga, ali ne samo ja. Moram reći da je jedan cijeli niz
finih i poštenih ljudi tada ustao. Eto, Nijaz Duraković, profesor države i
prava u Sarajevu je ustao i govorio o tome. Alija je ružno reagirao na to, čak
im je i prijetio. Onda sam ja ustao i rekao: „Nemaš, Alija, pravo da mijenjaš
ustav! Ti si se zakleo na ustav i ti ga moraš poštovat! Jedino možeš predat
ostavku, pa da raspišemo nove izbore. To je jedna stvar. Druga stvar, ti,
Alija, nemaš pravo da oduzimaš našoj vojsci pobjedu. Mi smo tri godine pozivali
naše vojnike da se bore za nedjeljivu i jedinstvenu Bosnu, i sad je ti dijeliš.
Pa zašto smo varali ljude? Zašto smo tolike žrtve podnijeli? Zašto nismo u
početku, odmah podijelili? Onda je on odustao.

Ja i on smo imali
jedan vrlo težak razgovor. Ja sam mu rekao: „Prestani Alija obmanjivati,
govoriš o jedinstvenoj Bosni a dijeliš je. Pozivaš ljude da se bore i da brane
tu zemlju, a već si ih prodao. Brineš se za to da stvoriš sebi neku državicu.“
On je rekao da su to ti ljudi, ovo ono, nisam za to odgovoran. „Nemoj, Alija, tako
da govoriš. Zna se da se ništa ne zbija bez tebe. I da ti sada kažem, meni su
došli Avdo Hebib, Mujo Kafedžić i Arif Tanović da mi kažu da su oni sve s tobom
utanačili. Sve oko formiranja države. Ja ne vjerujem da oni govore neistinu.
Oni su meni došli da kažu da je s tobom utanačeno da ja ne bih eventualno…“
Meðutim, oni su krivo mene procijenili. I na njegovu žalost, mi smo to
pokvarili. A tu je bilo svašta. Tu je bilo i hapšenja ljudi, terora i tako
dalje.

 

DEŠAVANJA NA
SKUPŠTINI BIH
U ZENICI 1995. GODINE

Meðutim, on nije
odustajao. Devedest pete godine (1995) održano je u Zenici zasjedanje
Skupštine. Ja sam bio poslanik cijelo vrijeme i šef jedne poslaničke grupe,
takozvane udružene opozicije. Predložio sam da skupština donese
rezoluciju kojom se zabranjuje bilo kojem funkcioneru BiH da sklapa aranžmane
koji podrazumjevaju podjelu Bosne. Onada je Alija poslao onoga svaga ministra
iz Amerike Muhameda Šaćirbegovića da on kao meni odgovori nešto. A ja sam njemu
rekao: „Ko ste Vi?“ A on: „Pa ja sam ministar…“ „Niste Vi ministar! Prvo Vi
ne možete biti ministar moje države jer ste graðanin Amerike. Druga stvar, Vi
ne možete biti ministar vanjskih poslova moje države, jer Vas nije imenovala
skupština. Vi možete biti ministar onog čovjeka,“ – ja ovako pokazujem na Aliju
– „ali to je privatni ministar. Neću da govorim sa Vama, privatni ministre.“
Onda njemu Alija da mig i on se povuče i pošalje Silajdžića. Silajdžić je počeo
neku govoranciju, budi Bog s nama, kao imamo sad to nam je na stolu, 49-51% mi
smo bolje prošli. ja gledam i slušam ga i kažem: „Harise, doveo si me u duboku
sumnju u svoju inteligenciju. Molim te lijepo, pa nije Bosna pita da se metne
na sofru, pa ajte režite koliki kome komad zapadne! Sram vas i stid bilo!“ Ja
se pokupim i odem. Tu ja smatram sukrivcima one ljude koji su bili u
Predsjedništvu i Skupštini BiH jer se nisu suprostavili. Poslije su svi od reda
kritikovali Aliju, te ovo te ono, te nisu znali… Nije tačno, svi su znali
samo niko nije imao petlje.

