Iskrena hedija za svakog  bolesnog

Neizmjerna hvala pripada Uzvišenom Allahu, Gospodaru i Stvoritelju svih svjetova, Milostivom, Samilosnom, i neka je Allahov blagoslov i mir na Njegova poslanika i miljenika Muhammeda a.s., njegove ashabe  i na sve one koji ga budu slijedili do Sudnjeg dana. Amin!

Draga moja braćo  i cijenjene sestre u islamu, svi mi  koji smo iskušani nekom bolešću trebamo shvatiti da je svaka bolest koja nas zadesi Allahovo dž.š. iskušenje za nas ili kazna za učinjene grijehe. Kada Allah dž.š. zavoli Svoga roba On ga stavi na iskušenje. Kao vjernici moramo biti uvijek svjesni toga da ćemo biti neprestano iskušavani i da su iskušenja sastavni i neminovni dio našeg života.

Znajmo da je korist i lijek samo kod Uzvišenog Allaha dž.š., od Koga trebamo tražiti pomoć, samo Njega moliti i samo se na Njega oslanjati.

Uzvišeni kaže: „Mi ćemo vas u iskušenje dovoditi, malo sa strahom i gladovanjem, te gubljenjem imetka, života i ljetine. A ti obraduj strpljive.“ (El-Bekare, 155)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže:

”Ne zadesi muslimana umor, ni glad, ni briga, ni žalost, niti ga ubode trn, a da mu Allah neće za to oprostiti grijehe.” (Buharija i Muslim)

”Čudna je stvar vjernika. Zaista je svako njegovo stanje za njega hajir, a to nije ni za koga osim za vjernika. Ako ga zadesi dobro zahvaljuje se, pa bude dobro za njega, a ako ga zadesi zlo bude strpljiv, pa opet bude dobro za njega.” (Muslim)

Ako tražimo pomoć, onda je prvo tražimo od Allaha dž.š. i učimo ono što je propisano i ispravno od kur'anskih i hadiskih dova, budimo potpuno i čvrsto ubijeđeni, bez imalo sumnje, da samo Uzvišeni Allah dž.š. daje lijek.

Trebamo biti strpljivi i očekivati Allahovu nagradu za iskušenje koja su nas zadesila, te biti zadovoljni time, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko je zadovoljan, na njega je zadovoljstvo, a ko je srdit, na njega je srdžba.” (Et-Tirmizi)

Ako želimo biti izliječeni onda se trebamo pridržavati sljedećih smjernica:

  1. Da naše srce bude uvijek usmjereno ka Allahu dž.š., da budemo  ubijeđeni da je lijek kod Allaha, a ne u rukama Njegovih stvorenja, bez obzira bio to ljekar u bolnici ili liječnik koji nas liječi Kur'anom, nego da su oni samo razlog (sebeb) izlječenja od Allaha dž.š. posredstvom njih. A ozdraviti  možemo samo Allahovom dž.š. voljom i odredbom.
  2. Da redovno i na vrijeme obavljamo propisane namaze, i to što više u džematu u džamiji, a što se žena tiče, one trebaju klanjati na vrijeme kod svoje kuće.

Uzvišeni kaže: „…jer namaz je propisan vjernicima u određenim vremenskim razmacima!” (En-Nisa, 103)

  1. Da očistimo svoje srce i kuću od svih nevaljalih stvari i grijeha, poput slika (živih stvorenja), muzike, pušenja, a ženske osobe da budu oprezne i da nose hidžab, da ne izlaze otkrivene, našminkane i namirisane pred ljude koji im nisu mahremi, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ako se žena namiriše, pa prođe kraj muškaraca, a oni osete njen miris, ona je bludnica.” (Hasen-Sahih, Sahihul-džami’: 1/320)

Sve navedeno trebamo učiniti da bi Uzvišeni Allah dš.š. vidio našu iskrenost, naše iskreno pokajanje, naš povratak  Njemu i da bi meleki ušli u našu kuću u kojoj živimo, a da iz nje pobjegnu šejtani. To će biti tako ako izvršavamo ono što su nam Allah i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredili i ako se klonimo onoga što su zabranili.

  1. Trebamo svaki dan učiti Kur'an Časni, a posebno suru El-Bekare, i neka bude to u svojoj kući, jer je naš odabrani Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Nemojte učiniti vaše kuće grobovima, jer u kući u kojoj se uči El-Bekare ne ulazi šejtan.” (Muslim i Ahmed)
  2. Redovno učiti zikrove iz Kur'ana i vjerodostojnih hadisa, kao što je: zikr ujutru i naveče, uz ulazak i izlazak iz kuće, pred spavanje, pred ulazak i izlazak iz nužnika jer je to šejtanov stan, pri jedenju itd. Preporučujem svakom muslimanu da nabavi knjižicu Hisnul-muslim (Zaštita muslimana) od Seida bin Wehfa el-Kahtanija.
  3. Treba što više da činimo istigfara, da tražimo oprost za svoje grijehe, jer svaki čovjek je grješan, pa je Allah učinio istigfar milošću za vjernike, a ko to redovno obavlja, grijesi će mu biti izbrisani. Kaže Uzvišeni Allah: „…Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta; On će vam kišu obilatu slati i pomoći vas imanjima i sinovima, i dat će vam bašče, i rijeke će vam dati. Šta vam je, zašto se Allahove sile ne bojite.”(Nuh, 10-13)

Prenosi ibn Abbas da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

„Ko redovno čini istigfar, Allah će mu iz svake tjeskobe naći izlaz, za svaku brigu rješenje i opskrbit će ga odakle ne očekuje.” (Ebu Davud, Ahmed, Ibn Madžeh, El-Hakim)

  1. Moramo biti jako oprezni i ni u kom slučaju ići sihirbazima, gatarama, astrolozima  i raznim prevarantima i lažljivcima, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

”Ko ode gataru ili vračaru, pa mu povjeruje u ono što kaže, zanijekao je ono sa čime je došao Muhammed, a ko im ode i ne povjeruje namaz mu se ne priznaje 40 dana.”

Većina ljudi misli da je lijek u tim hamajlijama i da je to štit od zla. Hamajlije su strogo zabranjene stvari u islamu.

Najveći broj bolesti dolazi čovjeku kao rezultat psihičkog  kompleksa i ovo je polovina svake bolesti. Zato je neophodno da naše srce bude konstantno povezano sa Uzvišenim Allahom dš.š., da se na Njega oslanjamo istinski, onako kako treba i da svoje tegobe samo Njemu predajemo na emanet.

Dovimo za svoje zdravlje na noćnom namazu ”jer se Uzvišeni Allah dž.š. spušta svake noći na zemaljsko nebo kada prođe prva trećina noći i kaže: ‘Ja sam Vladar, Ja sam Vladar, ko Me moli da mu uslišam, ko traži od Mene da mu dajem, ko traži oprost od Mene da mu oprostim’ i tako se nastavlja do zore.”

Pa zato, svi vi koji ste iskušani nekom bolešću, molite Allaha dž.š. i budite skrušeni i skromni prema Njemu, jer Uzvišeni Allah kaže: „Gospodar vaš je rekao: ‘Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati!’ Zbilja, oni koji se ohole da Mi ibadet čine – ući će, sigurno, u Džehennem poniženi.” (El-Mu'min, 60)

Glas islama 301, strana 7, POUKE, Džemil Destanović