Mediji i muslimani (IV dio) -Najpametniji da se bave da'vom

zakirMediji su moćno sredstvo. Njima se projektira slika kakvu želite. Mi moramo kontrolirati medije ako želimo biti „najbolji ummet“. Naš posao je dostaviti poruku istine svim ljudima. Ali, mi taj posao ne radimo.

„On je poslao Poslanika Svoga s uputstvom i pravom vjerom da bi je izdigao iznad ostalih vjera, makar ne bilo po volji mnogobošcima.“ (Et-Teuba, 33; Es-Saff, 9)

“Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj!” (En-Nahl, 125)

„A ko govori ljepše od onoga koji poziva Allahu, koji dobra djela čini i koji govori: – Ja sam doista musliman!“ (Fussilet, 33)

Odgovor u tri faze

Odgovor na svaku zabludu dajemo u nekoliko faza. Najprije se poslužimo citatom iz Kur'ana ili hadisa. Nakon toga, citiramo stihove iz drugih religijskih knjiga u koje pitalac ima povjerenja, kao što su Biblija, Tora i hindu-knjige. Drugi nivo je davanje logičkih primjera, a treći nalaženje potpore u nauci. Na primjer, kršćanin vas pita zašto je svinjetina zabranjena u islamu. Odmah biste trebali znati da se zabrana svinjetine spominje na četiri mjesta u Kur'anu: El-Bekare, 173; El-Maide, 3; El-En'am, 145; En-Nahl, 115. Zatim, navedite citat na arapskom:

„On vam zabranjuje jedino strv, i krv, i svinjsko meso, i onu koja je zaklana u nečije drugo, a ne u Allahovo ime.“

Nakon toga, citirajte Bibliju, koja na sljedećim mjestima zabranjuje svinjetinu: Levitski zakonik, 11:7-8; Ponovljeni zakon, 14:8 i Isaija, 65:2-5. Kršćanin je šokiran! Nije navikao na ovakav način komunikacije.

Nakon navođenja citata, navedite mu logični dokaz: svinja je najprljavija životinja na svijetu. Njeno meso ne može biti čisto. Na kraju, navedite mu naučni dokaz: svinjetina uzrokuje najmanje 17 teških bolesti.

Odgovor morate dati na više nivoa, jer nikad ne znate šta će najpozitivnije uticati na sagovornika. Ako mu citirate samo svete knjige, on može reći: „Ne zanima me šta kažu vjerske knjige! Daj mi naučni dokaz!“ Zato mu dajte i naučni dokaz. Vašim odgovorom ne smijete ciljati malu grupu ljudi, već većinu potencijalnih sagovornika, a njime moraju biti zadovoljni i muslimani i nemuslimani.

Imamo profesionalne ljekare, inženjere i advokate. Koliko profesionalnih daija imamo? Kao što Časni Kur'an kaže u 110. ajetu sure Ali Imran, svaki musliman je obavezan činiti da'vu. Međutim, u 104. ajetu sure Ali Imran stoji:

„I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati – oni će šta žele postići.“

Ovaj ajet govori o profesionalnim daijama, koji imaju samo jedno zanimanje: pozivanje ljudi u islam. Obaveza cijelog ummeta je da ih podrži. Kada kršćanski misionari kažu kršćanima: „Molite se za nas“ – to znači da žele podršku u novcu. Džimi Svagart (poznajete ga iz debata sa šejhom Ahmedom Didatom) za svoj rad je dobijao donacije od milion dolara dnevno. Još davnih 80-ih godina 20. vijeka nastupao je na satelitskim kanalima koji su dostupni u 150 zemalja svijeta. Kršćani su finansijski podržali njegov rad. Međutim, mi našim daijama dajemo samo verbalnu podršku: „Maša-Allah, dobar si ti. Neka te Allah nagradi.“ Naravno, dova je važna. Bez Allahove pomoći nema napretka. Ali, tu se završava sva naša podrška daijama. Škrti smo kad je u pitanju materijalna pomoć, a pripadamo vjeri koja najviše od svih podstiče sadaku.

