Jusuf El-Kardavi: Egipat je prodan kao i Libija

Image

Razgovarao: Ahmed Bečić

Al
Jazeera:  Vi ste najveći zagovornik onoga što se naziva Arapskim
proljećem. U protekle tri godine vidjeli smo brojne i velike promjene u
arapskom svijetu. Kako gledate na ta dešavanja, posebno što pojedini
smatraju da je situacija postala gora?

Šejh dr. Yusuf al-Qaradawi: Arapske revolucije su počele u pet država, poznatijim kao države ‘Arapskog proljeća‘.
Prvo je počela revolucija u Tunisu. Blagoslovljeni su oni koji su je
prvi pokrenuli i blagoslovljeni su oni koji su je nastavili.

Zatim Egipat,
čija je revolucija podučila ljude žrtvovanju, nesebičnosti i altruizmu.
Ljudi su se izlagali naporu kako bi  se njihova braća mogla odmoriti.
Ostajali su budni kako bi njihovi prijatelji mogli spavati. Obrok su
dijelili sa svojom braćom. Izlagali su se mecima kako bi zaštitili svoju
braću. Kršćani su dodavali vodu muslimanima kako bi obavili obredno
čišćenje.

Pred tim ljudima sam održao govor, poznat kao pobjednički govor, kojem je prisustovalo izmeðu četiri i pet miliona ljudi.

Nakon
Egipta uslijedila je revolucija u Libiji, pa revolucija u Jemenu. Na
kraju, počela je revolucija  u Siriji koja još traje i koja se i sada
plaća krvlju i čašću muškaraca i žena.

Jedan od najvećih autoriteta

Šejh dr. Yusuf al-Qaradawi,
predsjednik je svjetske Unije islamskih učenjaka i predsjednik Evropskog
vijeća za fetve, povjerenik Centra za Islamske studije Univerziteta u
Oxfordu i autor više od 120 knjiga. Jedan je od najvećih autoriteta u
islamskom svijetu i od početka Arapskog proljeća snažno podržava
revoluciju u arapskom svijetu.

Zbog oštrih stavova prema vojnoj
intervenciji u Iraku i  Afganistanu proglašen je  personom  non grata u
Velikoj Britaniji i  Francuskoj, a u Egiptu je u više navrata pritvaran,
izmeðu ostalog i zbog svoje uloge u pokretu Muslimanska braća.

Dr.
Yusuf al-Qaradawi jedan je  od islamskih autoriteta čiji stavovi često  izazivaju kontroverze i na Zapadu i na Istoku. Dobitnik je niza
meðunarodnih nagrada za doprinos islamskim naukama.

U februaru
2011. prvi put poslije 30 godina pojavio se u javnosti u Egiptu. Na trgu
Tahrir u Kairu pred gotovo četiri miliona ljudi svoje obraćanje  počeo
je  riječima: “O, muslimani i Kopti”, pozivajući tako Egipćane na
nacionalno jedinstvo. 

Raspolagali milijardama

U
revoluciji u Siriji i sada se žrtvuju muškarci, žene, mladi, stari, pa i
djeca. Ljudi u ovim državama su zahtijevali slobodu, poštovanje i
ljudska prava koja uživaju ljudi u svijetu. Zahtijevali su istinsku
slobodu i nezavisnost.  Nisu željeli da jedna porodica vlada i
nasljeðuje vlast te da se igraju gomilama novca.

Pogledajte
bogatstvo Egipta! Pokradeno je. Egipat je prodan kao i Libija. Pojedinci
su raspolagali milijardama  i niko ih nije mogao  pitati šta rade sa
njima. Zbog toga su uspjele sve ove revolucije. Problem u ovim državama
je taj što postoje ljudi koji se ne mogu pomiriti sa činjenicom da su
ove države postale slobodne, te da je vlast prešla u ruke njihovih
istinskih sinova.

Dr. Yusuf al-Qaradawi jedan je  od
islamskih autoriteta čiji stavovi često  izazivaju kontroverze i na
Zapadu i na Istoku. Dobitnik je niza meðunarodnih nagrada za doprinos
islamskim naukama.

