Islam i muslimani u Kanadi

Većina kanadskih muslimana živi u provincijama Ontario i Kubek. Pored Toronta, Otave i Montreala, skoro svako veće kanadsko gradsko područje ima islamsku zajednicu. Posljednjih godina u Kalgariju i Edmontonu je došlo do naglog porasta stanovništva zbog brzorastuće ekonomije.

Većina kanadskih muslimana su ljudi koji su odrasli muslimani. Kao i kod imigranata uopće, muslimanski imigranti su došli u Kanadu iz različitih razloga. To uključuje visoko obrazovanje, sigurnost, zapošljavanje i spajanje porodice. Drugi su došli zbog vjerskih i političkih sloboda i sigurnosti, ostavljajući za sobom građanske ratove, progone i druge oblike građanskih i etničkih sukoba. Osamdesetih godina prošlog vijeka Kanada je postala važno utočište za one koji bježe od libanskog građanskog rata. Devedesetih su somalijski muslimani stigli nakon građanskog rata, kao i Bošnjaci koji su bježali od raspada bivše Jugoslavije. Međutim, Kanada još nije primila značajan broj Iračana koji su bježali od iračkog rata. Ali generalno je gotovo svaka muslimanska zemlja na svijetu poslala imigrante u Kanadu – od Pakistana, Bosne i Hercegovine i Albanije do Jemena i Bangladeša.

Širom Kanade postoji mnoštvo restorana Halal-Zabihah, a mnogi se nalaze u širem području Toronta. Samo u Torontu postoji više od 500 Halal-Zabihah restorana.

 

 

Historija

 

Četiri godine nakon osnivanja Kanade 1867. godine, kanadski popis 1871. godine pronašao je među stanovništvom 13 evropskih muslimana. Prvu muslimansku organizaciju u Kanadi registrovali su imigranti iz Libana koji su živjeli u Regini, Saskatčevan 1934. godine. Prva kanadska džamija izgrađena je u Edmontonu 1938. godine, kada je u zemlji bilo približno 700 evropskih muslimana. Zgrada je sada dio muzeja u parku Fort Edmonton. U godinama nakon Drugog svjetskog rata muslimansko stanovništvo se malo povećalo. Međutim, muslimani su i dalje bili izrazita manjina. Tek nakon uklanjanja evropskih imigracionih preferencija krajem 1960-ih i početkom 1970-ih, muslimani su počeli da pristižu u značajnom broju. Bošnjaci i albanski muslimani osnivači su Džami džamije, prve džamije u Torontu 1968. godine, čije se prilagođavanje mesdžidu (prvobitno stara katolička školska zgrada) dogodilo 23. juna 1973. Džamija je prilagođena za Bošnjake, uz podršku lokalnih kršćana. Kasnije su ga akcijom profesora Univerziteta u Torontu Kadir Baiga kupili azijski muslimani, dok su Albanci i Bošnjaci kasnije osnovali albansko muslimansko društvo, odnosno bosansku džamiju. Najstarija džamija u Torontu, sa najstarijom munarom u Ontariju izgrađenom u osmanskom stilu, nalazi se u Etobicokeu, dijelu Bosanskog islamskog centra.

Prva medresa u Sjevernoj Americi, Islamski institut Al-Rashid, osnovan je u Kornvalu u provinciji Ontario 1983. godine, kako bi podučavao hafize i ulamu i fokusirao se na tradicionalnu hanefijsku školu. Zbog blizine američkog pograničnog grada Massena, škola je u prošlosti imala visok procenat američkih učenika. Njihov najistaknutiji diplomac, Muhammad Al Šerif, završio je hifz ranih 1990-ih, a zatim je osnovao Institut Al-Magrib.

Prema kanadskom popisu stanovništva iz 1971. godine u Kanadi je bilo 33.000 muslimana. Sedamdesetih godina 20. vijeka započela je velika neevropska imigracija u Kanadu. To se odrazilo na rast muslimanske zajednice u Kanadi. Popis stanovništva 1981. godine evidentirao je 98.000 muslimana. Popis iz 1991. godine pokazao je 253.265 muslimana. Do 2001. godine Islamska zajednica u Kanadi porasla je na više od 579.000. Procjene za popis stanovništva iz 2006. godine ukazivale su na brojku od 800.000. Danas u Kanadi živi blizu dva miliona muslimana, a islam je postao najbrže rastuća religija u Kanadi.

