Zahvalan sam Gospodaru na svim blagodatima


Intervju
sa hafizom Abdurrahman-ef. Kujevićem
, pomoćnikom Muftije Sandžačkog za Južni Sandžak

Image

Odgovorno
tvrdim da je naš narod pogodno tlo za istinu koju je Uzvišeni Allah objavio
čovječanstvu. Brzo se odaziva i prihvata poziv koji doðe od iskrenih ljudi i na
lijep način. Naš narod je željan istine. Meni izgleda kao suha zemlja koja
jedva čeka berićetnu kišu sa neba da se napoji i zadovolji svoje potrebe.
Veliko interesovanje vlada posebno kod mladih ljudi. Ali i pored toga mislim da
imami i ostali službenici Islamske zajednice trebaju mnogo više uložiti truda i
napora kako bi iskoristili infrastrukturu Islamske zajednice da izbavimo ljude
iz tame na svjetlo, iz robovanja ljudima u robovanje Allahu i iz skučenosti
dunjaluka u prostranstvo Ahireta.

Hafiz
Abdurrahman Kujević roðen je 21.06.1982. god. u Rožajama. Osnovnu školu završio
je sa odličnim uspjehom u svom rodnom mjestu Balotićima, a zatim je 1997. god.
upisao Medresu „Gazi Isa-beg" u Novom Pazaru koju je završio takoðer
odličnim uspjehom i proglašen je učenikom generacije.

Nakon
završetka Medrese 2001. iste godine je primljen na Islamski univerzitet u
Medini. Godinu dana je učio arapski jezik na Institutu arapskog jezika za
strance. Poslije uspješno završenog kursa jezika upisao je Fakultet hadisa i
islamskih nauka i završio ga u roku akademske 2005/2006. godine.

Takoðer
je učio hifz skraćene verzije Buharijine i Muslimove zbirke hadisa pred
poznatim učenjakom hadisa Jahjom ibn Abdulaziz Eljahja i uspješno položio
završne ispite pred njim.

U
meðuvremenu je paralelno učio hifz Kur'ana pred poznatim egipatskim karijom
Jusufom ibn Davud Elhajve Eddavudijem u Džamiji Resulullaha i uzeo idžazu,
sened od njega za Kur’an i dva metna iz tedžvida, tuhfetulatfal i eldžezerijju.

Nakon
što je diplomirao vratio se u Rožaje gdje je iste godine započeo rad u Medžlisu
Islamske zajednice u svojstvu sejiri-vaiza.

Od
tada redovno drži svaku hutbu u svim rožajskim džamijama, redovno heftično
predavanje u Kučanskoj džamiji iz sire, tefsira, hadisa i fikha, te održava
nekoliko puta heftično halke tahfiza za sve uzraste.

Pred
Komisijom Rijaseta IZ-e u BiH uspješno je položio hifz Kur’ana 27.05.2008.
godine za heftu dana.

Iste
godine primljen je kao profesor kiraeta i arapskog jezika u isturenom
odjeljenju „Gazi Isa-beg" medrese u Rožajama i kao asistent za hadis na
Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru.

Učestvovao
je kroz Inicijativni odbor u osnivanju Škole Kur’ana Časnog u Novom Pazaru i od
otvaranja aprila 2010. god. angažovan je kao muhaffiz.

Na
Univerzitetu „El-Džinan" u Libanu pohaða postdiplomske studijame. Položio
je ispite i u toku je izrada magistarskog rada na jednom hadiskom djelu našeg
alima rahmetli Mehmeda Handžića.

GLAS
ISLAMA: Jedan ste od alima u našoj instituciji koji je angažovan na mnogim
poljima i resorima. Možete li nam nešto reći Vašim
funkcijama i aktivnostima koje obavljate?