Ti ljudi su sklopili dogovore,
čiji je sadržaj ostao nepoznanica, sa ostacima starih režima kako bi
zakočili ostvarivanje ciljeva revolucija. To su pokušali kroz proteste i
druge nasilne aktivnosti kako bi spriječili volju većine. Ubijeðen sam
da će volja naroda na kraju pobijediti.  Nezamislivo je da neko bude
protiv ovih revolucija koje su pokrenute iz naroda. Božija volja je
izražena kroz glas naroda koji potvrðuje ljudsku egzistenciju. Zato mora
pobijediti.

Al Jazeera:  Kažete da se
revolucijama u arapskom svijetu traže ljudska prava. Ljudska prava imaju
svoju cijenu. Više od stotinu hiljada Sirijaca je ubijeno i više od
milion raseljeno. Ovi podaci su zastrašujući. Milioni su izbjegli i
raseljeni, ne samo jedan milion. Možemo li posmatrati sirijsku krizu sa
aspekta odnosa izmeðu sunita i šiita?  Kako vidite prirodu tih odnosa?
Na početku šiiti su podržavali  revolucije u Tunisu i Egiptu, ali kada
je počela revolucija u Siriji podržali su Assadov režim. Posebno se
ističe Hezbollah.

Šejh dr. Yusuf al-Qaradawi:
Jedno vrijeme  sam podržavao zbližavanje frakcija i pravnih škola u
islamu. Nakon odreðenog vremena shvatio sam da nema dovoljno iskrenosti
za taj proces. Odustao sam od toga. U to sam se lično uvjerio kao i
mnogi ljudi. Iranci su oni koji podržavaju sirijski režim svim mogućim
sredstvima,  kako oružjem tako i financijski, ljudstvom te politički.

Iran kaže: ‘Mi smo Sirija’, podržavajući na taj način režim. Oni izdvajaju novac, kupuju oružje, plaćaju Rusiji kako bi i dalje bila na strani sirijskog režima. Na kraju su uključili pokret Hezbollah kako bi jasno poručili da su protiv sunita i da podržavaju šiitsko učenje.

Tvrde
da se zalažu za  navodni otpor protiv Izraela.  A, u osnovi se nikada
nisu borili  protiv Izraela. Nikada nijednog metka nisu ispalili protiv
Izraela, niti su bilo šta drugo poduzeli.

Mi se protivimo svakoj vrsti sektaštva i sa gnušanjem ga odbacujemo. Takve i slične vrste sektaštva ne želimo u islamskom svijetu. Šiiti su
počeli sa takvim stvarima, a ne mi.  Oni su iskazali sektaštvo koje  je
dovelo do ubijanja muškaraca, žena i djece u Siriji, pa čak  proslavljaju takve postupke.

Oni nisu istinski muslimani. Nije
musliman onaj ko ubije  brata muslimana. Nije musliman onaj ko doðe iz  druge države da bi ubijao muslimane. Sirija nikada nije bila šiitska.
Najveći broj Sirijaca su suniti. Čak i onaj mali broj ne pripada
šiitskom učenju. Mislim na Nusajrije kojima pripadaju  Hafez Assad i
njegov sin Bashar. Oni nisu ni suniti niti šiiti.  Oni nisu muslimani.

U
revoluciji u Siriji i sada se žrtvuju muškarci, žene, mladi, stari, pa i
djeca. Ljudi u ovim državama su zahtijevali slobodu, poštovanje i
ljudska prava koja uživaju ljudi u svijetu. Zahtijevali su istinsku
slobodu i nezavisnost.

Veliki broj islamskih učenjaka
poput  Ibn Tejjmije kažu da su kršćani i jevreji bliži muslimanima od
Nusajrija, jer kršćani i jevreji slijede Božiju objavu, Tevrat i Indžil,
vjeruju i slijede Božije poslanike Musaa i Isaa.

Nusajrije niti
vjeruju u Božiju objavu, niti slijede poslanike.  Nemaju svoje
bogomolje. U područjima  u kojima oni žive ne grade bogomolje.  Ne
proučavaju Kur'an niti poznaju ijedno njegovo poglavlje. Ne poste
ramazan, ne obavljaju hadž niti iz svojih imetaka izdvajaju zekat. Ne
pridržavaju se niti jednog načela vjere.

