Ramazanski savjeti klanjačima i postačima

Došao nam je plemeniti mjesec u kojem Allah dž.š. uvećava nagradu i obilno daruje, mjesec dobrih i berićetnih djela u kojem se vrata dobra otvaraju svakome onome ko želi dobro, mjesec pomaganja i darivanja. Ramazan je mjesec ispunjen milošću, oprostom i oslobađanjem od Vatre. Njegova prva trećina je milost, druga trećina je oprost, dok je treća, zadnja trećina, oslobađanje od Vatre. Predanja koja govore o vrijednosti mjeseca Ramazana brojna su i poznata. Džennetska vrata se otvaraju u ovome mjesecu zbog mnoštva dobrih djela koja se u njemu čine, podstičući i na taj način vjernike da čine još više dobrih djela, dok se džehennemska vrata zatvaraju zbog vjerničkih malobrojnih grijeha. Šejtani se vezuju u lance i ne puštaju se da priđu onima kojima inače prilaze i koje napadaju izvan mjeseca Ramazana.

Trebamo znati da su tri stepena posta: stepen suzdržavanja od jela, pića i upražnjavanja strasti; stepen odvraćanja sluha, vida, jezika, ruku, nogu i ostalih organa od činjenja grijeha i stepen oslanjanja na Allaha dž.š. i usmjeravanje srca samo Njemu dž.š. Da bi ti kao vjernik postigao ove stepene moraš se pridržavati nekih savjeta koji se odnose na klanjače i postače.

 

Dočekaj Allahovog gosta onako kako dolikuje

 

Ono što je najbitnije na samom početku mjeseca Ramazana, da se raduješ njegovom dolasku, da si svjestan da je to Allahov gost kojeg On šalje jednom u godini, te se moraš pripremati da ga što bolje i što ljepše dočekaš. Ako čovjek ne mari za mjesec Ramazan i ne osjeća prema njemu ništa to može da bude znak bolesnog srca, Allah da sačuva. Nakon toga se iskreno moraš pokajati Allahu dž.š. od svih grijeha prije nego što dočekaš mjesec Ramazan. Iskren nijet znači da post mora da bude iskreno radi Allaha dž.š. jer ako ne bude iskrenosti, izostat će nagrada. Znači nijet mora biti čvrst i čist. Neka ponašanje dolikuje ponašanju postača i neka se dan koji postiš razlikuje od drugih dana, kao na primjer: prouči dovu prilikom viđenja mlađaka, nijeti post prije spavanja, odgodi sehur do pred zoru, požuri sa iftarom, iftari se hurmama, dovi prilikom iftara.

 

Rezultat posta je bogobojaznost

 

Rezultat posta je bogobojaznost. Stoga se trudi da tvoj govor i djela budu uzrok povećanja tvoje bogobojaznosti, te da tvoja javna djela budu kao tajna. Tvoji uzdasi su tvoj život, stoga se trudi da sa svakim uzdahom spomeneš svoga Gospodara. Sjeti se Allahove blagodati koju ti je ukazao opskrbivši te bogobojaznošću, hranom i pićem.

 

Čuvaj svoj post

 