 

POSLALI SU ME
U DIPLOMATIJU,
JER MI NISU MOGLI GARANTIRATI
SIGURNOST U BIH

PB: U knjizi
„Bio sam Alijin diplomata“ govorite da su Vas i poslali u diplomatiju da se ne
bi ste suprostavljali…

FILIPOVIÆ: Jeste.
Poslije toga Sabora, Alija me je pozvao i rekao mi: „Ja i Haris smo razgovarali.
Mi ti ne možemo garantovati sigurnost ovdje. Molim te, predlažemo ti da ideš
vani u diplomaciju. Pa eto, ima u Švicarskoj mjesto.“ Onda sam ja rekao: „Dobro
Alija, u redu ako ti kažeš tako. Ako postoji mogućnost da me neko ubije ovdje,
onda volim otić da ostanem živ svojoj djeci i ženi.“ Ja sam ženi rekao, a ona
mi je rekla: „Haj ti.“ I ja sam tako otišao, ali sam napisao kako je jedan
veliki turski književnik za vrijeme Kemala Ataturka, on je bio protivnik
Kemala, ali toliko je bio popularan da ga Kemal nije htio ubiti, ali ga je
poslao u diplomaciju. I ovaj u svojim uspomenama piše: „I tako sam ja jednog
dana dobio pismo od predsjednika moje države. U pismu je bila putna karta za
jednu srednjoevropsku malu državicu. Sjeo sam na voz orijent ekspres i krenuo.
Ta mala državica bila je Švicarska, a njen glavni grad bio je Bern. Jedna mala
kuća u koju sam došao, bila je Ambasada Turske Republike.“ Ja sam htio time
reći da je on mene poslao tamo da ja nema šta radit.

 

ŠVICARSKI
PARLAMENT JE ODRŽAO
DEBATU O BOSNI

Meðutim, rahmetli
Irfan Ljubjankić je shvatio da ne može tako. Mi smo u Londonu imali ambasadora
koji je bio Palestinac. Totalno kontra! Onda je on mene zamolio da odem u
London, i ja sam otišao. Ali, i u Bernu sam napravio velike stvari. Napravio
sam da Švicarski parlament održi debatu o Bosni. Da se pozove Reis da se pozove
kardinal, da se pozove jedan eparh SPC i nakon toga je skupština Švicarske
konfederacije zaključila da treba otvoriti diplomatsku misiju u Bosni. Ja sam
puno toga postigao u Švicarskoj, a kad sam došao u Englesku ja sam strašno
mnogo učinio na polju diplomatije.

 

PRIREDILI SU
MI
DIPLOMATSKI GAF U LONDONU

Na žalost, to
njima nije godilo i oni su načinili jedan gaf prema meni. Kad je bila Druga
londonska konferencija o Bosni u oktobru devedeset pete (1995), mene Alija nije
uvrstio u državnu delegaciju iako sam bio ambasador. Pozvao me je tadašnji
ministar vanjskih poslaova Velike Britanije Rifkind i rekao mi: “Ovo je grozno!
Ovo je takav diplomatski gaf! Ovo se nije desilo u historiji diplomatije da
jedna država ovako postupi prema svome izuzetno kvalitetnom i vrijednom
ambasadoru!“

BIO SAM
PERSONA GRATA U ENGLESKOJ

Ja sam u
Engleskoj bio persona grata. Ja sam kod kraljice bio. Ja sam bio kod princa
Čarlsa. Ja sam princa Čarlsa doveo u BiH. Ja sam i prije bio u Engleskoj, kad
sam radio doktorat, imao sam dosta prijatelja, profesora i kolega tamo, znao
sam odnose u Engleskoj politici. Otišo sam kod Daglasa Meklina u Škotsku da mu
kažem: „Kakvu vi to politiku vodite!? Zajedno smo se borili protiv četnika
Draže Mihajlovića, ustaša Pavelića, a sad Vi saraðujete sa njima!?“

 

SANDŽAK JE
KLJUČ DEMOKRATSKOG
NAPRETKA NA BALKANU

PB: Skoro
cijelog života, a reklo bi se najviše u periodu intelektulanog vrhunca prisutni
ste u Sandžaku, poznajete Sandžak, volite Sandžak, putujete Sandžakom i pišete
o Sandžaku. Kako biste s Vašim sintetskim sposobnostima i ogromnim znanjima i
iskustvima, a naročito iz donekle odmaknute perspektive opisali Vaš doživljaj
Sandžaka i Sandžaklija?

FILIPOVIÆ: Smatram
da je Sandžak izuzetno važan, ne samo za nas Bošnjake nego za cijeli Balkan.
Sandžak je ključ demokratskog napretka na Balkanu. Jer ako se ne pronaðe jedno
adekvatno rješenje za Sandžak, koje će se temeljiti na priznavanju nacionalnih,
jezičkih, kulturnih i drugih političkih prava sandžačkih Bošnjaka,
podrazumijevajući pod time oba sandžaka, tada se ne može govoriti o budućnosti
Bošnjaka u opće na Balkanu, a to znači da se opet situacija razvija kao u onoj
formi kada se kaže Balkan je bure baruta.