Šiiti iz Irana, Libana i Iraka podržavaju takvu sektu protiv sunita koji vjeruju u Boga, Njegove knjige, poslanike i Sudnji dan.

Al
Jazeera: Veliki broj ljudi, posebno u arapskom svijetu, fokusiran je na
Siriju. Čini li Vam se da je arapski svijet zapostavio muslimane
Mijanmara? Smatrate li da je njihova briga za Siriju stavila u drugi
plan brigu o Rohinja muslimanima koji se suočavaju  sa mnogim
problemima?

Šejh dr. Yusuf al-Qaradawi:  Islamska obaveza svakog muslimana je, ne samo da stane u odbranu brata  po vjeri, već da stane  u odbranu bilo kojeg čovjeka. Ako pretpostavite
da imate jaku  muslimansku zajednicu koja posjeduje vojnu moć, a pored
njih je napadnuta nemuslimanska zajednica koja zatraži pomoć, obaveza
muslimana je da se odazovu  i da ih zaštite.

U Kur'anu jasno
stoji: ‘A zašto se vi ne biste borili na  Allahovom putu za potlačene,
za muškarce  i žene i djecu, koji uzvikuju:  Gospodaru naš, izbavi nas
iz ovoga  grada, čiji su stanovnici nasilnici,  i Ti nam odredi
zaštitnika  i Ti nam podaj onoga ko će nam pomoći.’  Obaveza je da im se
pritekne upomoć,  a posebno kada je riječ o muslimanima  koji su
ugroženi. 

Obaveza je priteći u pomoć

Pozivam
muslimane, posebno sunite koji čine najveći dio muslimanske zajednice  u
svijetu, sa milijardu i sedam stotina miliona pripadnika, a šiita ima
samo stotinu miliona, da priteknu u pomoć ugroženoj braći u Mijanmaru.  Obaveza je priteći u pomoć ugroženim i u Siriji i ne dozvoliti da ih
ubijaju Iranci i oni koji ih podržavaju iz Iraka kao i oni koji sebe
nazivaju Hezbollah.  Meðutim, oni nisu  Hezbollah (Allahova stranka).

Iranci su oni koji podržavaju sirijski režim svim mogućim sredstvima,  kako oružjem tako i financijski, ljudstvom te politički.

Vidite,
ja sam podržavao šiite kada su bili ugroženi. Raspravljao sam sa
učenjacima Saudijske Arabije, ali se ispostavilo da su bolje od mene
poznavali suštinu šiitskog učenja.  Kako može biti musliman onaj ko
ubije brata muslimana? Kako može biti musliman onaj ko smatra da je
bliži Bogu ako ubije dijete koje  često nema ni deset godina?

U
Kur'anu stoji: ‘Što ubi dijete bezgrešno, koje  nije nikoga ubilo!
Učinio si, zaista, nešto vrlo ružno!’ A oni upravo to čine. Zato pozivam
muslimane u cijelom svijetu da pomognu svojoj braći. Pozvao sam oficire
sirijske vojske koji  su učestvovali u zločinima i pitao ih kako mogu
ubijati svoju djecu, braću, sestre, očeve i majke. Pozvao sam ih da
napust  zločinačku vojsku te da se pridruže  svojoj braći i osnuju
vojsku.  Neki su se odazvali tom pozivu. Na veliku žalost, ponovno
pozivam sve muslimane u svijetu da pruže pomoć i podrže braću u Siriji i
da ne dozvole  svakodnevno ubijanje civila. To je nedopustivo.

Al
Jazeera:  Možemo li se sada fokusirati na ono što se naziva političkim
islamom. Politički islam je prošao  kroz nekoliko faza. Kako gledate na
iskustva  u arapskom svijetu,  a naročito na iskustva političkog islama u
Turskoj?

Šejh dr. Yusuf al-Qaradawi: Prije svega, izraz politički islam je pogrešan. Suštinski islam jeste
politički i politika je dio islama.  Šta je politika? Regulisanje  i
upravljanje potrebama ljudi  u skladu sa šerijatom i općom koristi.  Vjera i politika su jedno.