Savjetujem ti da se odvojiš od ljudi i da se manje sastaješ sa njima. Kada se sastaneš sa ljudima, čuvaj svoj jezik, pogled i sluh. Kloni se besposlica i gubljenja vremena. Nemoj voditi rasprave niti se srditi. Neka pored tvog stomaka posti i tvoj sluh, i vid, i jezik, i noge i ruke. Znaj da je jezik zvijer: ako je pustiš – pojest će te. Ne govori osim sa pokornošću Allahu dž.š. Čuvaj se ogovaranja, jer ogovaranje uništava post. Ako nekoga ogovoriš, traži od Allaha oprosta, jer traženje oprosta popravlja tvoj post. Kloni se lažnog govora. Mnogo je postača koji od svog posta imaju samo glad. Ne priliči postaču da se pretjerano smije, jer je pretjeran smijeh razlog umrtvljivanja srca. Neka tvoje srce posti od grijeha i loših misli. Okiti se lijepim ahlakom. Ne podiži glas tokom posta i izbjegavaj rasprave. Budi milostiv i blag. Onaj ko ti se obrati na ružan način, nemoj mu odgovarati, već reci: „Ja postim.“ Napusti ružne osobine i običaje koje si prakticirao. Savjetuj muslimane na lijep način. Post je štit koji Allah dž.š. stavlja na tvoj jezik, sluh, vid i ostale dijelove tijela. Stoga, zaštiti se postom od Vatre. Post ruku je da ih ne pružaš prema zabranjenim stvarima (doticanje osoba suprotnog spola, otuđivanje stvari, udaranje osoba), a post nogu je suzdržavanje od koračanja prema haramu. Trudi se da post sačuvaš od svih manjkavosti, jer svako dobro djelo pripada tebi, osim posta. Post pripada tvome Gospodaru i On za njega nagrađuje.

 

Dova je oružje vjernika, a trud garancija uspjeha

 

Traži od Allaha dž.š. da te oslobodi od Vatre. Dovi u situacijama u kojima se dova prima. Ne zaboravi dovu prilikom iftara jer se tada dova prima. Traži oprost pred zoru. Traži od Allaha dž.š. da primi tvoja dobra djela jer Allah ne prima osim od bogobojaznih. Gospodar Ramazana je Gospodar i drugih mjeseci. Nemoj se vraćati griješenju nakon Ramazana. Trudi se da što više udjeljuješ sadaku. Trudi se da što više hraniš postače. Trudi se da što više naređuješ dobro i odvraćaš od zla. Trudi se da što više održavaš rodbinske veze. Trudi se da što više činiš dobročinstvo roditeljima, dočekujte iftar zajedno. Trudi se da što više unosiš radost u srca muslimana. Trudi se da što više pomažeš muslimane. Trudi se da što više učiniš dobročinstva komšijama: pozovi ih na iftar. Budi zahvalan i spominji Allahove blagodati: „…i o blagodati Gospodara svoga kazuj.“ (Ed-Duha, 11) Čovjek koji je zahvalan na Allahovim blagodatima neće ih uskratiti drugome. Stoga, ako ti neko pokuca na vrata tražeći malo hrane, nemoj ga odbiti. „A na prosjaka ne podvikni.“ (Ed-Duha, 10)

Traži od Allaha dž.š. da primi tvoja dobra djela jer Allah ne prima osim od bogobojaznih. Gospodar Ramazana je Gospodar i drugih mjeseci. Nemoj se vraćati griješenju nakon Ramazana.

 

Ramazan je mjesec raznovrsnih ibadeta, ne mjesec spavanja

 

Uči što više Kur’an, jer je ovo mjesec Kur’ana. Ne propuštaj da klanjaš sve namaze u džematu, makar to bilo kući, ne propuštajući početni tekbir, u prvom saffu i iza imama ako možeš. Obavljaj teravih namaz u džamijama kada budeš mogao i ne napuštaj teraviju prije imama, već završi sa imamom kako bi ti bila upisana nagrada kao da si čitavu noć klanjao. Obavljaj noćni namaz u posljednjoj trećini, a najbolji je namaz onaj sa najdužim stajanjem. Obavljaj namaz u džamiji u kojoj ćeš osjetiti taj namaz. Budi skrušen u namazu i neka tvoje srce bude ponizno u svim ibadetima. Prisjećaj se poniznosti pred Allahom dž.š. Trudi se da mnogo boraviš u džamiji kada se one otvore. Obavljaj što više nafila. Ustraj čineći dobra djela, pa makar bila i mala. Potrudi se da obavljaš raznovrsne ibadete, kako ti ne bi dosadilo stalno činjenje istih ibadeta. Posljednjih deset dana Ramazana povećaj ibadete, budi svoju porodicu na noćni namaz. Potrudi se da provedeš ovo vrijeme u itikafu. Ne dopusti da prođe Lejletul-Kadr, a da je nisi proveo u ibadetu. Trudi se da hraniš i odijevaš siromahe i pomaži onima kojima je pomoć potrebna. Izdvoji sadekatu-l-fitr. Navikavaj djecu na post, namaz i ostale ibadete. U udjeljivanju budi milostiviji i blaži od vjetra koji puše. Trudi se da ti cijela godina bude Ramazan. Ne prestaj učiti Kur’an, održavati rodbinske veze, klanjati noćni namaz, dijeliti sadaku, međusobno se posjećivati, samo radi Allaha dž.š. Drži se stvari koje povećavaju iman.

