I’tikaf- ramazanski sunnet

Kada govorimo o vrijednostima i posebnostima mjeseca ramazana, neizostavno moramo spomenuti i jedan danas, nažalost, pomalo zapostavljeni sunnet, a kojeg smo u ovim danima izolacije zbog pandemije virusa COVID-19 itekako morali osjetiti i prakticirati u svojim kućama, te o njemu duboko razmišljati, a to je i’tikaf.

U jezičkom značenju, riječ i’tikaf označava boravak, zadržavanje i ustrajnost u nečemu, dok u šerijatskoj terminologiji i’tikaf označava boravak u mesdžidu sa namjerom činjenja ibadeta Uzvišenom Allahu. Odatle su i riječi Uzvišenog: „I Ibrahimu i Ismailu smo naredili: – Hram Moj očistite za one koji ga budu obilazili, koju budu tu boravili i koji budu molitvu obavljali.” (El-Bekare, 125)

Danas bi najprikladnije bilo i’tikaf definisati kao boravak u džamiji posljednjih deset dana mjeseca Ramazana. I’tikaf spada u pritvrđene sunnete na kojima je Allahov Poslanik s.a.v.s. posebno ustrajavao po dolasku u Medinu nakon Hidžre, odnosno od kako je ovom ummetu propisan post mjeseca Ramazana. To je izolacija od dunjalučkog života s ciljem dosezanja ahiretske nagrade. Tako je Uzvišeni Stvoritelj, ustvari, Svoga Poslanika s.a.v.s. uvježbavao i pripremao da promijeni svijet u i’tikafskoj tmini pećine Hira. Učenjaci islama su i’tikaf uvrstili u najodabranije ibadete upravo zbog ustrajne prakse Božijeg Poslanika s.a.v.s., kako razumijevamo iz hadisa koji prenosi h. Aiša:

„Poslanik bi se povlačio u i’tikaf zadnjih deset dana mjeseca Ramazana sve do preseljenja na Ahiret, a poslije su to činile njegove supruge.“ (Buhari i Muslim)

O ibadetu i’tikafa govori i slijedeći hadis kojeg prenosi Ebu Hurejre:

„Allahov Poslanik je obavljao i’tikaf u svakom Ramazanu po deset dana, dok je u godini preseljenja proveo dvadeset dana.“ (Buhari)

Razlog obavljanja i’tikafa posljednjih deset dana šehri Ramazana je zbog toga što se u posljednjoj desetini nalazi noć Lejletu-l-Kadr. Baš tu posljednju desetinu Poslanik Muhammed s.a.v.s. bio bi posebno budan radi ibadeta. Oživljavao bi noći intenzivnim ibadetom, budio bi svoje supruge da se i one posvete ibadetskim ljepotama. Noći su po svojoj prirodi mrtve, pa bi Poslanik a.s. posljednju desetinu simbolično oživljavao ibadetom. To stoga što je i čovjek u noći umoran, pospan, a san je brat smrti. U posljednjoj trećini, tj. kad bi boravio u i’tikafu, Muhammed s.a.v.s. ne bi uopće spavao i cijelu noć bi se posvećivao robovanju svome Gospodaru.

Plodovi i’tikafa su mnogobrojni i u njima je najbolji odgovor zbog čega treba da boravimo u i’tikafu, zbog čega da ostavljamo svoje porodice, svoje poslove i sustežemo se od mnogih stvari. Ukratko ću spomenuti neke od njegovih plodova:

  • Iskrenost – navikavanje i odgajanje na iskrenosti

U i’tikafu te niko ne vidi osim tvoga Gospodara Uzvišenog. Na čovjeku je da obožava Allaha dž.š. kao da ga vidi, pa ako ne može tako, onda neka bude svjestan da On njega sigurno vidi. Poslanik a.s. kaže: Najviše se za vas bojim malog širka.“ Ashabi su pitali: “Allahov Poslaniče, a šta je to mali širk?” On reče: „Rijaluk (pretvaranje). Uzvišeni Allah će na Dan kada bude nagrađivao Svoje robove za njihova djela reći: – Idite onima zbog kojih ste se pretvarali na dunjaluku i vidite da li imate ikakva dobra od njih.” (Ahmed)

Jedan mudrac je rekao: “Primjer čovjeka koji nešto čini radi postizanja popularnosti je kao primjer čovjeka koji je otišao na pijacu i napunio svoju torbu kamenjem. Svi oni koji bi ga vidjeli da se vraća sa pijace govorili bi: ‘Koliko je samo ovaj čovjek nakupovao namirnica.’ On sam od tog svog tereta nema nikakve koristi, osim onoga što ljudi govore. Kada bi to htio prodati, ne bi našao nijednog kupca.”

Tako je i sa onim koji radi nešto da bi stekao popularnost: nikakve koristi nema od njegovih djela, osim onoga što će ljudi pričati, a nikakve nagrade nema na Ahiretu.