Oni koji koriste taj izraz kao da žele
reći da postoji politički islam,  duhovni islam, društveni islam…
Takvu podjelu ne možemo prihvatiti.  Islam je cjelokupan sa svim onim  što je u Kur'anu i u poslanikovoj tradiciji.  Poslanik Muhammed, je li
bio  političar ili ne? Ebu Bekr, Omer, Osman,  Alija, pravedne halife,
Emevije, Abbasije, Osmanlije, Memluci,  svi su oni bili političari.
Islam nalaže bavljenje politikom.

U Kur'anu stoji: ‘I sudi im
prema onome što Allah objavljuje  ne povodi se za prohtjevima
njihovim,   čuvaj ih se da te ne odvrate od nečega što ti Allah
objavljuje.’ Pogledajte, kaže se ‘da te ne odvrate od nečega što ti
Allah objavljuje’.

Nije dozvoljeno ostaviti jedan dio, a
prihvatiti drugi. Sve je kompaktno. Islam je jedan i jedinstven. Ne može
se koristiti  parcijalni pristup. Mora se prihvatiti i vjerovanje i
obredoslovlje  i zakonodavstvo i moralni kodeks. Islam je cjelina.  Zbog
toga Kur'an kaže:  ‘A oni koji ne sude prema  onome što je Allah
objavio,  oni su pravi nevjernici.  ‘Oni koji ne sude prema onome  što
je Allah objavio pravi su nasilnici.’  ‘Oni koji nisu sudili prema onome
što  je Allah objavio pravi su griješnici.’ Pogledajte, u Kur'anu
stoji:  ‘O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i
predstavnicima vašim. A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i
Poslaniku.’

Pozivam muslimane, posebno sunite koji
čine najveći dio muslimanske zajednice  u svijetu, sa milijardu i sedam
stotina miliona pripadnika, a šiita ima samo stotinu miliona, da
priteknu u pomoć ugroženoj braći u Mijanmaru. 

Zašto pozivam ljude da budu pokorni predsjedniku Muhammedu Mursiju? Predsjednika
je izabrao narod. Nije došao na vlast vojnim, niti državnim udarom.
Godinu dana je na vlasti i za to vrijeme je ostvario mnoge pozitivne  rezultate, uprkos veliki otporima i protivljenjima.  Protivimo se
svakom  narušavanju legitimiteta. Legitimitet je crvena linija koju svi
moraju poštovati.

Al Jazeera: Nalazite se na čelu
Evropskog vijeća za fetve i istraživanja.  Koliko je Vijeće uspjelo da
odgovori zahtjevima muslimanskih manjina  koje žive na evropskom
kontinentu?

Šejh dr. Yusuf al-Qaradawi:  Sve je krenulo od ideje da se osnuje  Unija islamskih zajednica Evrope
kako bi odgovorila potrebama muslimana na tom području. Prije svega
osnivanje naučnih institucija, fakulteta, humanitarnih organizacija.  Shvatili smo da je muslimanima potrebna akademija islamskog prava. Prvi
sastanak je održan u Londonu i tom prilikom je osnovano Vijeće.  

Kolege
su me zadužile da predvodim Vijeće, što sam na kraju i prihvatio.  Formiranje ove islamske znanstvene  ustanove bio je Božiji blagoslov.
Rješavanje svakodnevnih pitanja  muslimanskih manjina bila je velika
potreba jer žive u specifičnom okruženju. Njihovi problemi nisu
zastupljeni u islamskom svijetu u kojem je vjera prisutna u svakom
segmentu života. 

U islamskom svijetu džamije su na  svakom
mjestu, Kur'an napamet  znaju milioni muslimana. Muslimanske manjine
žive u ukruženju koje nije islamsko i imaju svoje specifične potrebe kao
i probleme sa kojima se susreću, a koji se moraju riješiti. Moramo
sagledati njihove potrebe i težnje. Mi nastojimo riješiti ova pitanja.

Hvala
Bogu, već petnaest godina to uspješno radimo.  Jedno od prvih
zasjedanja je bilo upravo ovdje u Sarajevu. Deset godina od prvog
zasjedanja  i drugi put smo se sastali u Sarajevu.  Danas smo opet tu,
treći put zaredom.  Naša uloga je da zadovoljimo potrebe muslimana
Evrope.