KUJEVIÆ:
Hvala
Allahu i neka je blagoslov i selam na Poslanika Muhammeda alejhi selam.
Neprijatno je govoriti o sebi i svom radu, ali iz zahvalnosti Allahu na
Njegovoj blagodati i dobroti prema meni to ću učiniti. A sve to shodno
kur'anskom ajetu: „I o blagodati Gospodara svoga kazuj!" (Ed-Duha,
11)

U
južnom Sandžaku, u Rožajama, pri Medžlisu Islamske zajednice radim kao sejiri
vaiz. To znači kao misionar koji obilazi narod, džemate poziva ih Istini. U
sklopu ovog emaneta već punih šest godina držim redovno naučno, heftično
predavanje utorkom u Kučanskoj džamiji iz sire, tefsira, akaida i fikha.
Takoðer sam počašćen da obilazim sve rožajske džamije, posebno u gradu, svake
džume gdje kroz instituciju hutbe Ijudima dajemo smjernice za uspješan rad na
svim društvenim poljima. Takoðer, odnedavno smo započeli halku tefsira u skoro
svim džamijama u gradu. Cilj nam je da prokomentarišemo cijeli Kur’an u našim
džematima i približimo našem narodu razumijevanje Allahove knjige. Ovu halku
ili kružok održavamo po sljedećem rasporedu: Centralna džamija Sultan Murat ponedjeljak
sa jacije, Ibarčanska džamija srijeda sa akšama i džamija u Suhom Polju četvrtak
sa sabah namaza. Pored toga organiziramo kružoke za podučavanje harfova,
čitanja Kurana, tedžvida i hifza.

Osim
toga, angažovan sam kao profesor kiraeta i arapskog jezika u isturenom
odjeljenju Medrese „Gazi Isa-beg" u Rožajama. Takoðer, predajem i na
Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru kao asistent za katedru hadisa.
Jedan sam od osnivača, muhaffiz, a sada i predsjednik Upravnog odbora Škole Kur’ana
Časnog u Novom Pazaru. Odnedavno obavljam jednu za mene najčasniju funkciju.
Naime, imenovan sam za pomoćnika Muftije sandžačkog za južni Sandžak. Želim da
istaknem da sam jedan od osnivača Bošnjačke kulturne zajednice u Crnoj Gori i
zamjenik predsjednika ove slobodarske organizacije.

GLAS
ISLAMA: Obzirom da ste čovjek sa misionarskog terena, možete li nam reći ima li
odaziva kod ljudi pozivu kojeg upućujete Vi i Vaše kolege?

KUJEVIÆ:
Odgovorno
tvrdim da je naš narod pogodno tlo za istinu koju je Uzvišeni Allah objavio
čovječanstvu. Brzo se odaziva i prihvata poziv koji doðe od iskrenih ljudi i na
lijep način. Naš narod je željan istine. Meni izgleda kao suha zemlja koja
jedva čeka berićetnu kišu sa neba da se napoji i zadovolji svoje potrebe.
Veliko interesovanje vlada posebno kod mladih ljudi. Ali i pored toga mislim da
imami i ostali službenici Islamske zajednice trebaju mnogo više uložiti truda i
napora kako bi iskoristili infrastrukturu Islamske zajednice da izbavimo ljude
iz tame na svjetlo, iz robovanja ljudima u robovanje Allahu i iz skučenosti
dunjaluka u prostranstvo Ahireta.

GLAS
ISLAMA: Iz Vaše biografije se vidi da ste za kratko vrijeme postigli mnogo
uspjeha i zvanja. Koja Vam je diploma najdraža?

KUJEVIÆ:
Sve
diplome koje sam stekao su mi jako drage i važne, ali moram jednu da istaknem i
izdvojim Idžazetnama iz Kur'ana koja sadrži sened, lanac prenosilaca, od karija
i hafiza koji su prenijeli Kur'an od Poslanika, pa sve do nas u ovom vaktu. Da
pojasnim malo sadržaj ove diplome. Ja sam proučio cijeli Kur'an napamet pred mojim
učiteljem u Medini. On je proučio Kur'an pred svojim šejhom. Njegov šejh je
uzeo od svog šejha i sve tako do ashaba Resulullaha. U mojoj se idžazi spominje
da su tabiini uzeli Kur'an od petorice ashaba Osmana ibn Affana, Alije ibn ebi
Taliba, Ubejja ibn Kaba, Zejda ibn Sabita i Abdullaha ibn Mesuda. A oni su
proučili Kur'an pred Poslanikom alejhi selam. Poslanik ga je uzeo i proučio
pred Džibrilom alejhi selam, a Džibril ga je uzeo i čuo direktno od Gospodara
svih svjetova koji je cijeli Kur'an izgovorio. Ovu vrstu idžaze sam prvi ja
donio u Sandžak. Time smo napravili sponu sa najboljim alimima i učenjacima
ummeta koji su živjeli, zatim sa ashabima, Resulullahom, Džibrilom i na kraju
sa Allahom Uzvišenim. Odmah nakon toga je uvaženi hfz. Irfan-ef. Malić donio
istu diploma iz mubarek Šama, Sirije. Zato se naša Škola Kur'ana može ponositi
time što tu diplomu širimo na naše učenike hafize koji završavaju hifz pred
nama. Ova idžaza je za mene poseban ponos, sreća, zadovoljstvo i moto koji me
tjera da činim hizmet Allahovoj knjizi.