Tehnike pozivanja u islam

Da'va/pozivanje u islam je umjetnost, vještina, način komunikacije uživo, preko interneta, u javnosti i pisanom riječju. Moramo znati tehniku prilaska nemuslimanu dok putujemo autobusom. Sa njim ćete se voziti možda 20 minuta i možda ga više nikada nećete vidjeti. Predstaviti mu islam za 20 minuta je umjetnost. Ne možete mu reći: „Hajde da pričamo o konceptu Boga u velikim religijama“, jer vas neće slušati. Kako ćete činiti da'vu kolegi s posla koga viđate svakoga dana? Kako ćete činiti da'vu školskim drugovima sa kojima dijelite učionicu? Kako predstaviti islam komšiji pored koga živite već 20 godina? Sve su to različite tehnike. Morate znati kako da započnete razgovor. Ne možete reći: „Gospodine Džon, daj mi 20 minuta da ti predstavim islam.“ Neće vam dati 20 minuta. Morate izazvati njegovu radoznalost da bi vam prvi postavio pitanje o islamu. Kad primijenite ove interesantne tehnike, sagovornici će vam prvi reći: „Molim te, objasni mi te i te stvari o islamu!“ Već sam spomenuo primjer televizija koje nam plaćaju da bi prikazivali naš kvalitetan materijal.

Najpametniji da se bave da'vom

Veliki broj kršćanskih misionara školovao se na Harvardu. Da li se znali za to? Koliko visokoobrazovanih ljudi iz svih oblasti imamo među daijama? Vrlo malo. Kod nas je običaj da ako našem djetetu ništa ne ide od ruke šaljemo ga u neku školu za islamske misionare. Međutim, nama treba krem društva, a ne njegovi ostaci. Za da'vu angažirajte mlade ljude koji su već pokazali zavidan nivo inteligencije na studijama medicine i drugih nauka. Ali, naši ljudi razmišljaju ovako: „Za školovanje djeteta sam potrošio previše novca da bih ga sada slao da bude daija!“ Da isto to dijete nije uspjelo u školovanju, rekli bi: „Evo, ovo moje dijete šaljem da bude pozivač u Allahovu vjeru.“ Šta je to? Licemjerstvo! Dajte najbolje što imate za da'vu, najinteligentniju djecu! Naravno, iz islamskih škola izlaze dobri kadrovi, hvala Allahu, ali moramo poboljšati naš način razmišljanja.

Perfekcija

Islam ističe i traži perfekciju. Naziva nas najboljim ummetom. Šta god da radimo, moramo raditi perfektno. Čak i ako radite manje važne poslove, budite najbolji u njima. Budite perfekcionisti! Ako si krojač – budi najbolji krojač. Trudi se da budeš najbolji u svom halal poslu. Zahvaljujući medijima svijet je postao globalno selo. Čak i ako ne budemo promovisali islam kako treba, ne plašim se šta će biti sa ovom vjerom. Zašto? Zato što je Allah obećao u Kur'anu:

„On je poslao Poslanika Svoga s uputstvom i pravom vjerom da bi je izdigao iznad ostalih vjera, makar ne bilo po volji mnogobošcima.“ (Et-Teuba, 33; Es-Saff, 9)

Islam je došao da nadvlada sve druge sisteme i načine života, bez obzira da li se radilo o judaizmu, budizmu ili sekularizmu. Islam je došao da ih sve pobijedi, ma koliko bilo mrsko nevjernicima i mnogobošcima. Uzvišeni ponavlja poruku u 28. ajetu sure El-Feth:

“On je poslao Poslanika Svoga s uputom i vjerom istinitom da bi je uzdigao iznad svih vjera. A Allah je dovoljan Svjedok!”

Šta smo ti i ja!? Ko smo mi!? Ništa! Allah će ovu vjeru uzvisiti iznad svih sistema bez naše pomoći. On ima Svoje načine. On radi šta hoće. Nama je samo data prilika da učinimo što više dobra i zaradimo lijepu nagradu.

“Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj!” (En-Nahl, 125)

„A ko govori ljepše od onoga koji poziva Allahu, koji dobra djela čini i koji govori: – Ja sam doista musliman!” (Fussilet, 33)

Naša posljednja dova je: Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova.

Glas islama 264, strana19, dr. Zakir Naik, preveo Senad Redžepović