 

JOŠ
SEDAMDESETIH SAM VIDIO
REPRESIJU U SANDŽAKU

Ne može se jedan
narod beskrajno terorizirati. Ja sam još sedamdesete godine doputovao i putovao
po Sandžaku i obilazio od grada do grada, proučavajući i htijući da vidim u
čemu je problem. Vidio sam da je problem u strahovito velikoj dozi represije i
da je prvorazredni zadatak da se ta represija na neki način zaustavi. Na žalost
do toga do današnjeg dana nije došlo.

Sandžak je dosta
ruiniran. Veliki broj njegovih stanovnika je otišao vani, u Tursku, u Zapadne
zemlje. Da vlast srbijanska i vlast crnogorska ima ružne namjere prema Sandžaku
očituje se u tome što ona nastoji na sve načine da destruira Sandžak. Ona ga
nastoji destruirati ekonomski, prvo. Npišta ne ulaže a ne razvija ni
infrastrukturu. Drugo, ona ga nastoji destruirati kulturno i obrazovno. Ne
razvija se školstvo i ne priznaju se unutar školstva nacionalni jezik i
književnost, to se ne proučava. Treće, ona nije za toliko godina osnovala ni
jednu visokoškolsku instituciju u regiji gdje živi nekoliko stotina hiljada
ljudi i koji su svi orijentirani ka svom centru. Novi Pazar je najveći grad ove
regije i on je podjednako bitan i za Dolinu Lima i za Plavsko jezero i za
Pešter. Tu se radi o potrebi jedne vrlo energične i hitne akcije na
rehabilitaciji prava sandžačkih bošnjaka.

 

ISTA PRAVA ZA
BOŠNJAKE IZ SANDŽAKA
U BIH, KAO ZA SRBE
IZ BIH U SRBIJI

Na žalost, BiH
kao država koja je trebala da se brine za status Bošnjaka u Srbiji recipročno
tome kako se srbija brine za status Srba u BiH, odbila je da to uradi. Mogu
reći da je moj prijedlog Rezolucije, koji sam ja podnio skupštini, a u kojem
sam zahtjevao da BiH zahtijeva ista prava za sandžačke Bošnjake kakva ima
Srbija u odnosu na Srbe u Bosni. Taj moj prijedlog je odbijen, i i čak me nije
ni Vaš čovjek odavde Ejup Ganić htio podržati. On mi je rekao, kad sam tražio
da me podrži: „Pa Vi hoćete od mene da napravite lokalnog političara!“ Ja sam
rekao: „Oprosti, Ejupe, Boga ti, ja sam zaboravio da si ti svjetski političar.“
Političar se ne može biti nego lokalni. Dakle, o tome se radi.

E sad kako mi da
se postavimo tu? Srbi su da tako kažem vrlo radikalno, i uz saradnju odreðenih
krugova muslimana, uspijeli 1946. da likvidiraju Sandžačku Autonomiju, ali je
historijski gledano taj model postojao i nije uništen zato što nije davao
rezultate nego što je davao rezultate. To je jedna stvar. Druga stvar, danas se
situacija u Evropi i ovdje mijenja u tom smislu da Evropa uvodi vrlo široko
praksu stvaranja autonomija. Kulturnih, jezičkih, vjerskih autonomija u slučajevima
kada jedan narod živi na teritoriji više država. Pogotovo ako je teritorija na
kojoj taj narod živi povezana, kao što je slučaj sa Sandžakom. Srpska politika
ide za tim da razbije tu povezanost. Oni hoće da Prijepolje učine čisto srpskim
da se razbije veza sa Pljevljima, Bijelim Poljem, tako da ostane jedna mala
zona na Pešteru i oko njega. Mi moramo sve te faktore uzeti u obzir i razviti
jednu strategiju, uć u Evropu, zatražiti podršku i pomoć evropskih snaga i to
možemo, za to postoje ozbiljni izgledi da dobijemo prvi korak. Da bude u Evropi
legalizirana jedna autonomija koja je ogrničenog karaktera.

 

EVROPSKA
AUTONOMIJA SANDŽAKA.
ŠTA JE DALJA BUDUÆNOST?

Ako se bude
Evropa razvijala u kontekstu ideja koje tamo vladaju, a to znači ako budu sve
više, regionalne i lokalne vlasti dobivale u svom značaju i funkciji, onda će i
mnoge političke ovlasti prelaziti na takve institucije tako da se mogu
očekivati dobri izgledi za budućnost. Zbog toga želim da podržim orijentaciju
muftije Zukorlića. On je čovjek koji stvarno ozbiljno i dalekovidno misli. To
se ne da usporediti sa uskim i načinom mišljenja nekih sandžačkih političara
koji ne vide dalje od nosa. Koji su zadovoljni da imaju udio u beogradskoj
pljački Sandžaka.