GLAS
ISLAMA: Jeste li Vi jedini hafiz u Crnoj Gori?

KUJEVIÆ:
U
historiji Sandžaka i Crne Gore bilo je puno hafiza i učenih ljudi. Meðutim,
nakon što je komunizam udaljio naš narod od islama jako je bilo malo učenih
ljudi, a hafiza je u potpunosti nestalo. Ja sam u tom smislu nakon pomenutog
perioda prvi hafiz Kur'ana u južnom Sandžaku i cijeloj Crnoj Gori. Odmah je
institucija hifza počela da se brzo širi. Mladi ljudi su pred nama naučili na
desetine džuzeva Kur’ana napamet. Onda je učenik Medrese i Škole Kur’ana u
Novom Pazaru Hako Omeragić, porijeklom iz Plava, naučio Kur’an napamet i
promovisan je prošle godine u prijestolnici Sandžaka. Trenutno studira u Medini
i uči u džamiji Allahovog Poslanika pred mojim šejhom Jusufom. Takoðer je jedan
mladić iz Pljevalja, Haris Osmanagić, koji živi u Sarajevu, skoro postao hafiz.
Zanimljivo je spomenuti da se u historiji Rožaja spominje samo jedan hafiz, po
imenu Juso Agić. Moja porodica je vezana sa tom kućom obzirom da moja rahmetli
bika Vasvija potiče bas iz tog plemena.

GLAS
ISLAMA: Možete li nam nešto više reći o radu Škole Kur'ana u Sandžaku,
rezultatima i planovima u budućnosti?

KUJEVIÆ:
Škola
Kur'ana Časnog je jako bitna ustanova koja je nastala pod pokroviteljstvom
Muftijstva sandžačkog. Osnovana je samo prije tri godine u Novom Pazaru, a već
ima preko hiljadu polaznika svih uzrasta širom Sandžaka i naše dijaspore. Za
kratko vrijeme je iznjedrila pet novih Hafiza, a još nekoliko polaznika je
blizu da dobiju tu časnu titulu. Po meni, obaveza je da svaka muslimanska mahala
ima odjeljenje Škole Kur’ana. Zato smo mi od samoga starta odlučni da u svakom
sandžačkom gradu otvorimo odjeljenje ove časne ustanove. Dakle, u cijelom
Sandžaku, i sjevernom i južnom dijelu. Valja napomenuti da smo ovaj svoj cilj
uveliko ostvarili. Departmani

Škole
Kur’ana su već otvoreni u Tutinu, Sjenici, Ribariću, Delimeðu, Ljeskovi, a u
pripremi je otvaranje odsjeka u Prijepolju.

GLAS
ISLAMA: Pored Vašeg velikog angažmana na polju da've i vjerskog buðenja, Vi ste
jako aktivni i na nacionalnom buðenju Bošnjaka. Zamjenik ste predsjednika
Bošnjačke kulturne zajednice u CG. Kako Vi ustvari gledate na nacionalna
pitanja Bošnjaka?

KUJEVIÆ:
Svjedoci
smo jedne nove i slavne historije bošnjačkog naroda. Bošnjaci se u matičnom
prostoru, Bosni i Sandžaku, a tako i u dijaspori, bude vjerski i nacionalno.
Vraćaju se svojim vrijednostima. Vraćaju se sebi. Pokušaj negiranja Bošnjaka
kao naroda, njihove nacije, jezika, kulture i elite, koji je trajao više od sto
godina, konačno je propao. Sada je u toku panbošnjačko buðenje u svijetu.