  • Odgajanje duše na ostavljanju bespotrebna govora, viška hrane i pića i zlih misli

 

U predaji Muhammeda b. Ka’ba spominje se da je jednom prilikom Allahov Poslanik s.a.v.s., dok je sjedio sa svojim ashabima, rekao: “Prvi koji uđe na ova vrata je jedan od stanovnika Dženneta!“ Na vratima se prvi pojavio ‘Abdullah b. Selam r.a. Ashabi su, nakon toga, prišli Abdullahu b. Selamu r.a. i obavijestili ga o tome, a onda ga zamolili: „Reci nam o svom djelu koje ti smatraš najboljim i za koje očekuješ Allahovu nagradu!“ On im je skromno odgovorio: „Ja sam slab, ali ako za nešto očekujem Allahovu nagradu onda je to zbog toga što nikome ne mislim zlo i što izbjegavam ono što me se ne tiče!“

  • Odgajanje duše na ibadetu, a posebno noćnim namazom, učenjem Kur’ana, zikrom, traženjem oprosta i upućivanju dove Svevišnjem Allahu

Većina nas, iz opravdanih razloga, ne može boraviti u i’tikafu, ali isto tako veliki broj nas može ustajati i buditi svoje ukućane na noćni namaz u našim domovima, jer Poslanik a.s. kaže da je to najbolji namaz nakon farz namaza. Također, porodično se možemo posvetiti učenju Kur’ana i čitanju prijevoda značenja ajeta, te dubokom razmišljanju o njima, navikavati našu djecu na stalno spominjanje Allaha dž.š. te učiti ih da je dova najbolje oružje vjernika.

  • Pronalazak vremena za razmišljanje, što je naročito teško u vremenu iskušenja i smutnji

Ovo je, možda, i jedna od najvećih koristi i’tikafa. Pogledajmo se u ogledalo i zapitajmo se koliko smo puta odvojili vrijeme i samo razmišljali o Allahu dž.š., o islamu i njegovim ljepotama. Konstantnim razmišljanjem približit ćemo sebi islam i omiliti izvršavanje njegovih propisa. Zbog toga je Hasan el-Basri rekao: „Jedan sahat razmišljanja bolji je od godinu dana dobrovoljnog namaza!“

  • Boravak u i’tikafu nas podsjeća na samoću u kaburu koju će svako od nas doživjeti

Jedna od velikih odgojnih vrijednosti i’tikafa je i to što je on prava prilika za iskreni samoobračun zbog svih životnih nedostataka i propusta u našem odnosu prema Stvoritelju i što je to prilika da donesemo veliku odluku o iskrenom pokajanju i popravljanju stanja. To je prilika da razmislimo o svojim djelima, da se korigujemo, vratimo u okrilje Allahove namjere o razlozima našeg stvaranja i još smjelije krenemo putevima Njegovog zadovoljstva, naročito u noći Kadra u kojoj je spas i sigurnost do svanuća.

Allahov poslanik Muhammed a.s. kaže: „Umrloga prati troje. Dvoje se vraća, a jedno ostaje (uz njega). Prate ga njegova porodica, imetak i djela, pa se vraćaju njegova porodica i njegov imetak, a (sa njim) ostaju njegova djela.“ (Muslim)

  • Prilika da još više zavolimo džamiju i namaz

I’tikaf je prilika da dobijemo naviku da češće boravimo, razumijemo važnost i zavolimo džamiju. Onaj koji stekne ovakvu naviku i čije srce postane vezano za džamiju, nadati je se da će biti u hladu Allahovog Arša na Sudnjem danu, onda kada drugog hlada osim Allahovog ne bude! U hadisu o sedam kategorija ljudi koji će imati ovu privilegiju na Sudnjem danu se kaže: „…i čovjek čije je srce bilo vezano za mesdžid.“ (Buhari). Osim toga, velike nagrade ima onaj koji boravi u džamiji i iščekuje namaz, jer se u hadisu od Ebu Hurejre r.a. kaže da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: „Zaista meleki donose salavate na nekog od vas sve dok je on u mjestu gdje se namaz obavlja i sve dok ne pokvari abdest: ‘Allahu moj, oprosti mu; Allahu moj, smiluj mu se!’ U namazu su neprestano oni od vas koje je namaz zauzeo i koje samo namaz sprječava da se vrate svojim porodicama!“ (Buhari)

  • Oživljavanje jednog od mnogobrojnih sunneta koje su ljudi zapostavili

Ako neko od nas ove godine odluči biti u i’tikafu neka zna da je oživio sunnet Poslanika Muhammeda a.s., a za takve Poslanik a.s. kaže: „Ko oživi jedan od mojih sunneta, pa ga ljudi počnu primjenjivati, imat će nagradu kao oni koji po njemu rade bez imalo umanjenja!“ (Tirmizi)

Ovo su samo neke od koristi i’tikafa koje treba iskoristiti onaj ko je u mogućnosti u i’tikafu boraviti. Upućujemo dovu Svemoćnom Allahu za kabul naših dobrih djela u ovome mubarek mjesecu, molimo Ga za oprost naših grijeha i da nam ukaže na pravi put. Amin.

 

Glavni imam Medžlisa IZ-e Priboj

Harun-ef. Eminagić