Sunneti i adabi namaza

Izvodi iz knjige „Pitanja i odgovori o namazu“Prenosi se od Alije, radijallahu anhu, da je rekao: “Sunnet je staviti ruku na ruku u namazu ispod pupka.” (Ahmed i Ebu Davud) Prenosi se od Vaila ibn Hudžra da je rekao: “Vidio sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je stavio desnu ruku na lijevu u namazu ispod pupka.“ (Ibn Ebi Šejbe)

 

 

Šta je sunnet?

Sunnet je sve ono što je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, uradio ili šutnjom odobrio.

 

Šta su adabi?

Adabi su postupci (neredovna praksa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem) koje je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ponekad radio.

 

Koji su to sunneti namaza?

Sunneti namaza su:

– Podignuti ruke do naspram ušiju pri početnom (iftitah) tekbiru za muškarce, a do naspram ramena za žene raširenih prstiju, jer se prenosi od Malika ibn Huvejrisa da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi izgovorio početni tekbir, dizao ruke naspram svojih ušiju.” (Muslim)

– Staviti desnu ruku na lijevu ispod pupka na kijamu za muškarce, jer se prenosi od Alije, radijallahu anhu, da je rekao: “Sunnet je staviti ruku na ruku u namazu ispod pupka.” (Ahmed i Ebu Davud) Prenosi se od Vaila ibn Hudžra da je rekao: “Vidio sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je stavio desnu ruku na lijevu u namazu ispod pupka.“ (Ibn Ebi Šejbe)

– Staviti desnu ruku na lijevu na prsa za žene.

– Proučiti Subhaneke nakon početnog tekbira.

– Proučiti Euzubilu i Bismilu prije Fatihe.

– Proučiti Bismilu na svakom rekatu prije Fatihe.

– Tiho izgovaranje riječi Amin nakon Fatihe, jer se prenosi od Vaila ibn Hudžra da je klanjao s Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, pa kada je stigao do gajril magdubi alejhim veled-dallin, rekao je Amin i učinio je to tiho. (Ahmed, Ebu Davud, Darekutni, Hakim, Ebu Ja’la)

– Proučiti na ruku’u Subhane rabbijel azim tri puta.

– Dohvatiti koljena raširenih prstiju na ruku’u za muškarce, a skupljenih za žene.

– Ispraviti leđa i glavu na ruku’u i zategnuti koljena i laktove.

– Proučiti Semi’allahu limen hamideh u sebi ukoliko klanjamo samostalno.

– Proučiti Semi’allahu limen hamideh naglas ukoliko klanjamo kao imam.

– Proučiti Rabbena lekel hamd u sebi.

– Proučiti na sedždi Subhane rabbijel e’ala tri puta.

– Na kijamu rastaviti stopala četiri prsta ili u širini ramena.

– Proučiti jednu dužu suru na sabah namazu.

– Proučiti jednu suru srednje dužine na podne i jacija namazu.

– Proučiti jednu kraću suru na akšam namazu.

– Učiti duže na prvom rekatu.

– Spustiti se na sedždu koljenima, zatim rukama, a onda nosem i čelom.

– Ustati sa sedžde glavom, zatim rukama, a onda koljenima.

– Prelazni tekbiri.

– Odvojiti stomak od stegana, a laktove od zemlje za muškarce.

– Žene će se skupiti na sedždi i prilijepiti stomak uz noge i skupiti laktove, jer one ne treba da budu upadljive.

– Sjedenje između dvije sedžde koliko se može izgovoriti Subhanallah.

– Staviti šake na stegna ispruženih prstiju prema kibli.

– Poviti i sjesti na lijevu nogu na sjedenju, a prste desne noge saviti prema kibli.

– Podići kažiprst prilikom izgovaranja Šehadeta na sjedenju.

– Proučiti salevate na posljednjem sjedenju.

– Proučiti dovu nakon salevata na posljednjem sjedenju.

– Okrenuti se udesno i ulijevo prilikom predavanja selama.

– Spustiti glas prilikom predavanja na lijevu stranu.

– Duže izgovoriti selam pri okretanju na desnu stranu.

 

Kako će postupiti osoba ukoliko iz zaborava preda selam prvo na lijevu stranu?

Ukoliko osoba preda prvo selam na lijevu stranu samo će nastaviti i predati selam na desnu stranu bez ponavljanja selama na lijevu stranu.

 

Kako će postupiti osoba ukoliko zaboravi da preda selam na desnu stranu?

Ukoliko osoba zaboravi da preda selam na desnu stranu povratit će se i predati selam na desnu stranu ukoliko nije progovorila ili izašla iz džamije ili ukoliko nije napustila mjesto na kojem je klanjala, tj. okrenula prsa od kible.

 

Koji su to adabi namaza?

Adabi namaza su:

– Tokom početnog tekbira izvaditi šake iz rukava odjeće.

– Tokom kijama gledati u mjesto gdje se sedžda čini, tokom ruku’a gledati u nožne prste.

– Tokom sedžde gledati u vrh nosa, tokom sjedenja gledati u krilo, a tokom predavanja selama niz lice i ramena.

– Izbjegavati zijevanje, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zijevanje u namazu je od šejtana, pa ako neko krene da zijeva, neka se susteže koliko može.” (Muslim)

– Sustezati se od kihanja.

– Ustajati na namaz kada mujezin prouči Hajje alel-felah.

Glas islama 326, R: Islamske teme, A: Mr. Asmir-ef. Crnovršanin