Smatram
da je bošnjačka kultura i tradicija nastala na islamskim vrijednostima i
učenju. Zato ističem u svojim predavanjima da je bošnjaštvo sinonim za islam.
Bošnjaštvo bez islama je nezamislivo. Ako bismo bošnjaštvo odvojili od islama
onda nam ništa ne bi ostalo od kulture, tradicije i vrijednosti. Stoga tvrdim
da je nelogično i neprihvatljivo biti Bošnjak bez prakticiranja islamskih
propisa i načina života, kao što su namaz i ostale vjerske obaveze. Postoji i dalje
tendencija država u kojima živimo da nas denacionalizuju. A kada nas otrgnu od
bošnjaštva, pa se izjasnimo kao Crnogorci ili Srbi islamske vjeroispovijesti,
onda bismo tihom asimilacijom postali i kršćani pravoslavnog ili katoličkog
pravca. To je, ustvari, nastavak genocidnog plana zloglasnog Petra Petrovića
Njegoša koji je taj projekat nazvao istragom poturica.

Svjestan
svega navedenog, vjerujem da je nacionalna svijest Bošnjaka branik naše vjere i
naroda od nestanka. Stoga sam postao prepoznatljiv u svojim govorima, hutbama i
predavanjima, jer ističem da je bošnjaštvo sa svojim bosanskim jezikom, vjerom
islamom, maticom Bosnom, šeriatska obaveza za sve Bošnjake, a posebno na ovom
prostoru.

Zbog
svega navedenog podržao sam nacionalne institucije koje rade na ostvarivanju i
afirmaciji vrijednosti koje sam istakao. Koristim mogućnost da pozovem sve
Bošnjake svijeta da podrže naše institucije: Islamsku zajednicu na čelu sa
Reisu-l-ulemom u Sarajevu, Bošnjačku akademiju nauka i umjetnosti, Svjetski
bošnjački kongres, Bošnjačku kulturnu zajednicu, Bošnjačku nacionalnu fondaciju
i ostale organizacije koje rade na istinskom ostvarivanju naših vjerskih i
nacionalnih ciljeva.

GLAS
ISLAMA: Vi ste pomoćnik Muftije sandžačkog za južni Sandžak, a dio ste i
Islamske zajednice u CG. Kako uspijevate da koordinirate izmeðu spomenutih
institucija?

KUJEVIÆ:
Muftijstvo
sandžačko je osnovano i kontinuirano postoji od 1993. godine. Mešihat Islamske
zajednice Sandžaka i Muftijstvo sandžačko osnovali su svi odbori medžlisa iz
sandžačkih gradova. Od tada pa do danas u organima ove institucije postoje
predstavnici iz svih gradova Sandžaka. Za mene je zaista velika čast i ponos
biti dijelom onoga što je islamsko, a ujedno i sandžačko. Posebno mi stvara
zadovoljstvo i sreću biti pomoćnik čovjeku koji je postao simbol slobode,
dostojanstva i dosljednosti kao što je ponosni muftija slavnog Sandžaka
Muamer-ef. Zukorlić. On je svojim radom podigao rejting titulama hodža, imam i
muftija i dao im pravo značenje i mjesto u društvu. Ubijeðen sam da je
cjelovitost Muftijstva sandžačkog interes Bošnjaka, svih muslimana i drugih
naroda koji žive u Srbiji i Crnoj Gori.

Mi
Bošnjaci smo jedan narod iako živimo u više država. Nama je obaveza da
ujedinjujemo sve naše institucije na principima istine i da meðusobno
saraðujemo. Potrebno je još malo volje i truda da se unaprijede odnosi izmeðu
Islamske zajednice u Srbiji, Muftijstva sandžačkog i Islamske zajednice u Crnoj
Gori. Ne smijemo biti blizu, a jako daleko. Već postoje zajednički projekti
izmeðu ovih institucija koji uspješno funkcioniraju više od deset godina, kao
što je primjer isturenog odjeljenja „Gazi Isa-beg" medrese u Rožajama.
Nadam se da će se u budućnosti eventualni problemi i nesporazumi rješavati, a
odnosi poboljšavati.

GLAS
ISLAMA: Kakve su bile reakcije kod naroda ovdje i u dijaspori kada ste
imenovani za pomoćnika Muftije sandžačkog?

KUJEVIÆ:
Moram da
priznam da sam prijatno iznenaðen reakcijom. Toliko sam dobio poziva i čestitki
odavde i iz dijaspore da je to ono što me je još više učvrstilo i dalo snage da
nosim ovaj veliki emanet.

Razgovarao:
Nermin Gicić (Glas islama br. 239, od 20. 02. 2013.)