 

 

Identitet i uvjerenja

 

Mišljenje muslimana

 

U anketi o okruženju iz 2016. godine, 83% muslimana bilo je „veoma ponosno“ što su Kanađani, u poređenju sa 73% Kanađana nemuslimana koji su rekli istu stvar. Kanadski muslimani su prijavili „kanadsku slobodu i demokratiju“ kao najveći izvor ponosa, a „multikulturalizam i različitost“ kao drugi po veličini. 94% kanadskih muslimana prijavilo je „jak“ ili „vrlo jak“ osjećaj pripadnosti Kanadi. 48% kanadskih muslimana posjećuje džamiju najmanje jednom nedjeljno. 48% žena nosi hidžab, 3% nosi čador i 2% nosi nikab. Ponos zbog toga što su Kanađani i što imaju jak osjećaj pripadnosti povećao se kod kanadskih muslimana u poređenju sa istraživanjem iz 2006. godine.

 

Mišljenje o muslimanima

 

Prema anketama koje je sproveo Institut Angus Reid (ARI), 24% Kanađana imalo je pozitivno mišljenje o islamu u 2013. godini koje se povećalo na 34% u istraživanju 2016. godine, a u Kubeku je sa 16% u 2013. godini poraslo na 32% u 2016. godini.

Danas se taj broj znatno povećao. Većina (75%) Kanađana snažno podržava muslimanke koje nose hidžab u javnosti. Međutim, pokrivanju cijelog lica i tijela koje pokriva nikab i burka oštro se protivi. Podržava ga samo tri od deset Kanađana.

 

 

Muslimanske društvene organizacije u Kanadi

Postoji nekoliko organizacija koje rade na pružanju podrške kanadskoj muslimanskoj zajednici predstavljanjem njihovih ciljeva i glasova, te usmjeravanjem napora muslimana za veće dobro Kanađana, kao i ljudi koji se bore u drugim dijelovima svijeta.  Neki od njih su:

– Muslim Asociation of Canada (MAC) dobrotvorna je organizacija i osnovni pokret za uspostavljanje islamskog prisustva u Kanadi koje je uravnoteženo, konstruktivno i integrirano u društveno tkivo i kulturu Kanade.

– National Council of Canadian Muslim (NCCM) je neovisna, nestranačka i neprofitna organizacija koja štiti kanadska ljudska prava i građanske slobode, a sprečava diskriminaciju i islamofobiju.

– Canadian Council of Muslim Women (CCMW) je organizacija posvećena osnaživanju, jednakosti i ravnopravnosti svih muslimanskih žena u Kanadi. Također je i pokrenuo nekoliko projekata kroz angažman u zajednici, javnu politiku, angažman zainteresiranih strana i pojačanu svijest o socijalnim nepravdama koje muslimanske žene i djevojke trpe u Kanadi.

– Muslim Welfere Canada (MWC) radi na borbi protiv gladi putem svojih banaka hrane i programa obroka dostave za starije građane.  Oni također vode domove – skloništa za žene i djecu, kao i za izbjeglice.

– Salam Canada (SC) je volonterska nacionalna organizacija posvećena stvaranju prostora za ljude koji su i muslimani, kao i za osobe drugih vjerskih i nacionalnih pripadnosti.

– Islamic Relief Canada (IRC) pomaže kanadskim muslimanima da usmjeravaju dobrotvorne priloge ne samo Kanađanima već i ljudima u nevolji širom svijeta. Njihova platforma pomaže u jačanju odnosa između donatora i korisnika pružajući visok nivo transparentnosti.

U sklopu ove organizacije postoji Bošnjačko Kanadsko Humanitarno Društvo (BKHD), odnosno Bosnian Canadian Relief Association (BCRA), koja nesebično pomaže ugrožene muslimane diljem svijeta. Također, u nekoliko navrata pružala je pomoć Muslimanima Bošnjacima u Sandžaku.

 

Preveo sa engleskog i priredio:  Mr. Izudin-ef. Eminović