Budite poslušni vašem vođi

halidIZAZOVI MUSLIMANA NA ZAPADU (VII dio)

Vođa nije samo imam dok predvodi namaz! Vođa je neko ko može računati na vašu podršku, o muslimani! Vođa (imam) nije neko ko je tu samo da bi vam lijepo učio Kur'an ili koga zovete samo kada imate bračnih problema. Ne! On je sudija među vama! A kad vam on, na osnovu Kur'ana i Sunneta, donese presudu – morate je poštivati.

UČESTVOVANJE U ZAJEDNIČKIM POSLOVIMA

Nemojte odlaziti u džamiju samo radi namaza i slušanja dersa. Uključite se u rad džemata. Dođite kod imama i recite: “Efendija, zovem se Abdullah. Imam troje djece. Ja sam stručnjak u toj i toj oblasti, a žena mi je učiteljica u školi. Jedno dijete mi je završilo fakultet, drugo je u srednjoj školi, a treće u osnovnoj. Imam kuću, a imam i stan. Hvala Allahu, evo koliko zekata mogu udijeliti. Reci mi šta još mogu uraditi, obzirom na moje sposobnosti i sposobnosti moje porodice? Kako možemo da doprinesemo?” Kada bi svaki od vas postupio poput ovog Abdullaha, imali bismo zaokružen sistem u čiji rad je uključen svaki pojedinac iz zajednice. Takvi sistemi bi funkcionisali bolje i dinamičnije od bilo kojih drugih u državi.

 KAD NERADNICI PAMETUJU

Ovo o čemu govorim je ideal. Šta imamo u stvarnosti? Čovjek dođe u džamiju tek kada čuje ezan. Uzima abdest besplatnom vodom. Džamija je klimatizovana sredstvima u kojima on ne želi da ima udjela. Sve je čisto i uredno. Neko je to platio, ali taj džematlija ne želi čuti za to. Želi da sve bude besplatno i besprijekorno, da bi se nakon namaza raspravljao sa efendijom u vezi mezheba i komplikovanih šerijatskih razilaženja. Međutim, kada se organizuje akcija renoviranja ili čišćenja džamije, nema ih. Ne pitaju: “Šta mogu uraditi? Mogu li nekako da pomognem? Mogu li da čistim? Mogu li da farbam zidove? Mogu li, bar, čuvati stražu od lopova?” Zapravo, pojave se dok se radi, ali prvo šta progovore je neka kritika. Pojavljuju se samo da bi napravili veću fitnu/smutnju: “Estagfirullah, efendija! Šta će ove žene po džamiji? Zašto mijenjate to i to? Zašto farbate zidove tako?”

U većini džemata po Zapadu imamo visoko obrazovane ljude: inženjere, arhitekte, programere, advokate… Kada pitam imame i predsjednike džematskih odbora: “Imate li bazu podataka o članovima vašeg džemata i njihovom obrazovanju”, odgovaraju da nemaju, jer niko ne želi dati kompletne podatke o sebi. Ne znam iz kog razloga kriju svoje podatke, ali džemat ne može računati na njih, jer ne žele učestvovati u njegovom radu. Međutim, kada apliciraju za posao kod kafira, napišu desetine stranica biografije i svih svojih afiniteta.

 INVESTICIJE I RAZVOJ DŽEMATSKIH NEKRETNINA

Džamija nije stambeni objekat. U nju se ne ulaže da bi se u nju spavalo, već da bi se Allahu ibadet činio. Međutim, džamija treba biti centar našeg društva. Džamija treba biti naš zajednički univerzitet. Džamija treba postati naša zajednička palata pravde, gdje rješavamo međusobne nesuglasice. Ne samo da džamija treba biti naš centar, već i sva zemlja i kuće oko džamije trebaju postepeno pripasti muslimanima. Kada nemusliman u komšiluku prodaje kuću, ne smijemo dopustiti bilo kome drugom da je kupi. Čim se neka nekretnina u blizini džamije stavi na prodaju, požurite da je kupite i uvakufite. Vremenom, postat ćete snažan ekonomski faktor, pa ako nemuslimani ne cijene vašu vjeru, cijenit će činjenicu da ste materijalno snažni. Osvrnite se oko sebe i vidjet ćete da sam u pravu. Ljudi koji imaju najviše uticaja na naše živote su oni koji imaju najviše materijalne moći.

