Sandžački mu'temiri obavili umru

Obje grupe mu'temira Mešihata Islamske zajednice, uz Allahovu pomoć, uspješno su obavile umru, moleći Uzvišenog Gospodara da primi njihove ibadete i pruži im priliku ponovnog dolaska i obilaska svetih mjesta.
Svi mu'temiri su dobrog zdravlja i raspoloženja, zadovoljni uslovima koje pruža Ured za hadž i umru Mešihata.
Naredne dane mu'temiri će provesti u ibadetu, posjeti znamenitostima Mekke, kupovini hedija za svoje najbliže i tako do petka kada ih čeka povratak njihovom Sandžaku.