 

Čuvaj se šejtana u ljudskom obliku

 

Čuvaj se šejtana u ljudskom obliku: „Na vratima Džehennema stoje pozivaoci. Ko im se odazove, uvest će ga u Džehennem.“ (Muttefekun alejhi) Čuvaj se grijeha tokom Ramazana, i danju i noću. Čuvaj se gledanja televizora, slušanja zabranjenih stvari, duhana, gledanja žena i besposličarenja po ulicama. Čuvaj se nepokornosti Allahu dž.š. Poduzmi sve uzroke kako bi ti bilo oprošteno u ovom mjesecu. Posti od dunjaluka i svoju smrt učini iftarom. Cijeli dunjaluk je mjesec Ramazan, jer bogobojazni u njemu poste od strasti i grijeha. Smrt je za njih veselje jer se raduju svome bajramu. Saburaj, jer je sabur pola posta. Ako se probudiš bezbjedan u svome domu, zdravog tijela i imaš opskrbe za taj dan, kao da ti je dat dunjaluk i sve što je na njemu. Stoga, zahvaljuj Allahu dž.š. i nemoj se bojati za opskrbu. Nemoj da postiš od dozvoljenih stvari, a potom da se iftariš zabranjenim stvarima. Nemoj da se prejedaš tokom iftara. Rezultat prejedanja je pospanost i teško podnošenje teravih namaza. Neophodno je da tvoje srce bude između nade i straha. Nadaj se da je tvoj post primljen i strahuj od toga da tvoj post bude odbijen.

 

Sjeti se tvog ulaska u Džennet kroz vrata Er-Rejjan

 

Strpljenje u izvršavanju ibadeta lakše je nego strpljenje u podnošenju kazne. Propuštene dane posta požuri da napostiš. Nakon što napostiš propuštene dane, posti šest dana u mjesecu ševvalu, jer ćeš biti nagrađen kao da si postio cijelu godinu. Sjeti se da samo On za njega nagrađuje, da ne znaš šta te od dobra kao nagrada čeka, da će ti se grijesi oprostiti, da će se post za tebe zauzimati na Sudnjem danu, da Allah i Njegovi meleki na tebe donose salavate, da te post udaljava od Vatre sa svakim danom sedamdeset godina, da ćeš ući u Džennet kroz vrata Er-Rejjan, a kroz njih ulaze samo postači, da ako preseliš kao postač ulaziš u Džennet, da te očekuju dvije radosti – prva prilikom iftara, a druga prilikom susreta sa Gospodarom, da je zadah iz usta postača Allahu draži od mirisa miska, da je vrijednost Noći kadra kao hiljadu mjeseci, da za svaku teraviju koju klanjaš sa imamom imaš nagradu kao da si cijelu noć proveo klanjajući, da ćeš biti sa iskrenima i šehidima.

Allahu dragi, primi naše sehure, post, iftare, namaze, ibadete, dove, tako Ti Tvoje milosti o Najmilostiviji!

Allahu, obaspi salavatima Muhammeda a.s., njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve one koji svojim životima svjedoče Lā ilāhe illallāh Muĥammedu-r-resūlullāh.