 PODRŠKA VOĐI

Vođa nije samo imam dok predvodi namaz! Vođa je neko ko može računati na vašu podršku, o muslimani! Vođa (imam) nije neko ko je tu samo da bi vam lijepo učio Kur'an ili koga zovete samo kada imate bračnih problema. Ne! On je sudija među vama! A kad vam on, na osnovu Kur'ana i Sunneta, donese presudu – morate je poštivati. Imama morate slušati, slijediti i slati mu djecu na vjersku pouku. Ne smijete mu učiniti neposlušnost, osim ukoliko smatrate da je njegova naredba suprotna Kur'anu i Sunnetu. Čak ni tada mu ne smijete reći: “Neću više da te slušam”, već se obratite nekome ko je nadređeni tom imamu i od njega tražite presudu. Međutim, često vam se ni presuda tog višeg imama neće svidjeti, zato što zapravo ne tražite rješenje na osnovu Kur'ana i Sunneta, već rješenje koje je u skladu sa vašim prohtjevima.

OVAKO SE PRAVI HILAFET

Muslimani, ukoliko budete poštovali i slijedili vašega imama, Allah će vam dati moć, snagu i ponos. Osim toga, kada imamu date takve ovlasti i vi ćete imati ovlasti nad imamom. Evo kako imate ovlasti nad njim. Organizuje se sjednica imama određenog okruga (medžlis). Svog imama šaljete tamo, uz poruku: “Efendija, organizuje se sjednica svih imama. Treba da budeš tamo, jer će se raspravljati o desetak bitnih stvari koje se tiču i nas. Evo ti naši zahtjevi napismeno. Idi tamo i predstavljaj nas. Iznesi naše zahtjeve. Želimo i da na toj sjednici svih imama izaberete glavnog imama (emira).” Ko zna, možda će baš taj vaš imam biti izabran za emira. Ali, nebitno da li će vaš imam biti izabran za emira ili ne, najvažnije je da će na toj sjednici prisustvovati dvadeset i više imama i da će jedan od njih biti izabran za emira. U takvoj situaciji, kada dvadeset imama imaju različita mišljenja o nekom problemu i kada svi izlože svoje argumente, šta mislite: ko će imati glavnu riječ? Emir, vođa.

Idemo dalje. Kada se sastanu emiri iz različitih dijelova ummeta (Arabije, Jemena, Egipta, Nigerije, Evrope, Turske…), svi sa različitim mišljenjima i mezhebima, pa između sebe izaberu emira, ko će donijeti konačni sud po pitanju u kome se razilaze? Emir, vođa. Čak i da mu mandat traje samo jednu godinu, ima pravo reći: “Nakon što sam analizirao dokaze svih vas, donosim sljedeću odluku po tom i tom pitanju.”

Mogu li, nakon toga, onih naših 25 imama reći: “Ne, nikako! Ne slažemo se sa tobom! Napuštamo vas!” Naravno da ne mogu! Ne smiju, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, to zabranio. Sve ovo kreće od najniže instance džamijskog imama i džemata. Kada imam donese neku odluku, morate je prihvatiti, osim ukoliko se radi o očitom haramu. Ukoliko nije u pitanju haram, već mišljenje koje se samo razlikuje od vašeg, ipak ga morate poslušati. Isto tako, imam vaše džamije mora prihvatiti odluke glavnog imama u nekom okrugu ili državi. Taj glavni imam, opet, mora prihvatiti mišljenje emira kojeg je izabrao, zajedno sa glavnim imamima drugih država. Eto, tako se pravi hilafet. To vam je, u suštini, hilafet!

Sve počinje od vas, običnih članova džemata, koji svome imamu ukažete povjerenje i poslušnost. On će vama uzvratiti lojalnošću. Drugi džemati će slijediti vaš primjer, pa će druge države slijediti primjer džemata u vašoj državi i tako redom. Pitanje jedinstva muslimana može se veoma lahko riješiti. Jer, jedinstvo muslimana je nešto što ogromna većina nas priželjkuje. To je nešto što ogromna većina i naših imama priželjkuje. Na tome moramo predano raditi, činiti dove Allahu i po svaku cijenu se kloniti licemjerstva. Jedinstvo je jedna od najvećih snaga ovog ummeta. Bez jedinstva nikakvu snagu neće imati ni hanefije, ni hanbelije, ni šafije, ni malikije.

(Nastavit će se…)

Preveo: Senad Redžepović

(Glas islama 266, strana 31, Islamske teme, Halid Jasin)