Islamski pravnici se  sastaju i raspravljaju o svakom
pojedinačnom pitanju, nekada znamo  istraživati pojedinu oblast dvije
ili tri godine prije nego što donesemo pravno rješenje. Smatram da smo,
hvala Bogu,  donijeli dosta dobrih pravnih rješenja u mnogim oblastima.

Lijepo ponašanje

 “Neka vas Bog blagoslovi! Njega
Uzvišenog molim da pomogne muslimanima Balkana da pravilno razumiju
islam i da se  okite lijepim islamskim ponašanjem  i da im vodilja u
meðusobnim odnosima bude islamski bonton i uputa islama, a da svoj odnos
prema nemuslimanima usklade sa islamskim načelima.  Islam insistira na
moralnim vrijednostima  zahvaljujući kojima muslimani žive sa svim
ljudima u velikoj slozi i ljubavi”, rekao je šejh dr. Yusuf al-Qaradawi.

Al Jazeera:  Uvaženi profesore, koja je Vaša poruka Evropljanima,  posebno poruka muslimanima Evrope?

Šejh dr. Yusuf al-Qaradawi:  Pozivamo muslimane u Evropi  nakon rješavanja njihovih problema  sa
pravnog aspekta… Stalno ih pozivamo  na svakom svom zasjedanju da budu
istinski muslimani.

Istinski musliman nikoga ne napada. Ne zakida
tuða prava i ne nasrće na imovinu i čast drugih ljudi. Poštuje
nepovrediva prava svih ljudi, muslimana i nemuslimana. Prema
nemuslimanima se odnosi  isto kao i prema muslimanima.  Prema svima
primjenjuje kodeks islamskog ponašanja. U Kur'anu stoji: ‘Allah vam ne
zabranjuje  prema onima koji se ne bore protiv vas  zbog vjere, i ne
izgone vas iz domova  vaših, da im činite dobro i ispravno  postupate
prema njima. Uistinu, Allah voli pravedne!’ Od muslimana se zahtijeva da
čine dobro onim nemuslimanima koji ih  ne napadaju i ne čine im
nasilje. 

Termin dobročinstvo se, takoðer,  spominje u kontekstu
kur'anskog govora o odnosu prema roditeljima. Nakon Božijeg prava,  pravo roditelja je najveće pravo. Dobročinstvo prema roditeljima je
njihovo pravo.  Ovo dobročinstvo podrazumijeva činjenje svakog dobra,
otklanjanje svakog zla i neugodnosti, pomaganje u postizanju željenog.  Muslimani su dužni da isto to dobročinstvo iskažu prema nemuslimanima. 

Zašto
pozivam ljude da budu pokorni predsjedniku Muhammedu Mursiju?
Predsjednika je izabrao narod. Nije došao na vlast vojnim, niti državnim
udarom. Godinu dana je na vlasti i za to vrijeme je ostvario mnoge
pozitivne  rezultate, uprkos veliki otporima i protivljenjima.  Protivimo se svakom  narušavanju legitimiteta. Legitimitet je crvena
linija koju svi moraju poštovati.

Miroljubiv odnos

Uistinu,
Allah voli pravedne! Voli pravdu i istinu. A dobročinstvo je iznad
istine.  Sa ovim je došao islam.  Mi, muslimani, insistiramo na humanom
odnosu prema svim ljudima. 

S takvim pristupom je došao islam,
koji poziva sve ljude da se ujedine. Zašto da budu jedni drugima
neprijatelji?  Islam poziva muslimane  da svi zajedno žive u miru.   ‘O
vjernici, živite svi u miru!’ Da žive u miru sa svim ljudima. Ne želimo
se boriti protiv bilo koga. Kada se muslimani bore? U samoodbrani.  I u
odbrani svoje vjere.  Muslimani ne napadaju nikoga.

Kur'an kaže:
‘A zašto se vi ne biste borili na Allahovom putu za potlačene…  ‘I
borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas! Ali, vi
ne otpočinjite borbu!  Allah, doista, ne voli one koji zapodijevaju
kavgu.’ Ovako postupaju muslimani.  U kur'anskom poglavlju Al-Ahzab
stoji da muslimani nisu počinjali borbu  već su to drugi činili   i prvi
ih napadali.  Muslimani imaju miroljubiv odnos prema svima.

Izvor: Al Jazeera