MUSLIMANSKI
NACIZAM I VOÐA KOJI
TERORIZIRA SVOJ NAROD

PB: Vi ste
devedesete godine bili na osnivačkoj skupštini SDA Sandžaka 1990. godine u
Novom Pazaru. Kako možemo sad poslije 22. godine tumačiti ponašanje tadašnjeg
predsjednika SDA Sulejmana Ugljanina i njegovog generalnog sekretara Rasima Ljajića?

FILIPOVIÆ: Ja sam
već tada rekao na onom zboru u Pazaru… Adil (Zulfikarpašić) i Alija
(Izetbegović) su sjedeli do mene… Ja sam rekao: „E vidite, ovdje se raða naš
muslimanski nacizam. Ovdje se raðaju voðe koje će terorisati svoj narod!“ Ja
sam to vidio. Pa sjetite se te skupštine šta su govorili. To su relacije koje
su apsolutno izvanpolitičke. To su primitivne vjerničke relacije. Ja sam znao
da to nema budućnosti.

 

NE MOGU SEBI
OPROSTITI ŠTO SAM
UGLJANINA PREPORUČIO ALIJI

Žao mi je što to
moram konsatirati, jer na kraju krajeva moram i to da kažem, da je Rasim
Muminović, moj nekadašnji student, meni doveo Ugljanina u Sarajevo da mi ga
preporuči kao pogodnu ličnost da se angažira na stvaranju SDA u Sandžaku. Ja
sam njega posalo Aliji i preporučio. Ne mogu to sebi oprostiti, ali tad nisam
mogao da znam šta će se dešavati.

Ljajić je bio
totalni anonimus i samo je izvršavao nareðenja, ali je bio lukav i uhvatio je
priliku kada je njegov gazda bio na jednoj nozi da se ubaci.

 

MUFTIJA
ZUKORLIÆ JE NAJISTAKNUTIJA
LIČNOST NAŠEG JAVNOG ŽIVOTA

PB: U
posljednje vrijeme jako ste puno pisali, a i u razgovoru spominjemo, fenomen
Muftije Zukorlića kao vjerskog i nacionalnog lidera Bošnjaka?

FILIPOVIÆ: Mislim
da je on u ovom momentu najistaknutija ličnost našeg javnog života. On ima
jedno izrazito i kvalitetno bošnjačko nacionalno osjećanje. Ima moral i
superiornu inteligenciju. Moram reći da nisam u Sandžaku sreo nikog ko toliko
brzo hvata u zraku ideje, misli, i ko ih zna formulisat. Tako da ako mu ne zasmetaju,
ne spriječe ga kao što sad pokušavaju razni ljudi iz Islamske zajednice i iz
bošnjačkog političkog života, on će odigrati jako značajnu ulogu, i ja ću ga
podržavati.

PB:Šta mislite
gdje će ta njegova uloga biti najizraženija?

FILIPOVIÆ:
Najizraženija njegova uloga će biti u tome da da dinamiku procesu emancipacije
Bošnjaka u Sandžaku. On je odigrao vrlo važnu ulogu u stvaranju BANU. Mi sad
imamo odreðene teškoće, ali ćemo te teškoće prebrodit i BANU će biti jako važan
instrument te emancipacije. BANU, Univerzitet, razne druge institucije, kao što
su listovi časopisi itd,  to će biti sve
instrumenti kojima ćemo i da mobilišemo, kanališemo i orijentišemo naš narod da
dobijemo rezultate. Ja sam uvjeren da ćemo ih dobiti.

 

SVEBOŠNJAČKI A
NE PANBOŠNJAČKI PROJEKT

PB: Sve
pristutnija ideja panbošnjaštva, umrežavanja svih Bošnjaka svijeta – koliko je
po Vama relana?

FILIPOVIÆ: Tu
treba biti malo kritičan, znate. Nama iz Turske dolazi teza kao mi smo svi
Bošnjaci. Ja sam neki dan rekao Turcima: „Budite Vi malo skromniji i tiši.
Imate vi načina da se pokažete da podržavate Bošnjake i Bosnu. Uložite u Bosnu
i Sandžak i druga mjesta gdje žive Bošnjaci.“ Ono što je važno kod nas je to da
mi želmo Bošnjaštvo ne pan. To je jedna začkoljica. Mi smo imali te panislamističke,
panturske itd. panpokrete. To je sve otišlo u historiju. Zato je
ta stvar meni drugačija. Mi moramo se držati da tako kažem svebošnjačkoga
projekta. Da svi bošnjaci koji se očituju kao Bošnjaci i koji žive kao
Bošnjaci, koji pripadaju našoj zajednici da se povežu i meðusobno saraðuju. Da
stvaraju jednu jedinstvenu i duhovnu i političku misao i atmosferu.

Razgovarao: Jahja Fehratović

Izvor: PanBošnjak br. 6